Najpopulárnejšie petície v roku 2014 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Otvorený list na podporu rektora T. Zasepu

Otvorený list Konferencii biskupov Slovenska, Akademickému senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku a akademickej obci na podporu rezignovanému rektorovi prof. Tadeuszovi Zasępovi, PhD. My, absolventi Katolíckej univerzity v Ružomberku, so znepokojením sledujeme udalosti posledných dní na našej alma mater. Nemôžeme a nechceme ostať ticho, pretože informácie, ktoré prinášajú médiá, poukazujú na mnohé fakty, ktoré – ako sa zdá – sa rozhodla akademická samospráva Katolíckej univerzity úplne i

Vytvorené: 2014-05-08

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 405 389
2014 401 385

Na podporu správneho činu vodiča MHD

Pod túto petíciu sa môžu podpísať všetci, ktorí podporujú vodiča MHD v jeho konaní - obrane cestujúcich a sebaobrane pri situácií popísanej v nasledujúcom článku: http://vas.cas.sk/clanok/9891/vecerna-drama-v-bratislavskej-mhd-sofer-na-vytrznika-s-nozom-namieril-pistol-bola-to-osudna-chyba.html Každý svojim podpisom vyjadruje podporu vodičovi v jeho konaní a zároveň vyzýva jeho zamestnávateľa, Dopravný podnik Bratislava, a.s., aby sa vodičovi za svoje predchádzajúce vyjadrenia o možnom rozviazan

Vytvorené: 2014-06-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 397 389
2014 394 386

Petícia za vyhlásenie územia Martinský les za chránený areál

Ing. Peter Žiga, PhD. Minister životného prostredia     SR Nám. Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava   V Senci, 24.10.2013   Vec:                                                                           P E T Í C I A ZA  BEZODKLADNÉ  VYHLÁSENIE  ÚZEMIA  EURÓPSKEHO  VÝZNAMU MARTINSKÝ  LES ZA   CHRÁNENÝ   AREÁL My, nižšie podpísaní obyvatelia mesta Senec, priľahlých obcí a občania Slovenskej republiky sa na základe čl.27 Ústavy SR a zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ob

Vytvorené: 2013-11-17

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 501 492
2014 386 378

Petícia za vypísanie referenda za odvolanie Kisku.

Som za vypísanie referenda za odstúpenie Kisku z postu prezidenta SR.  Čl. 106 (1) Prezidenta možno odvolať z funkcie pred skončením volebného obdobia ľudovým hlasovaním. Ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky prijatého najmenej trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, a to do 30 dní od prijatia uznesenia tak, aby sa ľudové hlasovanie vykonalo do 60

Vytvorené: 2014-07-25

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1596 1519
2014 381 359

Výzva na podporu Kristíny Kormúthovej

My, podpísaní občania Slovenskej republiky žiadame o prehodnotenie prepustenia Kristíny Kormúthovej. Ako ľudské osoby zastávajúc čo je spravodlivé sme toho názoru, že trest je neopodstatnený. V prvom rade by sa mali za stav tejto spoločnosti zodpovedať politici a dostať výpoveď, pretože podporujú stav zúfalstva, beznádeje a tyranie.  Ešte dokedy budú diskriminovaní a vykorisťovaní biely ??? V prípade, že RTVS neprehodnotí svoj verdikt odmietam a nebudem platiť koncesionárske poplatky. Dňa 3

Vytvorené: 2014-05-20

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 376 359
2014 374 357

Nesúhlas so zriadením škôlky v priestoroch ZŠ Lichardova 24

Mesto Žilina plánuje na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 3.2.2014 hlasovať o prenájme priestorov nad školskou jedálňou ZŠ Lichardova 24, so zámerom vytvorenia neštátnej škôlky (podrobnosti na www.zilina.sk, časť Samospráva/ Mestské zastupiteľstvo). Rodičia boli o tomto zámere informovaní až na mimoriadnom rodičovskom združení dňa 30.1.2014 (necelé 2 pracovné dni pred hlasovaním), bez dostatočného vysvetlenia dopadov na prevádzku školy, kvalitu a organizáciu vyučovacieho procesu. Táto zme

Vytvorené: 2014-01-30

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 369 366
2014 367 364

Petícia proti stavbe mešity na Slovensku a v celej Európe

Slovensko spolu s celou európou sú kresťanský národ! Možno niesi ten najväčší kresťan, možno ani nechodiť do kostola alebo si ateista ale všetci mame spoločnú kultúru a zvyky, ktoré sú kresťanské. Veľmi dobrým príkladom sú napríklad Vianoce. Každý ich má rád, každý sa teši na darčeky, stromček, výzdoby, pokoj atď..  Teiž máme radi Veľkú noc a s nou spojenú polievačku, šibačku, kraslice, zajačiky atď...  Tieto isté alebo podobne zvyklosti sú v celej Európe. Lenže kresťanstvo nie je hlavným nábože

Vytvorené: 2013-08-26

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 881 804
2014 342 328

Za odluku cirkvi od statu

Ziadame NRSR, aby schvalila zakon, ktorym sa cirkevne spolocenstva a nabozenske hnutia prestanu financovat zo statneho rozpoctu.

Vytvorené: 2013-01-13

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 2947 2904
2014 341 335

Petícia porozumenia: košický Dom umenia v synagóge patrí všetkým

My, podpísaní pod touto petíciou si svojim podpisom dovoľujeme požiadať o kultúrne riešenie 20 rokov trvajúceho sporu o pôvodnú neologickú synagógu - Dom umenia v Košiciach. Sme názoru, že odmietanie nápravy krívd spáchaných na židovskej komunite v minulosti, vrhá nepriaznivé svetlo na Košice, aj ako nositeľa titulu EHMK 2013. Apelujeme týmto na poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach, aby svojim hlasovaním podporili Memorandum o porozumení, ktoré je výsledkom rokovaní sporových strán a m

Vytvorené: 2014-05-23

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 328 292
2014 328 292

Hromadná pripomienka za dekriminalizáciu marihuany

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon a Trestný poriadok. Napriek minuloročným vyjadreniam premiéra Roberta Fica a ministra spravodlivosti Tomáša Boreca návrh novely neobsahuje žiadne ustanovenia, ktoré by užívanie marihuany zmenili z trestného činu na priestupok alebo aspoň zmiernili tresty za užívanie marihuany. Touto hromadnou pripomienkou navrhujeme doplniť do návrhu novely ustanovenia, ktorými

Vytvorené: 2014-06-11

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 398 392
2014 309 304