Najpopulárnejšie petície v roku 2016 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia: Podpora P.Kalmusa a Ľ.Lorenza, za dotvorenie busty V.Biľaka

My dolu podpísaní schvaľujeme a podporujeme konanie výtvarníkov Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza, ktorí čelia obvineniu za poškodzovanie cudzej veci. Sme presvedčení, že v zmysle trestného práva je inštalovanie pamätníkov predstaviteľom totalitného režimu trestným činom (§421 trestného zákona - podpora a propagácia skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd), keďže zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému (125/1996Z.z.) totalitný režim za takýto jednoznačne označu

Vytvorené: 2016-02-04 Štatistiky

Nechceme byť dojná krava

Detaily k petícii nájdete aj na stránke mediamatika.sk/peticia   My, študenti Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva, ktorá je súčasťou FHV na ŽU, intenzívne vnímame dlhodobý vplyv negatívneho prostredia fakulty na kvalitu výučby a výskumu, ktorý vznikol ako dôsledok nekompetentných manažérskych rozhodnutí jej vedenia za posledné roky a vyvrcholil neúspešnou akreditáciou na väčšine ostatných pracovísk fakulty. Sme presvedčení, že naša katedra, ktorá získala v poslednej komplexnej akreditácii

Vytvorené: 2016-05-12 Štatistiky

Petícia za nevstupovanie do vlády so SMER-SD

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame touto petíciou poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby rešpektovali výsledok volieb a jasné posolstvo svojich voličov a nevstupovali za žiadnych okolností do vlády so stranou SMER-SD.

Vytvorené: 2016-03-12 Štatistiky

Proti zrušeniu ZŠ Veternicova 20.

Petícia Proti zrušeniu ZŠ Veternicová 20.   Súhlasím, aby ma petičný výbor e-mailom informoval o priebehu a výsledkoch petície „My dolu podpísaní občania podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v znení neskorších predpisov, týmto žiadame samosprávu Mestskej časti Karlova Ves a ministerstvo školstva SR, aby zachovali právnu subjektivitu Základnej školy Veternicová 20, Bratislava v súčasnom stave.“ Zdôvodnenie petície: Základná škola Veternicová sa nachádza v budove postavenej v 90-tych roko

Vytvorené: 2016-01-25 Štatistiky

Obnovenie osobnej železničnej dopravy na trati Zvolen - Šahy

My, obyvatelia regiónov Neresnickej Kotliny a Hontu, ako aj iný občania, ktorý sa nás rozhodli poporiť, žiadame Ministerstvo dopravy, výstavby, a regionálneho rozvoja o: - Obnovenie verejnej pravidelnej železničnej osobnej dopravy v úseku Zvolen - Šahy na trati 153, na základe včerajšieho vyjadrenia hovorkyne ministra dopravy, že prioritou ministerstva bude podporovať verejnú osobnú železničnú dopravu, ako najbežnejší spôsob dopravy.  - V prípade obnovenia pravidelnej verejnej železničnej doprav

Vytvorené: 2016-04-08 Štatistiky

Petícia za zrušenie verejnoprávnej televízie RTVS

My, dolepodpísaní občania SR, požadujeme zrušenie verejnoprávnej televízie RTVS z nasledujúcich dôvodov. Táto televízia neposkytuje objektívne informácie. Zamlčuje dôležité fakty a do éteru vsúva len polopravdy a klamstvá. Je platená z daní verejnoprávnych poplatníkov, čiže by mala slúžiť ľuďom a pre ľudí, no nedeje sa tak. Podsúva ľuďom rôzne konšpiračné teórie a relácie s treťosektorovými ľuďmi, kde sa používajú fakty, ktoré nie sú vôbec pravdivé. Tým myslíme relácie s ľuďmi ako sú: Štefan Hrí

Vytvorené: 2016-05-25 Štatistiky

Petícia proti petícii za odvolanie prezidenta SR Andreja Kisku

My tu podpísaní občania Slovenskej Republiky sme proti petícii za odvolanie prezidenta Slovenskej Republiky Andreja Kisku. 

Vytvorené: 2016-03-08 Štatistiky

PETÍCIA PROTI PLÁNOVANEJ KONCEPCII PARKOVANIA V MESTE MICHALOVCE

My, pod petíciou podpísaní občania, žiadame, aby sa zavedenie parkovacích zón s plateným parkovaním obmedzilo výhradne na centrum mesta Michalovce tak, aby boli pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Michalovce vytvorené úseky s vyhradeným rezidenčným parkovaním.    Žiadame, aby bolo parkovanie motorových vozidiel v častiach mesta Michalovce, ktoré netvoria centrum mesta (sídliská, obytné štvrte), bezplatné a aby boli všetky činnosti súvisiace s parkovaním v meste Michalovce výhradne pod spr

Vytvorené: 2016-07-03 Štatistiky

Petícia za zachovanie linky MHD Bratislava-Rajka č. 801

My občania Slovenskej Republiky vyslovujeme nesúhlas so zrušením cezhraničnej linky MHD Bratislava č. 801. Túto linku potrebujeme, aby sme sa dostali na územie SR - do práce, do škôl atď. Na Slovensku odvádzame svoje dane, trváme na tom, aby táto linka slúžila naďalej všetkým, ktorí ju potrebujú/budú potrebovať.   Zároveň v mene skoro 4000 občanom žijúcim v prihraničnej oblasti ďakujeme všetkým, ktorí našu petíciu svojim hlasom podporia a tiež ďakujeme spol. DPMB Bratislava za zachovanie linky M

Vytvorené: 2016-06-15 Štatistiky

> > > ZA ZNÍŽENIE PLATOV POLITIKOV MINIMÁLNE O 50%.

                    Žiadame zmenou zákona č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov ZNÍŽENIE PLATOV POLITIKOV MINIMÁLNE O 50 %.                                      ŽIADAME ZNÍŽENIE PLATOV POLITIKOV MINIMÁLNE O 50 %.     Platiť by to malo pre poslancov NR SR a ich asistentov + financie na poslanecké kancelárie, pre prezidenta SR, členov vlády SR, prokurátorov, sudcov, predsedov VÚC, starostov, primátorov ...                                                            ww

Vytvorené: 2014-11-14 Štatistiky