Petícia za zmenu hospodárskeho lesa na les osobitného určenia s relaxačnou a oddychovou funkciou pre verejnosť. (Lesopark Ilonka)

Petícia za zmenu hospodárskeho lesa na les osobitného určenia s relaxačnou a oddychovou funkciou pre verejnosť. (Lesopark Ilonka) / Oznamy / Podpisy pod petíciu / Komentáre


Autor petície

#1

2019-02-17 21:07

Priatelia. Opakovane Vás poprosím o uvádzanie kompletnej adresy (ulica, číslo domu/bytu, PSČ a mesto všetko bez skratiek) a potvrdenie linku, ktory príde na Váš mail. Inak sú podpisy neplatné!!! Ďakujem. Michal Bizoň