Najnovšie petície

RANGED Ban :)

Ban pre orindža rangeda na resttovom discord servere za šírenie jeho "pravdy" v každej roomke. (KTO TO MA CITAT?!)

6 Vytvorené: 2022-11-30 Štatistiky

Cesta patrí autám, chodník chodcom.

Občania SR, uplatňujúc svoje právo vyplývajúce z čl. 27 Ústavy SR a v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, sa obraciame na Hlavné mesto SR Bratislava a tiež na Ministerstvo dopravy a výstavby  SR s požiadavkou na odstránenie cyklociest v hlavnom meste Bratislava, ktoré sú značené na úkor automobilovej dopravy alebo chodníkov pre peších. Žiadame uviesť cesty a chodníky do pôvodného stavu tak, ako boli v stavebnom konaní navrhnuté a skolaudované. Zároveň žiad

16 Vytvorené: 2022-11-30 Štatistiky

Záchrana zdravotnej služby Firemedical v Humanitárnom centre Gabčíkovo

Vážený občania Slovenskej republiky.   Prihováram sa prostredníctvom tejto petície na pomoc občianskemu združeniu Firemedical. Od 02.03.2022 poskytujeme zdravotnú službu v HC Gabčíkovo a do dnešného dňa štát, ani kompetentné ministerstvá, úrad vlády či prezidentský palác nereflektoval na naše e-maili, na systémové a finančné krytie zdravotnej služby. Za pomoci migračného úradu SR nám finančne vykryli zdravotnú službu  nadácia DirectReliefe a UNICEF. Do dnešného dňa sa štát nepodieľal na akejkoľv

105 Vytvorené: 2022-11-30 Štatistiky

PRE ODSÚDENÝCH TYRANOV MUSÍ PLATIŤ ZÁKAZ CHOVU ZVIERAT

Trestné právo týkajúce sa zvierat má chrániť ich zdravie a život. Ako živé tvory, ktoré sú schopné pociťovať utrpenie a bolesť si zasluhujú ochranu. Je neuveriteľné, že ešte aj v súčasnosti slovenský Trestný zákon nezakazuje odsúdeným tyranom držať a chovať ďalej zvieratá. V prípade, že aj dôjde k odobratiu zvieraťa,ktoré bolo predmetom útoku daného trestného činu a podarí sa mu nájsť vhodnú starostlivosť a nový domov, páchateľ má stále možnosť si zaobstarať nové zviera,ktoré sa môžu stať ďalším

1546 Vytvorené: 2022-11-29 Štatistiky

Vyjadrujeme podporu PaedDr. Lubomírovi Královi, PhD., ako legitímne zvolenému riaditeľovi Katolíckej spojenej školy v Nemšovej

Dňa 23.10.2022 vyhlásila Rímskokatolícka cirkev  - Biskupstvo Nitra, Diecézny školský úrad Námestie Jána Pavla II. č. 7 950 50 Nitra , zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Katolíckej spojenej školy v Nemšovej, Školská ul.9., 914 41, Nemšová.  Do dňa výberového konania pôsobil na poste riaditeľa školy pán PaedDr. Lubomír Král, PhD., ktorý svoju funkciu opätovne obhájil a legitímnou voľbou bol právoplatne znovuzvolený.  Aby však ri

936 Vytvorené: 2022-11-29 Štatistiky

Poďme zhasnúť ruskú ambasádu v Bratislave

  Aktuálne o Ukrajine: Už niekoľko týždňov čelia ukrajinské mestá a dediny bezprecedentným raketovým útokom zo strany Ruska.   Terčom sú predovšetkým elektrárne, teplárne a vodárne. Táto nová fáza vojny prináša katastrofické a navyše každodenné dopady na život civilného obyvateľstva. Bez energií a vody sa ocitajú nielen byty, školy a škôlky, obchody a výrobné závody, ale napríklad aj nemocnice. Rusko sa evidentne rozhodlo zlomiť Ukrajinu tmou a mrazom. Z hľadiska vyššieho mravného princípu

3078 Vytvorené: 2022-11-29 Štatistiky

Okamžité zvýšenie platov štátných zamestnancov

My občania SR svojim podpisom žiadame o okamžité navýšenie platov všetkých štátnych zamestnancov a to v štátnej správe aj vo verejnej správe o 25%.  Nakoĺko životná a finančná situácia každého občana SR sa zhoršuje a prepadá, inflácia sa neustále zvyšuje, ceny tovarov, služieb a energií sa zvyšujú a vláda SR za posledne dva roky zvýšila platy štátnych zamestnancov o 1,5% za posledny polrok 2022, čo pre značnú časť zamestnancov je neprípustné a ohrozujúce priamo chudobou, považujeme danú požiad

818 Vytvorené: 2022-11-28 Štatistiky

Vyhlásiť Hricovú za miss Slovensko

Už dlhé roky pani Hricová očaruje študentov svojim pôvabom a ladnými zaobleniami na SPŠS na Fajnorovom nábreží. Spôsob ktorým odoberá materiál na fréze je jednoducho unikátny. Myslíme si že by si celé slovensko zaslúžilo dúšok jej krásy a pôvabu a preto navrhujeme uvedenie pani Hricovej ako miss Slovensko.

7 Vytvorené: 2022-11-27 Štatistiky

Zastavme vyrubovanie slovenských lesov!

Už roky často jazdíme z Bratislavy do Žarnovice a keď sa stade vraciame domov, s hrôzou si už dlhodobo všímam, ako si čiasi ruka nemilosrdne "ukrajuje" z okolitých kopcov, ba už celých lesov tohto nádherného kútu stredného Slovenska, ktoré sa priam závratnou rýchlosťou strácajú doslova pred NAŠIMI OČAMI. ZASTAVME TO, KÝM JE ČAS! Pýtala som sa, či s tým Ministerstvo pôdohospodárstva môže niečo urobiť. Vraj nič. Pretože ide o SÚKROMNÝ MAJETOK! Moje zdesenie je o to väčšie, pretože podľa tohto vyja

60 Vytvorené: 2022-11-27 Štatistiky

Petícia - ochrana chodcov na prechodoch Hroboňova – Bohúňova a Úprková

My, podpísaní pod touto petíciou, žiadame okamžité riešnie na ochranu chodcov na prechodoch Hroboňova – Bohúňova a Úprková v Horskom parku. Každodenne používajú stovky detí, dospelých, seniorov, športovcov a matky s kočíkmi dva nebezpečné prechody Hroboňova / Úprkova a Hroboňova / Bohúňova. Sú hlavnou vstupnou bránou do Horského parku a zároveň slúžia na prístup do škôl a škôlok CAMBRIDGE , FUNIVERSITY KINDERGARTEN, Kolibrík, študentského domova DOPA, ZŠ Dubová a ďalších. Všetci prechádzajúci sú

74 Vytvorené: 2022-11-24 Štatistiky

filip biblia

Potrebujeme dostat filipovu fotku v emackej faze jak z linkin park videoklipu 2007. Prosim pomozte nam ju tam dostat

7 Vytvorené: 2022-11-24 Štatistiky

PETÍCIA I. - JUDr. Adriana Krajníková - COVIDOVÝ TRESTNÝ TRIBUNÁL - zodpovednosť POLITIKOV a ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV za COVIDOVÉ ZLOČINY

PETÍCIA Generálnemu prokurátorovi SR na prijatie trestných oznámení na označených politikov a štátnych úradníkov, a v prípade naplnenia skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1, ods. 4 písm. c) Trestného zákona na vyvodenie ich trestno-právnej a majetkovej zodpovednosti.    Čl. 2 ods. 3 Ústavy SR: Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.   Čl. 149 Ústavy SR: Prokuratúra Slovenske

14834 Vytvorené: 2022-11-23 Štatistiky

Hromadná pripomienka za ochranu kvality podnikateľského prostredia, zachovanie investícií do finančných inovácií a finančnej gramotnosti

Číslo parlamentnej tlače: 1183 Národná rada SR dňa 8.11.2022 posunula do druhého čítania návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach v znení neskorších predpisov. Predložený návrh má v pláne zvýšiť sadzbu osobitného odvodu a rozšíriť okruh subjektov, ktoré sú ho povinné platiť. Po novom by sa týkal aj širokého množstva subjektov podnikajúcich na základ

907 Vytvorené: 2022-11-21 Štatistiky

PETÍCIA ZA ZACHOVANIE NEMOCNICE TRSTENÁ AKO REGIONÁLNEJ NEMOCNICE

PETÍCIA ZA ZACHOVANIE NEMOCNICE TRSTENÁ AKO REGIONÁLNEJ NEMOCNICE My, obyvatelia regiónu ORAVA občania Slovenskej republiky, žiadame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky:▪ zachovať Nemocnicu TRSTENÁ . s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na úrovni regionálnej nemocnice, ▪ zaradiť investíciu Neurologické oddelenie Nemocnice Trstená do Plánu obnovy a odolnosti Slovenska,▪ zastaviť proces schvaľovania zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a

9895 Vytvorené: 2022-11-21 Štatistiky

Zníženie poplatkov v ZUŠ Bojnice

My, podpísaní pod touto petíciou, sme znepokojení a nesúhlasíme s prijatým UZNESENÍM č. 169/2022 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 28. septembra 2022, ktoré týmto schválilo 2. úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy Bojnice na rok 2022 na základe úpravy finančnej komisie. Vedenie mesta týmto zvyšuje  príspevky od zákonných zástupcov žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole Bojnice o 100% od I. úpravy rozpoč

13 Vytvorené: 2022-11-20 Štatistiky

Petícia za dodržiavanie nočného kľudu spločnosťou SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s. r. o. - Štrkovňa Čakany

Vážené dámy, vážení páni, dovoľujeme si Vám napísať vo veci nepretržitého hluku vznikajúceho ťažbou štrku v našej obci. Ťažbu štrku podľa nám dostupných informácií vykonáva spoločnosť SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., so sídlom: Tatranská 18, Veľký Slávkov 059 91, IČO: 36 512 907, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 16997/P. Domnievame sa, že vyššie uvedená spoločnosť nedodržuje prevádzkový čas. Hluk spôsobený ťažbou štrku je takmer nepretržitý. Hluk je poču

38 Vytvorené: 2022-11-20 Štatistiky

Petícia: Udržujte prísnu reguláciu a označovanie nových GMO!

Pozn.: Slovensko s touto petíciou pokračuje na tejto stránke. Na medzinárodnej úrovni petícia skončila 21.11.2022, vyzbieralo sa 420 000 podpisov z EÚ, vrátane 4500 zo Slovenska. Týchto 4500 slovenských podpisov bude pripočítaných k novým podpisom na tejto stránke. Potrebujeme ich na Slovensku spolu nazbierať a odovzdať min. 10 000, aby našim ministerstvám vznikla zákonná povinnosť prerokovať petíciu s nami. 420 000 podpisov z celej EÚ (vrátane 4500 slovenských) budú odovzdané Európskej komisii.

771 Vytvorené: 2022-11-19 Štatistiky

Zrušenie VZN o hazardných hrách v Prešove

   Prešovskí mestskí poslanci sa v roku 2021 zaoberali návrhom všeobecne záväzného nariadenia o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Prešov.Využili tak novelu zákona z jesene v roku 2020 o zákaze hazardných hrách.    Prešovská radnica sa rozhodla obmedziť ich prevádzku napriek tomu, že vybrané poplatky predstavujú sumu viac ako 487-tisíc eur ročne.    Mesto eviduje na svojom území 26 herní a jedno kasino. Píšu že eviduju zdrvujúce následky na rodiny a ich finančne problmi ale poroz čl

12 Vytvorené: 2022-11-17 Štatistiky

Peticia za obnovenie vlakovej zastavky rychlikov v Piestanoch!

Tymto by sme chceli, aby vsetci ktori cestuju z Piestan a naspat, za rodinou, pracou atd. podpisali tuto peticiu. Pretoze mesto Piestany utrpi velku stratu na turizme a rozvoji byvania v meste, kultury a podobne. Zaroven vyzyvame p. Jancovica primatora mesta aby sa postavil konecne k tomuto problemu ako primator a nie ako zbabelec.

260 Vytvorené: 2022-11-17 Štatistiky

Petícia za navýšenie počtu žiakov do prvého ročníka osemročných gymnázií v Trenčianskom kraji.

      My občania Slovenskej republiky žiadame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava, aby navýšilo počet žiakov do prvého ročníka osemročných gymnázií v Trenčianskom kraji a udelilo povolenie na otvorenie triedy osemročného gymnázia v školskom roku 2023/2024 Gymnáziu Myjava, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava.       Právo na vzdelanie, ktorého kľúčovou súčasťou je právo na prístup ku vzdelaniu, garantuje ústava SR. Preto my občania Slovenske

133 Vytvorené: 2022-11-15 Štatistiky