Podpora slovenskej kandidátky na sudcu ESĽP

Kontaktujte autora petície

Táto diskusná téma bola automaticky vytvorená k petícií Podpora slovenskej kandidátky na sudcu ESĽP.


Hosť

#26 Podpora Marici Pecníkovej Pirošíkovej od časopisu Vitalita

2013-12-26 20:54

Marica Pecníková Pirošíková, človek, ktorého si nesmierne vážime. Človek, ktorý sa nebojí postaviť sa za práva detí a rodičov. Človek, ktorý sa nebojí povedať pravdu...

...Za trinásť rokov vyškolila stovky sudcov a prokurátorov, výsledkom čoho sú ich rozhodnutia, súladné s judikatúrou ESĽP. Tým zabezpečuje predchádzanie porušeniam ľudských práv na vnútroštátnej úrovni a zníženie počtu podaní na SR na ESĽP. O ľudských právach prednáša aj advokátom a advokátskym koncipientom a je veľkým ocenením jej činnosti, že ju ako kandidátku navrhla práve SAK. Samotná Rada Európy ju ako experta vysiela prednášať o judikatúre ESĽP a výkone rozsudkov do iných členských štátov Rady Európy. Je členkou expertných výborov Rady Európy, na ktorých sa pripravujú texty zmien Dohovoru, či odporúčaní, ktoré následne schvaľuje Výbor ministrov Rady Európy.
Napriek jej vysoko odborným znalostiam nezabúda byť empatickým človekom, ktorý pochopí ľudí, ktorí cítia a sú presvedčení, že došlo u nich k porušeniu ľudských práv...

https://www.facebook.com/pages/%C4%8Casopis-Vitalita/106644652823132?fref=ts
http://www.vitalitanet.sk/modules/news/item.php?item_id=6

Tento príspevok bol odstránený autorom petície (Show details)

2013-12-26 21:18


Tento príspevok bol odstránený autorom petície (Show details)

2013-12-26 21:43


Tento príspevok bol odstránený autorom petície (Show details)

2013-12-27 01:22


Tento príspevok bol odstránený autorom petície (Show details)

2013-12-27 09:53


Tento príspevok bol odstránený autorom petície (Show details)

2013-12-27 10:29


Zlatica Mandáková
Autor petície

#32 Admin

2013-12-27 10:58

Na žiadosť pána Pirošíka sme vymazali komentáre ohľadne súkromného života rodiny Pirošíkovej, nakoľko sa nezakladali na pravde.

Tento príspevok bol odstránený autorom petície (Show details)

2013-12-27 20:25


druhý rodič

#34 slovenské deti nemajú to šťastie

2013-12-28 11:25

Prečo slovenské deti netrávia polovicu prázdnin aj s druhým rodičom? Prečo slovenské deti nemajú to šťastie sa dostať v piatok zo školy k druhému rodičovi a pondelok ráno od druhého rodiča do školy každý druhý víkend?
Prečo slovenskí chlapci nemôžu získať prístup k druhému rodičovi?
Keďže nemajú prístup k druhému rodičovi, slovenským chlapcom v núdzi hrozí aj samovražda?
Pripúšťate, že niektorým rodinám sa veľmi ublížilo a poškodil ich súdny proces?
Instead of the every-second-weekend-and-half-the-school-holidays regime that became the norm for a generation of kids, more fathers are winning week-about arrangements.
"Most dads are lucky to get Friday afternoon pick up from school and Monday morning drop-off every second weekend.
"When guys get access that's half the problem solved," York says.
"When they don't get access, guys are in full distress. Then they are liable to do silly things like take their own lives."
"We have to accept that some men have been extremely hurt and damaged by the process that was going on in the courts," he says.
For more than a decade, Tracey Watson's* three children spent every second weekend and half the school holidays with their father.

Tento príspevok bol odstránený autorom petície (Show details)

2013-12-29 13:46


Tento príspevok bol odstránený autorom petície (Show details)

2013-12-30 09:30


Marica Pirošíková

#37 To je pre mňa kľúčové.

2014-01-01 22:03

L'essentiel est invisible pour les yeux.

Hosť

#38 Re:

2014-01-15 22:02

#1: -

nikdy nesmieme zvolit Pirošíkovú

host

#39 Re:

2014-01-15 22:05

#1: -

Nikdy sa nesmie zvoliť Pirošíková

host

#40

2014-01-15 22:07

Nikdy sa nesmie zvoliť pani Pirošíková nevie o rodine nič.
JUDr. Marica Pirošíková

#41 Porušovanie práv detí slovenskými úradmi

2014-08-23 13:58
Facebook