Najpopulárnejšie petície v roku 2016 - Slovensko

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Stanovisko študentov k situácii na FF UCM

Stanovisko študentov Katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM k aktuálnej situácii          My, podpísaní študenti Katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len ,,katedry“), chceme slobodne a z vlastnej vôle reagovať na situáciu, ktorej vznik bol zapríčinený hrubým zásahom do personálneho obsadenia, t. j. zmenou vo vedení katedry a zároveň aj zmenou v štátnicovej komisii. Uvedenými skutočnosťami sa cí

Vytvorené: 2016-05-25 Štatistiky

Verejný prísľub poslanca NRSR Igora Matoviča

Žiadame Igora Matoviča, poslanca NRSR, aby dodržal svoj sľub uverejnený v Topkách 19.01.2015   TOPKY.sk 19.01.2015 10:19 BRATISLAVA – Ak sa po najbližších parlamentných voľbách nepodarí zostaviť vládu bez Smeru-SD, predseda OĽaNO Igor Matovič prehodnotí svoje ďalšie pôsobenie v politike. http://www.topky.sk/cl/100535/1451139/Ak-Smer-bude-v-dalsej-vlade--vyrieknem-nad-sebou-ortiel--vyhlasil-Matovic

Vytvorené: 2016-03-25 Štatistiky

* * * ZA ODVOLANIE PREDSEDU NR SR kpt.DANKA. * * *

         Žiadame poslancov NR SR, aby odvolali A.Danka z funkcie predsedu NR SR. Dôvody: - hlavným bodom programu SNS je boj proti OĽANO,                 - predseda NR SR nevie, že máme Zbierku zákonov, podľa neho máme zbierku listín,                 - predseda NR SR povedal, že vie čítať a písať, ale nevie hovoriť po slovensky. Lebo "V TOMTOM" nie je po slovensky,                 - NR SR stále nezrušila kvorum na referendum a NR SR zastupuje jej predseda,                 - NR SR nie je vysveten

Vytvorené: 2016-04-01 Štatistiky

Za zachovanie Mestskej časti Košice-Myslava

 My, dolupodpísaní obyvatelia Mestskej časti Košice-Myslava, žiadame miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Myslava, aby v súvislosti s ohlasovaným zlučovaním mestských častí Mesta Košice, využijúc kompetenciu danú § 8a ods. 1 písm. a) Zákona o meste Košice č. 401/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vyhlásilo miestne referendum s otázkou: Súhlasíte, aby Mestská časť Košice-Myslava zostala zachovaná v rámci Mesta Košice, a to bez zmeny terajších hraníc a bez obmedzenia terajších kompetenc

Vytvorené: 2016-01-30 Štatistiky

Petícia voči výstavbe spaľovne odpadu v Šamoríne časť Šámot

Stanovisko verejnosti k predloženému zámeru „Zariadenie na vysokoteplotné spracovanie komunálneho odpadu plazmovou technológiou“  v zmysle § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Šamorín zahájil  stavebné konanie  vo veci výstavby zariadenia na vysokoteplotné spracovanie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v kat. území Šámot. Jedná sa o zariadenie, ktoré bude slúžiť na tepeln

Vytvorené: 2014-08-16 Štatistiky

Petícia za vybudovanie detského ihriska na juhu obce Rovinka

 PETÍCIA (v zmysle zákona č. 85/1995 Z.z. o petičnom práve v platnom znení) My, dole podpísaní obyvatelia južnej časti obce Rovinka (medzi Hlavnou cestou a hrádzou, od Okružnej ulice smerom na Dunajskú Lužnú - ulice Okružná, Hrádzna, Za hrádzou, Pluhová, Pasienková, Jazdecká, Gazdovská, Úzka, Obilná, Majerská, Družstevná), týmto žiadame Obecné zastupiteľstvo obce Rovinka a starostu obce Rovinka JUDr. Milana Bombalu o vybudovanie detského ihriska v našej lokalite. Za pár rokov tu pribudlo niekoľk

Vytvorené: 2016-04-18 Štatistiky

Petícia za znovupostavenie verejných detských ihrísk v Leviciach

My dolupodpísaní občania vznášame verejný podnet na mesto Levice, primátora a kompetentných úradníkov, aby sa zaoberali potrebou výstavby nových verejných ihrísk pre deti na sídliskách, kde boli v nedávnej dobe rušené staré železné, pravdepodobne nevyhovujúce preliezky a šmýkalky.    Navrhujeme teda, aby mesto Levice zrealizovalo výstavbu ihrísk na miestach, kde zanechali len pieskoviská (ktoré by mimochodom tiež bolo potrebné upraviť) a prispelo tak k tomu, aby mamičky získali bezpečný priestor

Vytvorené: 2016-05-03 Štatistiky

Petícia za zrušenie ĽSNS

My občania Slovenskej republiky žiadame zrušenie fašistickej a neonacistickej strany ĽSNS. Keďže ĽSNS má program ktorý je priamo v rozpore s ústavou Slovenskej Republiky a názory ktoré nabádajú na násilie proti občanom Slovenskej Republiky.             Ú S T A V A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z.

Vytvorené: 2016-03-09 Štatistiky

Za zachovanie statusu quo na UCM v Trnave

PETÍCIA Petícia za zachovanie statusu quo v personálnom obsadení Katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave   My, podpísaní súčasní aj bývalí študenti Katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len „katedry“), vyhlasujeme, že sme za to, aby bolo zachované personálne obsadenie našej katedry v takom stave, v akom bola počas akademického roka 2015 / 2016. Keďže podľa  

Vytvorené: 2016-06-01 Štatistiky

Petícia za zrušenie prevádzky Šínweg, Pekná cesta 3531, BA Rača

     My, dolepodpísaní občania a majitelia záhrad v rekreačnej oblasti Pekná cesta touto petíciou žiadame zrušiť prevádzku Šínweg. Stavebný úrad Rača vydal povolenie na prevádzku turistického bufetu, ale momentálny stav je taký, že ide o reštauračné zariadenie, ktoré je situované priamo medzi záhradami a ponúka varené jedlá a alkoholické nápoje. Bez ohľadu na susedov organizuje rodinné oslavy, iné veľké akcie na objednávku či dokonca svadby. Toto všetko spôsobuje extrémny hluk a negatívne vplýva

Vytvorené: 2016-07-27 Štatistiky

* * * ZA TÝRANIE ALEBO ZABITIE PSA - ZVIERAŤA === DOŽIVOTIE.

                  AK NIEKTO TÝRA ALEBO ZABIJE PSA, ČI INÉ ZVIERA, MAL BY DOSTAŤ DOŽIVOTIE.           

Vytvorené: 2015-01-20 Štatistiky

Za zrušenie koncesionárskych poplatkov

Za zrušenie koncesionárskeho poplatku. nech RTVS si na seba zarába rovnakým spôsobom ako súkromné televízie a rozhlasové stanice.

Vytvorené: 2016-04-27 Štatistiky

Petícia proti umiestneniu minaretu na Pohoda Festival 2016

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného a bezpečného života, rozvoja duchovnej kultúry, národnej identity a sociálnej prosperity: 1. apelujeme na poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a na primáto

Vytvorené: 2016-06-12 Štatistiky

* * * STOP ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKE !!! * * *

       Žiadame zákaz používania zábavnej pyrotechniky v SR v dni od 2.1. do 30.12. zmenou zákona a znova dať obciam právo regulovať používanie a predaj zábavnej pyrotechniky na jej území.           Zákonom povoliť používanie pyrotechniky len 1.1. a 31.12.  A len na vyhradených miestach.                                                                                         .

Vytvorené: 2015-01-30 Štatistiky

Petícia za zachovanie krytého plaveckého bazéna v Piešťanoch

Obraciame sa na obyvateľov mesta Piešťany a okolitých obcí so žiadosťou, aby svojim podpisom podporili snahu predstaviteľov mesta Piešťany za zachovanie dočasnej prevádzky jedinej krytej plavárne, nachadzajúcej sa v hoteli Sorea Sľňava v Piešťanoch a okrese Piešťany a urýchlené riešenie nového plaveckého centra. Petičný výbor tvoria a petíciu podávajú: Občianske združenie Piešťanský plavecký klub, Kuzmányho 1131/7, 92101 Piešťany Občianske združenie Športový plavecký klub Kúpele Piešťany, Winter

Vytvorené: 2015-12-15 Štatistiky

* * * ROBERT KALINÁK - ODSTÚPTE !!! * * *

                    Žiadame R.Kalináka, aky sa konečne vzdal funkcie ministra vnútra pre kauzu Bašternák a iné kauzy.                                  

Vytvorené: 2016-06-15 Štatistiky

Petícia za lepšie parkovanie na sídlisku Rybníky V.

                                                                                                                                                               MESTSKÝ ÚRAD                                                                                                                                                                      LEVICE                                                                                                                                                            

Vytvorené: 2016-03-22 Štatistiky

Odvolanie Primatora Hlohovca p. Miroslava Kollára

Vytvorené: 2016-05-14 Štatistiky

* * * PROTI VLÁDE SMERU + SNS + MOST + SIEŤ. * * *

                          Sme zásadne proti vláde zloženej z SMER, SNS, MOST, SIEŤ.                    Sme proti ľavopravému zlepencu.                                      Sme proti zlepencu Valca, extrémistov, zradcov a gazdov.                           Sme proti vláde zlodejov a klamárov, ktorá aj tak nevydrží viac ako rok.                                                                                  Sme za vytvorenie stabilnej pravicovej vlády, ktorej základom sú OĽANO-NOVA a SAS.      

Vytvorené: 2016-03-14 Štatistiky

A.DANKO - VZDAJTE SA MANDÁTU POSLANCA NR SR!

          Žiadame predsedu NR SR a predsedu SNS Andreja Danka, aby sa vzdal mandátu poslanca NR SR pre svojvoľné prerušenie mimoriadnej schôdze NR SR, ktorej jediným bodom je návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra R.K.        A tiež pre prikazovanie poslancom NR SR čo majú nosiť oblečené, čo môžu nosiť do NR SR a čo majú hovoriť.   SNS je VTOMTOM prípade horšia ako ĽSNS.   Kde je tá nová politická kultúra o ktorej vždy pán Danko trepal?        Ak chcel novú politickú kultúru, tak nemal í

Vytvorené: 2016-07-04 Štatistiky