Najpopulárnejšie petície v roku 2014 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Zrušenie stop stavu pre výrobcov OZE v distribúciach

V decembri 2013 všetky tri distribučné spoločnosti oznámili, že zohľadňujúc závery štúdie, určujúcej limity voľnej kapacity pre pripojenie zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy a množstvo prijatých žiadostí o pripojenie takýchto zdrojov, pozastavujú až do odvolania prijímanie a riešenie žiadostí o pripojenie zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy. Pozastavenie prijímania žiadostí sa síce vzťahuje na všetky druhy zariadení na výrobu elektriny, ale týka sa skoro výlu

Vytvorené: 2014-07-03 Štatistiky

Petícia za vybudovanie Ruskej vojenskej základne na Slovensku

Po vystúpení zo zločineckej organizácie NATO je potrebná obrana proti tejto chunte na čele s USA a preto je dôležité spojit sily s Ruskou Federaciou a  umiestnit Ruskú vojensku základnu na Slovensku !

Vytvorené: 2014-09-15 Štatistiky

Stop spomaľovačom v Malackách

Na základe článku uverejneného na stránke lpm.sk http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/obyvatelia-peticiou-ziadaju-o-jednosmerku-a-upokojenie-hviezdoslavovej-ulice/, kedy obyvatelia ďalších ulíc žiadajú o upokojenie dopravy, prichádza opäť k návrhom na upokojovanie dopravy prostredníctvom nezmyselných spomaľovačov. Namiesto investícií do kvality ciest, ktoré sú na uvedených uliciach v katastrofálnom stave, kedy by sa zvýšila aj bezpečnosť a plynulosť premávky, hrozí, že navrhovaným riešením budú

Vytvorené: 2014-09-23 Štatistiky

Za lepšie chodníky v Kežmarku

My, dole podpísaní, týmto žiadame kežmarskú samosprávu: 1, aby bol rozšírený o 1,5 m chodník na ul. Dr. Alexandra pred domami č. 17 až 25 (oproti hotelu Club) a na ul. Dr. Alexandra č. 44 až 46 (pred Happy Burger). 2, aby bol obnovený chodník od Kežmarskej reštaurácie k hradu, 3, aby boli vymenené okruhliaky za dlažobné kocky na chodníku od hradnej brány k administratívnej budove hradu.   Petícia skončila 14.3.2014 a podpísalo ju neuveriteľných 756 občanov! Ak chcete, môžete Petíciu symbolicky

Vytvorené: 2014-02-12 Štatistiky

Petícia na podporu mierového riešenia krízy na Ukrajine

Ja, ako občan Slovenskej republiky, ktorá je súčasťou Európskej únie, týmto odmietam násilie na oboch stranách ukrajinského konfliktu a jednoznačne podporujem jeho mierové riešenie. Vyzývam preto čelných predstaviteľov vlády SR a prezidenta SR, aby vyvíjali permanentný tlak na predstaviteľov EU, ktorého dôsledkom bude odmietnutie násilia páchaného na obyvateľoch Ukrajiny jej vládou a jednoznačná podpora mierového riešenia tohoto konfliktu.

Vytvorené: 2014-07-09 Štatistiky

PETÍCIA za ​ukončenie členstva Slovenska v NATO

VÝZVA K OBČANOM SLOVENSKEJ REPUBLIKYVážení občania,takmer štvrť storočia tolerujeme tým, ktorí sa skrývajú za plášťom našich volených zástupcov, aby hazardovali s našou dôverou. Dozrel čas nahlas povedať DOSŤ. Slovensko potrebuje vrátiť rozhodovanie o našej domovine do rúk tých, ktorí sa ju každodennou poctivou prácou usilujú zveľadiť a zanechať novým generáciám krajšiu a bezpečnejšiu. Nenechajme sa viac podvádzať a mlčky sa prizerať ako nás okráda skupina bezcharakterných, skorumpovaných podvod

Vytvorené: 2014-06-08 Štatistiky

Petícia za pripojenie Slovenska k Rusku

Vyjadrite svoj názor, podporte petíciu za pripojenie Slovenska k Rusku, obnovenie pôvodných socialistických hodnôt a dobrých vzťahov s našimi východnými bratmi. Rovnako ako aj za znovuvytvorenie silného východného bloku a za zvolenie Kremeľskej vlády ako najvyššieho mocenského orgánu. Touto cestou chcem osloviť všetky súdružky a súdruhov, nech vlastnou vôľou podporia túto petíciu za prinavrátenie čias zašlej slávy veľkého a neohrozeného ZSSR. [ Pripoj sa aj TY > https://www.facebook.com/vycho

Vytvorené: 2014-09-12 Štatistiky

Petícia za zachovanie pohotovosti v Malackách

Už niekoľko rokov visí nad obyvateľmi regiónu Malacky Damoklov meč v podobe hrozby zrušenia ústavnej pohotovostnej služby v Malackách. Zdá sa, že súčasný prevádzkovateľ pohotovosti už má dosť vyrábania straty pri poskytovaní služby a tak túto jeseň reálne hrozí, že Viac ako 80.000 obyvateľov nášho regiónu nebude mať pohotovosť, miesto kam sa obrátiť s urgentnými zdravotnými problémami. My obyvatelia mesta Malacky a priľahlého regiónu si však nevieme predstaviť svoju existenciu bez služby pohotov

Vytvorené: 2014-09-11 Štatistiky

Petícia proti Pente a jej odkúpeniu nemocníc v BB kraji

My dole podpísaný občania v zmysle petičného práva odmietame aby naše nemocnice vlastnili finančné skupiny ako je Penta a mali akékoľvek právo niečo na našom území odkupovať a vlastniť považujeme ich za vlastizradcov a nechceme aby mali možnosť zasahovať do naších životov

Vytvorené: 2014-01-19 Štatistiky

Výstavba bytov v areáli školy Moskovskej 2 Banská Bystrica

My občania Fončordy a Moskovskej ,Tulskej,Oremburskej a prilahlých ulíc sa obraciame na zastupitelstvo mesta a primátora za okamžité zastavenie zahustovania výstavby v danej lokalite.

Vytvorené: 2014-04-10 Štatistiky