Petícia za zachovanie krytého plaveckého bazéna v Piešťanoch

Obraciame sa na obyvateľov mesta Piešťany a okolitých obcí so žiadosťou, aby svojim podpisom podporili snahu predstaviteľov mesta Piešťany za zachovanie dočasnej prevádzky jedinej krytej plavárne, nachadzajúcej sa v hoteli Sorea Sľňava v Piešťanoch a okrese Piešťany a urýchlené riešenie nového plaveckého centra.

Petičný výbor tvoria a petíciu podávajú:

Občianske združenie Piešťanský plavecký klub, Kuzmányho 1131/7, 92101 Piešťany

Občianske združenie Športový plavecký klub Kúpele Piešťany, Winterova 29, 92101 Piešťany

 

Členovia petičného výboru určili za osobu na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy: 

Pavol Škodný, Bazovská 6, 92101 Piešťany

Luboš Horyl, Športová 564/25, 922 21 Moravany nad Váhom