Petícia za ponechanie názvu Námestia osloboditeľov v Košiciach – historická kontinuita

Názov Námestie osloboditeľov má počiatok v roku 1949 a používa sa dodnes.

Výraz oslobodenie na našom území má univerzálnu platnosť. Oslobodenie od fašizmu bol veľký historický krok za účasti spojeneckých síl a na našom území výhradne sovietskych vojsk. Znamenalo príchod slobody, záchrany národa a obnovenia spoločného štátu Slovákov a Čechov. Za krátke obdobie nemeckej nadvlády Československo stratilo statisíce svojich občanov.

Obdobie od rozbitia Československa až po oslobodenie bolo sprevádzané perzekúciou skupín občanov, stratou ich majetku, práv a životov.

Invázia vojsk Varšavskej zmluvy v Auguste 1968 stála život 137 občanov. Rozbitie Československa a cielená genocída o 30 rokov skôr, stála život statisícov našich občanov.

Pamatník osloboditeľom zpod fašistickej nadvlády a ich obete nemá nič spoločne s udalosťami, ktoré sa odohrali o 3O rokov neskôr. Je to pamätník tým, ktorí položili život za to, aby iní (my) mohli žiť. Udržiavať pamätník vo svojej pôvodnej podobe je to najmenej čo môžeme na ich pamiatku urobiť.

Žiadame, aby Košice nezabudli na svojich osloboditeľov a ponechali súčasné pomenovanie námestia. Kto na svoje dejiny zabudne, je odsúdený si ich zopakovať.

Touto petíciou požadujeme, aby Mestské zastupiteľstvo mesta Košice prijalo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa zaviaže nezmeniť terajší názov priestranstva "Námestie osloboditeľov", uvedie pamätník do pôvodného stavu a urobí všetko pre to, aby pamiatka na osloboditeľov pretrvala.

 

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Peter Kark bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...