Najnovšie petície

Uzatvorenie Stredných škôl v Žiline kvôli bezpečnosti COVID-19

Dôvodom toho prečo chceme mať uzatvorené školy sú obavy žiakov stredných odborných škôl a gymnázií Žilinského kraja ignorovane vyšším územným celkom v Žiline. 

Vytvorené: 2020-03-11

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 2106 2093

Žiadame Ministerstvo zdravotníctva o poskytnutie údajov verejnosti o Koronavíruse v elektronickej forme v reálnom čase

Žiadam o poskytunutie udajov o nakazeným, vyliečenych, tažko chorých, mrtvých v elektornickej forme v reálnom čase - API rozhranie.

Vytvorené: 2020-03-11

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 53 53

Zrušenie zákazu konania sv. omší

My, dolupodpísaní nesúhlasíme s tým, aby platil 14 dňový (nedaj Bože dlhší) zákaz konania sv.omší. V minulosti sa naši predkovia v podobných situáciách obrátili k Bohu. V našej krajine zatiaľ nie je dôvod na to, aby sa rušili práve sv.omše zatiaľ čo obchodné centrá, úrady a školy (s niekoľkými výnimkami) sú stále v prevádzke.Veď aj pieseň z JKS 123 nám hovorí, že práve v pôstnej dobe sa máme horlivejšie utiekať k Bohu. Text piesne znie: Svätý pôst sa započína k pokániu nás napomína, zavčasu hnev

Vytvorené: 2020-03-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 19 19

Uzavretie SŠ kvôli bezpečnosti COVID-19 v NR kraji

Žiadame žiakov, učiteľov, rodičov aj ostatných občanov o podpis, kvôli bezpečnosti a prevecií voči COVID-19. Mnohí študenti do NR kraja cestujú v preplnených vlakoch,autobusoch a sú v priamom kontakte s cudzími osobami. Chceli by sme zabrániť rozširovaniu vírusu a ochraňovať svoje zdravie tak,ako to urobilo už veľa študentov na Slovensku, kde nebol problém s dočasným uzatvorením škôl.

Vytvorené: 2020-03-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 13429 13372

Nová cesta na ulici Juraja Holčeka, HUL 94144

Podpisom tejto petície súhlasíš si nasledovným:   Podpísaní občania obce Hul žiadajú obecné zastupiteľstvo o urgentné riešenie havárijnej situácie cesty na ulici Juraja Holčeka. Cesta je v dezolátnom stave, ktorý roky nie je riešený, resp. je riešený nekonečným plátaním, ktoré nemá efekt.  Obrovské výmole spôsobujú poškodenia motorových vozidiel občanov, na ceste dochádza k nebezpečným situáciam, pri vyhýbaní sa výmolom, kedy sú ohrození chodci a hrozí kolíziia stretávajúcich sa vozidiel. Občani

Vytvorené: 2020-03-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 63 63

Petícia na pokračovanie tlačoviek Andreja Danka

My dolupodpísaný vyzývame kpt. Andreja Danka, aby minimálne jedenkrát týždenne zvolal tlačovú konferenciu a raz za 6 mesiacov ostorúhly stôl. Keďže SNS s volebným ziskom viac ako 3% dostane dotáciu zo štátneho rozpočtu, tak my, platitelia daní, žiadame Andreja Danka nech nás ďalšie 4 roky zabáva.

Vytvorené: 2020-03-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 8 8

Petícia za zlepšenie situácie so znečistením od psích exkrementov v MČ Petržalka

PETÍCIA My, podpísaní občania touto petíciou žiadame miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Petržalka, aby v súlade s §5 ods. 1,2, §6 ods. 1-3 a §7 ods. 1-6 zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov zabezpečilo častejšiu kontrolu a sankcionovanie majiteľov psov, ktorí neodstraňujú bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. Ďalej žiadame predstaviteľov mestskej časti Bratislava – Petržalka, aby sa podrobnejšie venovali problem

Vytvorené: 2020-03-09

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 111 110

Bytovky do Zálesia nepatria

My Občania a Obyvatelia Zálesia nesúhlasíme s navrhovanými zmenami Územného Plánu Obce Zálesie – ZMENA 04/2016, ktoré umožnia výstavbu bytoviek. Obec si má zachovať vidiecky ráz s rodinnými domami. Žiadame, aby plocha pôvodne určená v územnom pláne na športovo relaxačné využitie a agroturistiku sa nemenila na sídlisko s bytovkami, tak ako to umožňuje návrh nového územného plánu. Žiadame, aby bolo zabránené výstavbe apartmánových bytov, v ktorých nie je možné oficiálne zriadiť si trvalý pobyt. Ži

Vytvorené: 2020-03-09

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 77 77

Nie sme Adamovo rebro.

Verejná výzva budúcej vládnej koalícii pri príležitosti Medzinárodného dňa žien Vyjadrenia, ktoré zazneli tento týždeň z úst Borisa Kollára o prínose krásy žien v pozíciách dokazujú, že blahosklonný sexizmus ho neopúšťa ani pri možnom nástupe do jednej z najvyšších ústavných pozícií štátu. Igor Matovič nám svojím blahoželaním k MDŽ dal najavo, že spoločenský prínos žien vidí v ich zovňajšku či schopnosti variť a starať sa o mužov. Kým v iných krajinách je minulosť politikov vo vzťahu k ženám po

Vytvorené: 2020-03-08

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 2309 2193

Zvoľte za ministra životného prostredia Erika Baláža

  Státisíce ľudí poznajú prácu aj osobnosť tohto vyštudovaného ekológa a aktivistu. Podieľal sa na tvorbe viacerých významných filmov, ktoré sa týkajú ochrany prírody. Medzi najznámejšie patria Vlčie hory, trojdielna séria Tajomné Karpaty a Strážca divočiny. V roku 2017 získal ocenenie Biela vrana „za výnimočnú vytrvalosť a oddanosť svojmu poslaniu získať ľudí pre ochranu prírody, schopnosť vytvárať v nich vzťah k prírode a spájať rôznych aktérov. Netreba sa rozsiahlo rozpisovať čo je už dlhodob

Vytvorené: 2020-03-07

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1124 1105Facebook