Petícia za presunutie (zrušenie) súkromných slovenských TV staníc

Chcete, aby jedna televízia (JOJ) rozhodovala o tom, či bude alebo nebude na slovensku aj PRIMA, NOVA a iné české stanice? AK ste odpovedali NIE, čítajte ďalej... { prečítaj si článok o čo ide }

 

V posledných mesiacoch sa stretávame s nenažranosťou slovenských súkromných (komerčných) televízií, ktoré sa snažia "diktovať" divákom nielen programovú štruktúru, ale aj stanice, ktoré môžu a nemôžu sledovať. Dôkazom o tom je nielen článok o pokuse zažalovať české televízie za vysielanie na slovensku (JOJ podala žalobu na operátora...), ale aj článok o tom, že už ani sledovanie archívu nie je po "vôli" nenažrancov (JOJ žiada odstrániť TV archív, chce z neho biznis).

Touto petíciou by sme preto (všetci čo sa pod ňu podpísali) chceli požiadať operátorov (Orange, Telekom, UPC, Skylink a pod.), aby slovenské súkromné a komerčné televízne stanice presunuli do špeciálnych balíčkov, ktoré spoplatnia podľa požiadaviek televízií, aby si tieto nenažrané komerčné stanice "prišli na svoje" a zistili, že ich nikto na Slovensku nechce a že ich správanie vedie k jedinému - k ich vlastnému zániku.

Slovenskí diváci už viac nechcú mať diktované, kto bude robiť na slovensku zábavu, už viac divákov nezaujímajú 15 minútové bloky reklám po 10 minútach programu. Už nás nebaví čítať, počúvať a sledovať opakovaný program s 10 ročnými cyklami a ani reprízy po všetkých programoch.

Žiadna súkromná komerčná televízia nemá právo diktovať nielen operátorom, ale ani divákom, čo majú sledovať, kedy to majú sledovať a ani za akú cenu! Diváci sú konzumenti a majú slobodné právo na výber obsahu, ktorý sledovať budú a kedy ho sledovať budú. Ak slovenské komerčné televízie nedokážu ponúknuť klavitný program, nemá táto televízia právo diktovať spotrebiteľom a dodávateľom služieb (providerom), aby vyradili ich konkurenciu, len preto, že táto televízia nedokáže vytvoriť pútavý program, ktorý by diváka zaujal.

Rovnako tak žiadame Radu pre vysielanie a retransmisiu, aby začala konať voči televíziám, ktoré porušujú základné ľudské práva a to nielen snahou o získanie monopolného postavenia na trhu, ale aj snahou o manipulovanie divákom, prostredníctvom reklám. Ak bude nutné, žiadame RVR aby niekoľko-násobné porušovanie, ktoré bolo už niekoľko krát sankciované (75x pokuta pre MAC TV prevážne za chybné označovanie programov, porušovanie úrovne hlasitosti v reklamných blokoch, porušovanie maximálnej dĺžky rekl. blokov, 57x pokuta pre Markíza-Slovakia, s.r.o. - chybné označovanie programov, porušovanie úr. hlasitosti a max. dĺžky rekl. blokov).

Za veľmi závažné považujeme hlavne porušovanie správneho označovania programov, nakoľko sa jedná o kazenie mladoletých a teda ide o ochranu detí, pričom, samozrejme, ani ostatné porušovania nie sú zrovna "košér".

Žiadame televízie, aby prestali (pre svoj vlastný prospech), konať proti divákom a začali skôr premýšlať nad tým, ako obohatiť program, namiesto toho aby vytvárali zbytočné kauzy, žaloby a pod.


Magazín MAKE.sk    Kontaktujte autora petície