Najpopulárnejšie petície v roku 2014 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Zrušenie stop stavu pre výrobcov OZE v distribúciach

V decembri 2013 všetky tri distribučné spoločnosti oznámili, že zohľadňujúc závery štúdie, určujúcej limity voľnej kapacity pre pripojenie zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy a množstvo prijatých žiadostí o pripojenie takýchto zdrojov, pozastavujú až do odvolania prijímanie a riešenie žiadostí o pripojenie zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy. Pozastavenie prijímania žiadostí sa síce vzťahuje na všetky druhy zariadení na výrobu elektriny, ale týka sa skoro výlu

Vytvorené: 2014-07-03

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 98 84
2014 88 74

Petícia za vybudovanie Ruskej vojenskej základne na Slovensku

Po vystúpení zo zločineckej organizácie NATO je potrebná obrana proti tejto chunte na čele s USA a preto je dôležité spojit sily s Ruskou Federaciou a  umiestnit Ruskú vojensku základnu na Slovensku !

Vytvorené: 2014-09-15

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 88 80
2014 86 78

Stop spomaľovačom v Malackách

Na základe článku uverejneného na stránke lpm.sk http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/obyvatelia-peticiou-ziadaju-o-jednosmerku-a-upokojenie-hviezdoslavovej-ulice/, kedy obyvatelia ďalších ulíc žiadajú o upokojenie dopravy, prichádza opäť k návrhom na upokojovanie dopravy prostredníctvom nezmyselných spomaľovačov. Namiesto investícií do kvality ciest, ktoré sú na uvedených uliciach v katastrofálnom stave, kedy by sa zvýšila aj bezpečnosť a plynulosť premávky, hrozí, že navrhovaným riešením budú

Vytvorené: 2014-09-23

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 84 84
2014 83 83

Za lepšie chodníky v Kežmarku

My, dole podpísaní, týmto žiadame kežmarskú samosprávu: 1, aby bol rozšírený o 1,5 m chodník na ul. Dr. Alexandra pred domami č. 17 až 25 (oproti hotelu Club) a na ul. Dr. Alexandra č. 44 až 46 (pred Happy Burger). 2, aby bol obnovený chodník od Kežmarskej reštaurácie k hradu, 3, aby boli vymenené okruhliaky za dlažobné kocky na chodníku od hradnej brány k administratívnej budove hradu.   Petícia skončila 14.3.2014 a podpísalo ju neuveriteľných 756 občanov! Ak chcete, môžete Petíciu symbolicky

Vytvorené: 2014-02-12

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 86 85
2014 83 82

Petícia na podporu mierového riešenia krízy na Ukrajine

Ja, ako občan Slovenskej republiky, ktorá je súčasťou Európskej únie, týmto odmietam násilie na oboch stranách ukrajinského konfliktu a jednoznačne podporujem jeho mierové riešenie. Vyzývam preto čelných predstaviteľov vlády SR a prezidenta SR, aby vyvíjali permanentný tlak na predstaviteľov EU, ktorého dôsledkom bude odmietnutie násilia páchaného na obyvateľoch Ukrajiny jej vládou a jednoznačná podpora mierového riešenia tohoto konfliktu.

Vytvorené: 2014-07-09

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 81 75
2014 77 71

PETÍCIA za ​ukončenie členstva Slovenska v NATO

VÝZVA K OBČANOM SLOVENSKEJ REPUBLIKYVážení občania,takmer štvrť storočia tolerujeme tým, ktorí sa skrývajú za plášťom našich volených zástupcov, aby hazardovali s našou dôverou. Dozrel čas nahlas povedať DOSŤ. Slovensko potrebuje vrátiť rozhodovanie o našej domovine do rúk tých, ktorí sa ju každodennou poctivou prácou usilujú zveľadiť a zanechať novým generáciám krajšiu a bezpečnejšiu. Nenechajme sa viac podvádzať a mlčky sa prizerať ako nás okráda skupina bezcharakterných, skorumpovaných podvod

Vytvorené: 2014-06-08

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 82 80
2014 77 75

Petícia za pripojenie Slovenska k Rusku

Vyjadrite svoj názor, podporte petíciu za pripojenie Slovenska k Rusku, obnovenie pôvodných socialistických hodnôt a dobrých vzťahov s našimi východnými bratmi. Rovnako ako aj za znovuvytvorenie silného východného bloku a za zvolenie Kremeľskej vlády ako najvyššieho mocenského orgánu. Touto cestou chcem osloviť všetky súdružky a súdruhov, nech vlastnou vôľou podporia túto petíciu za prinavrátenie čias zašlej slávy veľkého a neohrozeného ZSSR. [ Pripoj sa aj TY > https://www.facebook.com/vycho

Vytvorené: 2014-09-12

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 76 49
2014 75 48

Petícia za zachovanie pohotovosti v Malackách

Už niekoľko rokov visí nad obyvateľmi regiónu Malacky Damoklov meč v podobe hrozby zrušenia ústavnej pohotovostnej služby v Malackách. Zdá sa, že súčasný prevádzkovateľ pohotovosti už má dosť vyrábania straty pri poskytovaní služby a tak túto jeseň reálne hrozí, že Viac ako 80.000 obyvateľov nášho regiónu nebude mať pohotovosť, miesto kam sa obrátiť s urgentnými zdravotnými problémami. My obyvatelia mesta Malacky a priľahlého regiónu si však nevieme predstaviť svoju existenciu bez služby pohotov

Vytvorené: 2014-09-11

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 69 68
2014 67 66

Petícia proti Pente a jej odkúpeniu nemocníc v BB kraji

My dole podpísaný občania v zmysle petičného práva odmietame aby naše nemocnice vlastnili finančné skupiny ako je Penta a mali akékoľvek právo niečo na našom území odkupovať a vlastniť považujeme ich za vlastizradcov a nechceme aby mali možnosť zasahovať do naších životov

Vytvorené: 2014-01-19

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 69 67
2014 67 65

Výstavba bytov v areáli školy Moskovskej 2 Banská Bystrica

My občania Fončordy a Moskovskej ,Tulskej,Oremburskej a prilahlých ulíc sa obraciame na zastupitelstvo mesta a primátora za okamžité zastavenie zahustovania výstavby v danej lokalite.

Vytvorené: 2014-04-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 66 66
2014 65 65