Najpopulárnejšie petície v roku 2014 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Justin Bieber - Chceme koncert na Slovensku!!!

Chceme koncert Justina Biebera na Slovensku!!! Kto súhlasí prosím podpis .

Vytvorené: 2013-05-27 Štatistiky

Otvorený list_Odvolanie Jaromíra Čižnára-generálneho prokurátora

Vážení páni,                Róbert Fico               predseda vlády SR               Úrad vlády SR               Námestie slobody 1               813 70 Bratislava                a                Pavol Paška               predseda NR SR                Námestie A. Dubčeka 1               812 80 Bratislava   My dolupodpísaní občania, žiadame odvolanie Jaromíra Čižnára - generálneho prokurátora, pre jeho predpojatosť a osobnostnú nezrelosť potrebnú pre výkon svojej funkcie s absentujúcou bezúhonno

Vytvorené: 2014-10-04 Štatistiky

Výzva adresovaná poslancom mestského zastupiteľstva v Senci 26.6.2014

Na viacerých „ Okrúhlych stoloch“  v kinosále seneckého Kultúrneho domu som poukazoval na nekoordinovanú , neriadenú stavebnú činnosť, zneužívajúcu  absenciu Smerného územného plánu a s tým súvisiacich regulatív. Upozorňoval na chýbajúcu víziu, zámery a formulovanie úvah o rozvoji, či charaktere mesta, ináč povedané – aký Senec  chceme mať. Je uzavreté výberové konanie na dodávateľa Smerného územného plánu, dodnes však odpovede na tieto a podobné zásadné otázky  nepoznáme. Rešpektujem práva vlas

Vytvorené: 2014-06-25 Štatistiky

Posilnenie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EU

Petícia   Porušenie nedotknuteľnosti ukrajinských hraníc a anexia Krymu Ruskou federáciou poukázali na inštitucionálnu nepripravenosť EÚ v oblasti spoločnej zahraničnej a obrannej politiky. Reakcia EÚ na militantné a nedemokratické dianie na Ukrajine je nedostatočná a neúčinná. Neschopnosť včasne reagovať na vývoj situácie a nejednotnosť v otázke zavedenia ekonomických sankcií a ich rozsahu považujeme za zlyhanie EÚ ako jedného z hlavných aktérov svetovej politiky a nositeľa demokratického od

Vytvorené: 2014-04-02 Štatistiky

Výzva na odvolanie ministra školstva!

Otvorený list predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi Vážený pán predseda vlády SR, Zmenou zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení poukázal financie určené na záujmové vzdelávanie detí samosprávam. Negatívne výsledky tohto kroku, na ktoré sme dlhodobo upozorňovali, pociťujeme už dnes, keď mnohé centrá voľného času už oznamujú svoj blížiaci zánik. Štrajk učiteľov ukázal potrebu zvýšeného prílevu financií do finančne poddimenzovaného školstva. Mini

Vytvorené: 2013-03-27 Štatistiky

Petícia za výstavbu zlievarne v priemyselnom parku Záborské

Konečne tu môžu niečo vystavať, zamestnať niekoľko ľudí a možno aj niekoho z tohto dotknuteho okolia, nepremarnime šancu lebo takymto sposobom tu fakt nikdy nič nebude a potom že niet praca na vychode.......kto si ešte spomenie na to, ked ukončoval výrobu kronospan koľko ľudi ostalo na úrade práce, ale každý sa tešil, že konečne to prestalo dymit.detto vrtuľníková základňa, ked sa mala rušiť ,koľko živiteľov rodín z okolia by bolo presťahovaných/prevelených do paze a tie peniaze ktoré tu zarábal

Vytvorené: 2014-06-05 Štatistiky

Stop čerpačke pri bytovkach

Chceme vyjadriť nesúhlasné stanovisko k zámeru spustenia prevádzky čerpacej stanice, ktorá sa buduje na ulici Mlynská v meste Krupina bez stavebných, hygienických či iných povolení ako sú hasiči a životné prostredie. Ide o zámer podnikateľa, ktorého nezaujímajú povolenia a buduje čerpaciu stanicu medzi bytovkami, popri tom nádrž na pohonné hmoty nie je uložená v zemi. V okolí sa nachádza stolárska výroba a prevádzka mlynu, ktoré produkujú výbušné prachové zmesy. Príjazdová komunikácia nie je sta

Vytvorené: 2014-01-05 Štatistiky

Deklarácia Stop "eutanáziám z ľahostajnosti" v ZSS

Stop eutanáziám v ZSS (zariadenia sociálnych služieb) Ak je tri dni mŕtva pani Gabriela v izbe sociálneho zariadenia v Košiciach a nikomu nechýba, nik neskontroluje lieky a stravu u nej, tak to je zlyhanie spoločnosti. Ak bežne vznikajú dekubity v zariadeniach sociálnych služieb a prevencia bezvládnym nie je poskytovaná, tak musí prísť k zmene. Chceme sa bezbranne prizerať červíkom v hnisavých ranách pacientov? Nepodávať umierajucim kyslík, infúzie, netlmiť účinne b

Vytvorené: 2013-07-17 Štatistiky

Petícia za komplexnú rekonštrukciu NS Opál v Prešove

„My, dolupodpísaní občania mesta Prešov, týmto žiadame mesto Prešov aj jeho príslušné orgány o komplexnú opravu a rekonštrukciu Nákupného strediska Opál v Prešove, keďže jeho rekonštrukcia sa roky odsúva, stredisko je v dezolátnom stave a samotný prechod cez nákupné stredisko je pre obyvateľov mesta Prešov nebezpečný.“

Vytvorené: 2014-09-05 Štatistiky

Zákaz komunistickej strany a jej symbolov.

Žiadame zakázať Komunisticku stranu slovenska, jej idey a znaky ako aj trestnoprávne stíhať ich propagátorov. Táto strana napriek dokázatelnému zlu ktore spôsobila slovenskemu narodu, zlu fyzickemu vďaka útrapám tisicov politických vezňov, tisícov obetí na životoch, zlu morálnemu vďaka desaťročiam rozvratu politckej a celospoločenského života a kultúry, zlu ekonomickému vďaka desaťročiam rozvratu ekonomických pomerov, rozkrádaniu súkromných majetkov a následne prívatizácii štátom nakradnutých m

Vytvorené: 2014-01-24 Štatistiky