Petícia za zmenu hospodárskeho lesa na les osobitného určenia s relaxačnou a oddychovou funkciou pre verejnosť. (Lesopark Ilonka)


Autor petície

/ #1

2019-02-17 20:07

Priatelia. Opakovane Vás poprosím o uvádzanie kompletnej adresy (ulica, číslo domu/bytu, PSČ a mesto všetko bez skratiek) a potvrdenie linku, ktory príde na Váš mail. Inak sú podpisy neplatné!!! Ďakujem. Michal Bizoň