Petícia za zrušenie Slovenskej republiky a pričlenenie k Rakúsku

Po 21 rokoch samostatného Slovenska sme sa dostali do stavu, keď sme vlastnou vinou, vinou nami volených zástupcov v situácii, keď základné piliere fungujúceho štátu sú totálne nefunkčné, korupcia ďaleko presahuje únosnú mieru štandartnú pre tento geopriestor. Zákony a predpisy sú bez akýchkoľvek zábran koncipované ku prospechu zopár vyvolených. Byrokracia naprosto znemožňuje základné právo človeka na normálnu, slušnú prácu, znemožňuje základné právo na vzájomnú deľbu práce. Byrokratický aparát neustále kriminalizuje slušného občana. Zákonodarci umožňujú bezostyšné rozpredávanie pôdy cudzím subjektom,(čo je mimochodom nepredstaviteľné ani v takých krajnách ako je Egypt, alebo Thajsko). Nami volení zástupcovia pripravili tento štát o všetky zdroje ktoré tento štát mal. Teraz prichádzame už aj o pôdu. Po skončení privatizácie nie sú zdroje na školstvo, na vedu, na zdravotníctvo, na šport, na nič. Ešte aj z nášho štátneho znaku budeme musieť Tatru, Matru, Fatru odstrániť, ostane tam už len ten kríž. Ten sa totiž to nedá predať. Navrhujem, kým je ešte čas, aby sme túto stratu samostatnosti, ktorá je aj tak neodvratná, dali do akého, takého rámca slušnosti, čo by nám zabezpečila už naša nová, rakúska vláda. Navrhujem, aby sme boli pričlenení ako totálne neautonómny, nesamostatný územný celok pod názvom "Ostlichte Osterajch". V žiadnom prípade nie ako "Slovenská Gubernia". Aby sme raz a navždy vymazali z našej pamäte toto tristné obdobie našich dejín, keď sme si vládli sami. Aby nám bolo odňaté právo kohokoľvek voliť, a už vôbec nie z našich radov. Aby sa navždy z nášho života vytratili paranormálne inštitúcie, ako daňový úrad SR, sociálna, zdravotná poisťovňa SR, všetky tie odbory hygieny a živnostenské úrady, ktoré paralyzujú činnosť slušného občana tohto regiónu.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Ivan Glajch na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook