Vyhlásenie: Podporujeme biskupov v otázke tzv. „Rodovej rovnosti"

Vyhlásenie: Podporujeme biskupov v otázke tzv. „Rodovej rovnosti" / Oznamy / zmeny v texte / Komentáre


Hosť

#1

2014-01-14 15:06

Ústava SR hovorí, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Veľa som o rodovej rovnosti čítala, ale nikde som sa nestretla s termínom rodič 1, rodič 2 a rodovú rovnosť by som nenazvala ideológiou smrti. Pastiersky list, ktorý som počula v kostole, mi prišiel ako hon na homosexuálov. Komentár pána farára: "Vraj keby všetci naši rodičia boli homosexuáli, nikto z nás by sa nenarodil". Pravda, ale nikdy nebudú všetci ľudia homosexuáli. A ak sa všetko deje z vôle Božej, tak asi aj takýchto odlišných ľudí tu chcel mať. Tak voči nim pristupujme ako k svojim blízkym. S pochopením a s láskou akej nás Ježiš učil. Som matkou dvoch detí a podľa môjho názoru je lepšie, keď budú dieťa s úctou a láskou vychovávať dve mamy alebo dvaja otcovia, ako by malo dieťa zostať v detskom domove. Dieťa sa homosexualite nemôže "naučiť". Môže mu chýbať ženský alebo mužský vzor, čo je pri výchove veľmi dôležité. Ale položme si otázku. Čo je lepšie? Keď mu bude chýbať vzor alebo keď mu bude chýbať láska, ktorú v detskom domove nedostane.

Hosť

#2

2014-01-21 23:28

My dakujeme vam :) maminy MM Galanta

Hosť

#3

2014-01-22 09:15

Dakujeme a pripajame nase modlitby
Johny S.

#4

2014-01-22 09:21

Ahojte, som trochu zmätený, keď veriaci človek obhajuje(?) - čo? Rodovú rovnosť? Čo je to rodová rovnosť? Koľko rodov poznáme? Nie gramatických. A ak sa ideme odvolávať na Božiu vôľu, Biblia hovorí že Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Že "vďaka" prvému hriechu je človek (podľa Biblie pôvodne VEĽMI DOBRÝ) "poškodený a zdevastovaný" je asi fakt. A ak sa ideme naozaj opierať o Bibliu, spomeňme si na osud Sodomčanov v knihe Genezis.
Nie, toto nie je hon na homosexuálov. Ani výzva k netolerancii.
Iba nás niekto, pod zásterkou obrany ľudských práv, vedie k uznaniu defektu za normál. A ak trváme na tom, že defekt je defekt, diagnostikuje nám všetky fóbie, aké pozná. Stále si myslím, že aj keby sme mali všetci zubný kaz, NORMÁLNE je mať zdravé zuby. Je bežné, že človek má kaz, normálne je mať zuby zdravé.
A tak už neplatí nič: rodina, vzťahy, plodná a plodiaca láska, úcta k Božím zákonom (keď nám nevyhovujú, tak im dáme vlastnú, "spravodlivejšiu" interpretáciu). A tak nejako už ani neprotestujeme, keď nám tvrdia (a SPRÁVAJÚ SA K NÁM TAK), že tisíc krát opakovaná lož sa stáva pravdou. Nie! Lož je lož, aj keď ju zopakujete milión krát, zdôvodníte filozoficky, teologicky, eticky, ľudskoprávne a neviem ako.
So všetkou úctou, láskou a súcitom ku všetkým: zachovajme si zdravý rozum, nedajme sa "namotať" na pekne znejúce heslá. Ak sme veriaci, rodina je miestom zrodu života, miestom starostlivosti a ZODPOVEDNOSTI. Klobúk dole: hlboká úcta a obdiv patrí všetkým, ktorí v láske príjmu dieťa, o ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžu postarať biologickí rodičia. Podčiarkujem: v láske! Nie preto, aby vyplnili "medzeru" vo svojom živote alebo aby uplatnili svoje "právo mať dieťa".
A už iba poznámka/otázky k tomu, že "Dieťa sa homosexualite nemôže "naučiť"".
Sme si istí? Koľko takých detí poznáme v ich dospelom veku? Vieme, ako to prežívali? Či z nich vyrástli zdravé osobnosti? Aké vnútorné boje museli vybojovať pri hľadaní vlastnej identity?

Hosť

#5

2014-01-22 09:42

Prepac,par ludi mozno nebude v Tvojej snahe hladat obsah,ale zadrapku..

1.V slove prezyvka,mas chybne napisane - prezivka..je to okienko pod komentarmi
TU: ma tam byt podpisy Ako vytlačím podpisi mojej petície?

Tento príspevok bol odstránený jeho autorom (Show details)

2014-01-22 10:44Hosť

#7

2014-01-22 12:15

Máte pravdu,treba odmietať zlo ako také a nie ľudí!:-)Táto myšlienka sa mi od Vás veľmi zapáčila,ďakujem.Mária D.:-)
Mária D.

#8 Re:

2014-01-22 12:54

#1: -

Nikto nevraví o odoberaní deti z detského domova a dávaní ich homosexuálnym párom.Práveže tendencia nie je týmto smerom.Ale smerom odberania detí manželským párom-otcovi a mame. Stačí,aby sused počul,že u vás doma plače dieťa a nahlási polícii,že týrate dieťa,pričom nemusí byť ani očitým svedkom,len tak. Na druhý deň,príde ku vám sociálka a vezme vám dieťa a dá ho do detského domova a vás dá na súd za týranie vlastných detí.A za súdom môžete čakať aj rok,aj viac a Vaše deti budú zatiaľ v detskom domove a nepomôžete si nijako,lebo na to bude schválený zákon. (Už vy nebudete, po prijatí zákona na ochranu týraných žien, v tomto roku, môcť rozhodovať o výchove vlastných detí. Tak sú tieto veci zakamuflované a nikomu nie sú vysvetľované.) Tieto praktitky sa už dejú v iných štátoch,aj v štátoch bývalej Juhoslávie.

Ak ste veriaca,dobre viete,že pohlavný život medzi homosexuálmi je ťažký hriech. Preto je trestom páchaným na dôstojnosti dieťaťa, či je už v detskom domove,alebo s rodičmi,dať na výchovu ľuďom,ktorí žijú nemravným spôsobom života a pred Bohom neprípustným(pozrite sa na prípad Sodomy a Gomory,prečo Boh poslal oheň na Sodomu? Lebo chcel,ako píšete,aby boli aj homosexuáli s homosexuálnym spolunažívaním medzi nami? Tak preto ich zahubil?Či deme súšať Jeho trpezlivosť druhýkrát?). Je potrebné pozrieť sa pravde do tváre. Homosexualita je medicínska diagnóza,je to choroba,ako každá iná. Na svete sa narodí cca od 3-5% ľudí s homosexuálnou orientáciou,ako s chybnou sexuálnou orientáciou, a preto je to klasifikované ako DIAGNÓZA. Ani cirkev ani bežní občania,nikto neponižuje ani neutláča ľudí so žiadnou diagnózou,ku ktorej patrí aj homosexualita. Ale z kresťasnkého hľadiska,nemú homosexuálne orientovaní ľudia pohlavne spolu žiť.

A čo je najzávažnejšie na zíkone gender? Že v skutočnosti tam nejde o rovnosť,ale o to,že práva,ktoré patria rodine (otec+matka+dieťa),rodinám vezmú a dajú ich homosexuálnym párom,tak,aby homosexuálne páry boli nadradené nad tradičnú klasickú rodinu (otec+matka+dieťa).Čiže v štáte väčšiw práva budú mať homosexuálne páry ako rodičia detí. Tak akým štýlom sa potom bude môcť zachovať populácia? Ak zákony v štáte budú vytvorené pre dobro homosexuálov  a nie pre dobro rodín,ktoré zabezpečujú budúcu populáciu národa? Tu v žiadnom prípade nemôžeme hovoriť o rovnosti. Preto sa rodiny,či už kresťanské,veriace,či neveriace boli brániť na Národnom pochode za život v Košiciach.Prečo si toto média takmer ani nevšimli? 80 000 národ sa dokáže združiť aj v nepriazni počasia,toto média skoro ani nespomenuli. Ale Dúhový pochod homosexuálov v Bratisla o pár stovkách ľudí,toto bolo s veľkými fotografiami na celú stranu v novinách a samozrejme v správach opisované ako veľká udalosť. Tak kde je tá ronosť? Čo potom môžeme čakať od zákona? Akú budúcnosť pripravíme svojim deťom,ak dovolíme našim politikom schváliť tento zákon?...

mituskote

#9 plne suhlasim

2014-01-22 14:17

Natali

#10 Súhlasím

2014-01-22 18:24

Modlím sa

Hosť

#11

2014-01-23 14:24

Je morálnou povinnosťou zdravo uvažujúcich ľudí odmietať gender teóriu.Tie štáty, ktoré túto teóriu prijali, už žnú trpké ovocie...Zo všetkých sím bojujme proti tejto amorálnej pliage!!! Všetci!
TEREZA

#12 Re:

2014-01-23 14:38

#1: -  

 S obsahom listu, kde pisateľka obhajuje gender teóriu nesúhlasím. Keby čítala aj iné ,okrem gender teórie, sama by prišla na škodlivosť tohto trendu. Zásada: homosexuál, ktorý má v opatere dieťa, bude na ňom páchať svoje nehanebnosti, čo mnohé ženy, ktorých manželia sa dali na túto cestu /aj moja priateľka/ potvrdia. Tá moja priateľka musela ujsť od manžela Francúza, keď ho pristihla s vlastnou dcérou/pedofília/. Starší syn, ktorého otec už "urobil homosexuálom" ostal s ním a berie svoju pohlavnosť za normálnu...Jedno nikdy nepochopím, ako môže človek, rozmumný tvor takto nerozumne uvažovať a konať!Je to zohyzdenie v samej podstate človečenstva a ohrozenie reprodukcie ľudstva!!!
Facebook