Najpopulárnejšie petície v roku 2016 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia: Podpora P.Kalmusa a Ľ.Lorenza, za dotvorenie busty V.Biľaka

My dolu podpísaní schvaľujeme a podporujeme konanie výtvarníkov Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza, ktorí čelia obvineniu za poškodzovanie cudzej veci. Sme presvedčení, že v zmysle trestného práva je inštalovanie pamätníkov predstaviteľom totalitného režimu trestným činom (§421 trestného zákona - podpora a propagácia skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd), keďže zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému (125/1996Z.z.) totalitný režim za takýto jednoznačne označu

Vytvorené: 2016-02-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 623 591
2016 615 584

Nechceme byť dojná krava

Detaily k petícii nájdete aj na stránke mediamatika.sk/peticia   My, študenti Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva, ktorá je súčasťou FHV na ŽU, intenzívne vnímame dlhodobý vplyv negatívneho prostredia fakulty na kvalitu výučby a výskumu, ktorý vznikol ako dôsledok nekompetentných manažérskych rozhodnutí jej vedenia za posledné roky a vyvrcholil neúspešnou akreditáciou na väčšine ostatných pracovísk fakulty. Sme presvedčení, že naša katedra, ktorá získala v poslednej komplexnej akreditácii

Vytvorené: 2016-05-12

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 609 594
2016 609 594

Petícia za nevstupovanie do vlády so SMER-SD

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame touto petíciou poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby rešpektovali výsledok volieb a jasné posolstvo svojich voličov a nevstupovali za žiadnych okolností do vlády so stranou SMER-SD.

Vytvorené: 2016-03-12

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 605 585
2016 604 584

Proti zrušeniu ZŠ Veternicova 20.

Petícia Proti zrušeniu ZŠ Veternicová 20.   Súhlasím, aby ma petičný výbor e-mailom informoval o priebehu a výsledkoch petície „My dolu podpísaní občania podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v znení neskorších predpisov, týmto žiadame samosprávu Mestskej časti Karlova Ves a ministerstvo školstva SR, aby zachovali právnu subjektivitu Základnej školy Veternicová 20, Bratislava v súčasnom stave.“ Zdôvodnenie petície: Základná škola Veternicová sa nachádza v budove postavenej v 90-tych roko

Vytvorené: 2016-01-25

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 600 587
2016 600 587

Obnovenie osobnej železničnej dopravy na trati Zvolen - Šahy

My, obyvatelia regiónov Neresnickej Kotliny a Hontu, ako aj iný občania, ktorý sa nás rozhodli poporiť, žiadame Ministerstvo dopravy, výstavby, a regionálneho rozvoja o: - Obnovenie verejnej pravidelnej železničnej osobnej dopravy v úseku Zvolen - Šahy na trati 153, na základe včerajšieho vyjadrenia hovorkyne ministra dopravy, že prioritou ministerstva bude podporovať verejnú osobnú železničnú dopravu, ako najbežnejší spôsob dopravy.  - V prípade obnovenia pravidelnej verejnej železničnej doprav

Vytvorené: 2016-04-08

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 595 573
2016 579 559

Petícia za zrušenie verejnoprávnej televízie RTVS

My, dolepodpísaní občania SR, požadujeme zrušenie verejnoprávnej televízie RTVS z nasledujúcich dôvodov. Táto televízia neposkytuje objektívne informácie. Zamlčuje dôležité fakty a do éteru vsúva len polopravdy a klamstvá. Je platená z daní verejnoprávnych poplatníkov, čiže by mala slúžiť ľuďom a pre ľudí, no nedeje sa tak. Podsúva ľuďom rôzne konšpiračné teórie a relácie s treťosektorovými ľuďmi, kde sa používajú fakty, ktoré nie sú vôbec pravdivé. Tým myslíme relácie s ľuďmi ako sú: Štefan Hrí

Vytvorené: 2016-05-25

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 584 568
2016 573 557

Petícia proti petícii za odvolanie prezidenta SR Andreja Kisku

My tu podpísaní občania Slovenskej Republiky sme proti petícii za odvolanie prezidenta Slovenskej Republiky Andreja Kisku. 

Vytvorené: 2016-03-08

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 552 529
2016 549 526

PETÍCIA PROTI PLÁNOVANEJ KONCEPCII PARKOVANIA V MESTE MICHALOVCE

My, pod petíciou podpísaní občania, žiadame, aby sa zavedenie parkovacích zón s plateným parkovaním obmedzilo výhradne na centrum mesta Michalovce tak, aby boli pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Michalovce vytvorené úseky s vyhradeným rezidenčným parkovaním.    Žiadame, aby bolo parkovanie motorových vozidiel v častiach mesta Michalovce, ktoré netvoria centrum mesta (sídliská, obytné štvrte), bezplatné a aby boli všetky činnosti súvisiace s parkovaním v meste Michalovce výhradne pod spr

Vytvorené: 2016-07-03

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 547 538
2016 547 538

Petícia za zachovanie linky MHD Bratislava-Rajka č. 801

My občania Slovenskej Republiky vyslovujeme nesúhlas so zrušením cezhraničnej linky MHD Bratislava č. 801. Túto linku potrebujeme, aby sme sa dostali na územie SR - do práce, do škôl atď. Na Slovensku odvádzame svoje dane, trváme na tom, aby táto linka slúžila naďalej všetkým, ktorí ju potrebujú/budú potrebovať.   Zároveň v mene skoro 4000 občanom žijúcim v prihraničnej oblasti ďakujeme všetkým, ktorí našu petíciu svojim hlasom podporia a tiež ďakujeme spol. DPMB Bratislava za zachovanie linky M

Vytvorené: 2016-06-15

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 547 465
2016 547 465

> > > ZA ZNÍŽENIE PLATOV POLITIKOV MINIMÁLNE O 50%.

                    Žiadame zmenou zákona č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov ZNÍŽENIE PLATOV POLITIKOV MINIMÁLNE O 50 %.                                      ŽIADAME ZNÍŽENIE PLATOV POLITIKOV MINIMÁLNE O 50 %.     Platiť by to malo pre poslancov NR SR a ich asistentov + financie na poslanecké kancelárie, pre prezidenta SR, členov vlády SR, prokurátorov, sudcov, predsedov VÚC, starostov, primátorov ...                                                            ww

Vytvorené: 2014-11-14

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 867 822
2016 544 512