Najobľúbenejšie petície za posledný mesiac

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia proti zriadeniu a prevádzkovaniu samostatnej zvernice PITELOVÁ pre chov jelenej a danielej zveri

My, podpísaní občania, nesúhlasíme so zriadením a prevádzkovaním samostatnej zvernice Pitelová z týchto dôvodov: - Oplotenie okolo zvernice na ploche vyše 150ha by vážne narušilo migráciu divokej zveri a hrozili by častejšie strety s medveďmi a inými šelmami priamo v blízkosti obce - Zriadením a prevádzkovaním zvernice za značne zvýši doprava cez obec Pitelová, čím sa ohrozí bezpečnosť chodcov, hlavne detí /v obci nie sú vybudované chodníky/ - Zriadením a prevádzkovaním zvernice bude ohrozená

Vytvorené: 2020-09-28

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 214 205
Minulý mesiac 83 80

Hromadná pripomienka za dekriminalizáciu marihuany

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon a Trestný poriadok. Napriek minuloročným vyjadreniam premiéra Roberta Fica a ministra spravodlivosti Tomáša Boreca návrh novely neobsahuje žiadne ustanovenia, ktoré by užívanie marihuany zmenili z trestného činu na priestupok alebo aspoň zmiernili tresty za užívanie marihuany. Touto hromadnou pripomienkou navrhujeme doplniť do návrhu novely ustanovenia, ktorými

Vytvorené: 2014-06-11

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 398 392
Minulý mesiac 74 73

Okamžitá demisia vlády Igora Matoviča pre jeho neschopnosť viesť krajinu!

Žiadame okamžitú demisiu vlády Igora Matoviča, ktorá v týchto ťažkých časoch nemá žiadne schopnosti ani skúsenosti nájsť dostatočné riešenia pre našu krajinu a ľudí! Už dnes vidíme, že vláda, ktorú riadi Igor Matovič nemôže nikdy fungovať. Všetci podpísaní žiadame o demisiu tejto vlády a predčasné voľby!

Vytvorené: 2020-04-01

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1670 1575
Minulý mesiac 72 71

Petícia za dekriminalizáciu konope

  Požadujeme okamžitú dekriminalizáciu konope, a to prechovávania ako aj pestovania konope pre vlastnú potrebu.    

Vytvorené: 2016-04-09

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 504 491
Minulý mesiac 69 69

Petícia proti povinnému noseniu rúšok

My, dolupodpísaní občania Slovenskej Republiky žiadame o zrušenie povinného nosenia rúšok. Zároveň týmto súhlasíme, že v prípade potreby hospitalizácie s ochorením na koronavírus budú uprednostení ľudia, ktorí rúška nosili. Rovnako sme pripravení znášať prípadné náklady spojené s komplikáciami, ktoré spôsobíme iným ľuďom, ktorých nakazíme (náhrada mzdy, liečebné náklady, odškodnenie rodiny v prípade úmrtia a iné). Pár hodín s rúškom na tvári je pre nás príliš veľká obeť, ktorú nie sme ochotní po

Vytvorené: 2020-09-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 74 74
Minulý mesiac 68 68

Otvorený list prezidentovi RF Vladimírovi Vladimírovičovi Putinovi

  Otvorený list prezidentovi Ruskej Federácie Vladimírovi Vladimírovičovi Putinovi   My, občania SR, s hlbokým znepokojením sledujeme situáciu okolo vyhostenia troch ruských diplomatov zo SR. Vyhlasujeme, že sa rozhodne dištancujeme od prejavov nepriateľstva reprezentovaných neštandardnými diplomatickými krokmi najmä súčasnej, ale aj minulej vlády SR. Týmto otvoreným listom deklarujeme, že ako v minulosti tak i naďalej máme záujem byť priateľmi Ruskej Federácie. Prejavujeme sympatie ruskému ná

Vytvorené: 2020-08-13

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1227 1144
Minulý mesiac 67 62

Senzory pre diabetikov

Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37    Petícia za preplácanie senzorov na kontinuálne meranie glykémie z Verejného  zdravotníctva Diabetes  sa niekedy prirovnáva k jazde autom. Nečakane sme sa v ňom jedného dňa ocitli a zatiaľ sa z neho nedokážeme dostať.   Cestujeme akoby v tme, 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Na deň máme niekoľko prúžkov na meranie glykémie, čo by sa dalo prirovnať k niekoľkým bliknutiam svetlami. Našťastie existuje spôsob ako rozsvi

Vytvorené: 2019-10-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 23225 22740
Minulý mesiac 65 62

PETÍCIA proti dovozu a spracovávaniu zahraničného rádioaktívneho odpadu na území SR

PETÍCIA proti dovozu a spracovávaniu zahraničného rádioaktívneho odpadu na území SR My, dolupodpísaní občania, zásadne nesúhlasíme s dovozom, spracovávaním a úpravou rádioaktívnych odpadov (ďalej ako „RAO“) zahraničného pôvodu (t.j. nepochádzajúcich zo Slovenskej republiky) na území Slovenskej republiky. Tento nesúhlas vyjadrujeme pre všetky kategórie zahraničného RAO, aj nízko a veľmi nízko aktívny RAO, a všetky formy jeho spracovania, obzvlášť spaľovanie. Pritom sme si vedomí, že po spracovan

Vytvorené: 2019-12-08

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 2803 2774
Minulý mesiac 63 61

Sme za zrušenie zástrčkového zákona a koncesionárskych poplatkov RTVS

Týmto žiadame zrušiť koncesionárske poplatky, ktoré nemajú žiadnu logiku a zároveň zrušiť aj samotný zástrčkový zákon!

Vytvorené: 2020-09-23

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 71 71
Minulý mesiac 60 60

Zachovanie STUŽKOVÝCH SLÁVNOSTÍ

Chceme stužkové! chceme byt slávnostne odstužkovaní. Vsetci sme v neustálom kontakte, či už ako spolužiaci v triede, tak i rodičia,ktorí na tu stuzkovu prídu. A tak isto aj s učiteľmi sme v kontakte. Není to o nič menšie riziko ako keď sme spolu v škole a potom doma. pred samotným začatím stužkovej budeme dodržiavať všetky opatrenia- meranie teploty, dezinfekcia  chceme stužkové!

Vytvorené: 2020-09-16

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 62 62
Minulý mesiac 56 56Facebook