Najnovšie petície

zrušenie OTP v oranžových okresoch

OTP v oranžových okresoch nie je dostatočne efektívne...často v mnohých reštauráciách stačí ukázať akýkoľvek QR kód ako dôkaz o absolvovaní očkovania, pritom dotyční nie sú zaočkovaní.

9 Vytvorené: 2021-10-04 Štatistiky

Petícia proti realizácii prezenčnej výučby v zimnom semestri AR 2021/2022 na Univerzite Mateja Bela

My, nižšie podpísaní študenti a zamestnanci UMB, žiadame, aby sme aj v zimnom semestri AR 2021/2022 pokračovali v dištančnej forme vyučovania. Dôvodom je, že množstvo ľudí, ktoré sa momentálne stretáva na pôde Univerzity Mateja Bela považujeme v aktuálne situácii za mimoriadne zdravie ohrozujúce.Na UMB sa zhromažďujú ľudia z rôznych okresov, ba dokonca rôznych štátov. Takéto cestovanie zapríčiní mimoriadne zvýšenie nákazy. Čo taktiež vnímame ako problém je pravidelné testovanie nezaočkovaných št

304 Vytvorené: 2021-10-04 Štatistiky

Petícia za obnovenie prezenčnej výučby v zimnom semestri 2021/2022 na Ekonomickej univerzite v Bratislave

My, nižšie podpísaní študenti a zamestnanci Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len EUBA), požadujeme, aby sa v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 uskutočnila prezenčná výučba. Dúfame, že univerzita má na vedomí aj psychické zdravie, ktoré je nalomené tým, že od marca 2020 sme odkázaný na online formu výučba a priestory VŠ sme navštívili len z dôvodu zápisu na ďalší akademický rok. Socializáciu je veľká časť školy a nedokáže byť nahradená počas online formy výučby. Sociálna izo

284 Vytvorené: 2021-10-04 Štatistiky

Petícia za zachovanie knižnice, detského ihriska, denného centra seniorov a materského centra na Latorickej 4

Žiadame o zachovanie funkcionality budovy na Latorickej 4. V Podunajských Biskupiciach je podľa nášho názoru (aj informácii učiteliek z materských škôl) dostatočná kapacita materských škôl. A keďže v materských školách v Podunajských Biskupiciach je množstvo detí z iných obcí (Malinovo, Most, Rovinka) či iných mestských častí, nevidíme reálny dôvod na rušenie ihriska, knižnice, materského centra a denného centra seniorov a prestavbu na MŠ.  Ak však dopyt presahuje možnosti, chápeme potrebu mater

89 Vytvorené: 2021-10-04 Štatistiky

Petícia proti plánovanej výstavbe "Náučný chodník okolo priehrady v Kuchyni" - zachovanie pôvodného umiestnenia

Ja, dolupodpísaný člen Mestskej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu Záhorie nesúhlasím s novým navrhovaným umiestnením stavby “Náučný chodník okolo priehrady v Kuchyni”, konkrétne s jeho vyústením na pozemok par. reg. “E”: 2325/300 a žiadam o zachovanie pôvodného umietnenia stavby z dôvodu, že zo severnej strany vodnej nádrže Kuchyňa bude touto plánovanou výstavbou značne obmedzený výkon rybárskeho práva.

249 Vytvorené: 2021-10-03 Štatistiky

Petícia za moje dieťa zneužívané vlastným otcom

Žiadam, zároveň prosím ľudí o pomoc.Moja dcérka bola sexuálne zneužívaná vlastným otcom. Obvodný policajný zbor na základe dôkazov prekvalifikoval náš prípad na kriminálny policajný zbor,na trestný čin. Kde vyšetrovateľka obvineného prekvalifikovala na svedka (nezakonne) a falšovala v spise dôležité dôkazy ako moju a svedkovu výpoveď a zatajovala určité dôkazy. V tejto "ťažkej dobe "nechce nikto ani prokuratúra prešetriť čo všetko bolo nezákonné a pozmenené zo strany vyšetrovateľky. Preto žiadam

48 Vytvorené: 2021-09-30 Štatistiky

Petícia proti uskutočneniu prezenčnej výučby v zimnom semestri AR 2021/2022 na Ekonomickej univerzite v Bratislave

My, nižšie podpísaní študenti a zamestnanci Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len EUBA), požadujeme, aby sa v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 neuskutočnila prezenčná výučba, ale aby naďalej zostala dištančnou formou. Medzi hlavné dôvody radíme fakt, že EUBA má väčšinu svojich fakúlt v rámci dvoch hlavných budov. To spôsobuje, že jedno miesto navštevuje 7 416 študentov (podľa údaju z oficiálnej stránky univerzity), pričom nerátame počet zamestnancov. Takéto množstvo osôb na j

2312 Vytvorené: 2021-09-30 Štatistiky

Petícia proti prezenčnej forme výučby počas pendemickej situácie na Ekonomickej univerzite v Bratislave EUBA

Je nám ľúto aká je doba, dobu si nevyberáme ale žiadame, aby naša univerzita osatala v online režime ako doposiaľ (a aj ako iné univerzity) kým sa nezmiernia príznaky a sila šírenia tejto mutácie vraždivého vírusu COVID-19. Našim cieľom nie je zhoršiť priemer univerzity, ale ani univerzita nemôže ohroziť naše zdravie.Nie je možné na Ekonomickej univerzite zabezpečiť plynulý chod prevádzky, aby nedošlo k nákaze pandemickým vírusom, ktorý sa momentálne šíri rapídnym tempom. Veľká časť našich spolu

33 Vytvorené: 2021-09-30 Štatistiky

Neberte nám Anténu ROCK

Touto petíciou síce nič nezachránime, ale dajme vedieť, že nechceme, aby radio Anténa ROCK skončilo a, že na Slovensku rockové rádio má zmysel. Do komentára napíšte, prečo nechcete aby rádio Anténa ROCK skončilo. 

71 Vytvorené: 2021-09-28 Štatistiky

Petícia za spoločnú smernicu SR a upozornenie lekárom dezinformátorom.

Petícia za spoločnú smernicu Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Slovenskej lekárskej komory, Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ako aj jednotlivých zdravotníckych komôr vydať upozornenie lekárom, ktorí ohrozujú verejnosť zdieľaním dezinformácií o očkovaní, rúškach, testovaní a izolácii, že môžu čeliť vyšetrovaniu, možnému verejnému pokarhaniu, sankciám

1246 Vytvorené: 2021-09-28 Štatistiky