Najnovšie petície

Petícia za demoláciu pamätníka Slavín (Bratislava)

Toto je petícia uvedomelých občanov Slovenska, ktorí sú proti zastaralému pomníku na Slavíne v Bratislave, ktorý proruskí politici, ako aj pomýlení občania z komunity Proputinovských dezolátov, zneužívajú na svoje ciele a oslavu zločineckého komunistického režimu. Namiesto sovietského pamätníka navrhujeme vybudovať miesto, ktoré bude mať väčší prínos pre kultúru, obyvateľov, ako aj pre samotné mesto Bratislava v podobe prísunu finančných prostriedkov na jej rozvoj. Hlavný cielom je vytvorenie n

250 Vytvorené: 2022-04-08 Štatistiky

Skúsenosti s prístupom zamestnancov Žiarskej chaty ku jej návštevníkom

Ak chatu navštevujete pravidelne, máte početné vlastné skúsenosti so zamestnancami chaty. V snahe prispieť k spokojnosti návštevníkov chaty Vás prosíme pri podpise tejto petície vpravo uviesť Vaše osobné skúsenosti, ktoré spoločne doručíme majiteľovi chaty združeniu "Telovýchovná Jednota Družba Smrečany - Žiar". Privítal Vás vždy milý personál? Čudovali ste sa, že je krásny víkend a chata je večer poloprázdna? Prebehla rezervácia Vášho ubytovania príjemne? Aký ste mali pocit z telefonickej rezer

58 Vytvorené: 2022-04-06 Štatistiky

PETÍCIA PROTI ODVOLANIU PhDr. ĽUBOMÍRA SOBEKA Z FUNKCIE RIADITEĽA ŠKOLY GYMNÁZIA, ALEJOVÁ 1, KOŠICE

My, dolupodpísaní rodičia, učitelia, žiaci a priatelia školy vyjadrujeme NESÚHLASs návrhom na odvolanie PhDr. ĽUBOMÍRA SOBEKA z funkcie riaditeľa školy z dôvoduporušenia pracovnej disciplíny, ako je uvedené v liste KSK zo dňa 18.1.2022, v zastúpení Ing.Rastislavom Trnkom, predsedom KSK.Hlavným dôvodom tohoto statusu je, že nedošlo k zverejneniu Zmluvy o budúcej nájomnejzmluve zo dňa 24. 04. 2015, ani Zmluvy o nájme nehnuteľnosti č. 01/2015 zo dňa 02. 12. 2015.Výslednou skutočnosťou však je, že o

632 Vytvorené: 2022-04-04 Štatistiky

Petícia za opravu chodníkov v mestskej časti Martin - Priekopa

My, dolu podpísaní občania mestskej časti Martin - Priekopa, požadujeme, aby bol bezodkladne vyriešený havarijný stav všetkých chodníkov v našej mestskej časti, a to odborným zmapovaním a obhliadkou týchto chodníkov a ich následným zaradením do čo najskoršieho termínu plánu opráv. Zároveň žiadame, aby sa pri opravách zohľadnila bezbariérovosť týchto chodníkov a obrubníkov.

85 Vytvorené: 2022-04-04 Štatistiky

Žiadosť o zmenu prístupu sprievodkýň v Bibiane

Milé vedenie Bibiany,   rozhodli sme sa Vám napísať otvorený list (petíciu) so žiadosťou o zmenu prístupu sprievodkýň k deťom a rodinám, ktoré Bibianu radi navštevujú. Donútili nás k tomu skúsenosti, ktoré sa opakovali.   "...minule sme odtiaľ odišli vo veľmi zlej nálade. Pani sprievodkyňa doslova stála celý čas nad nami, všetko komentovala, napomínala mňa aj deti. Pritom sa len na výstave o hračkách hrali so svojim autíčkom. Na inom poschodí mi pani sprievodkyňa povedala, že moje dieťa pre

99 Vytvorené: 2022-04-04 Štatistiky

Odstránenie vlajky Ruska spod Slovenského znaku.

My, občania Slovenska sme sa rozhodli: Po udalostiach 24. februára roku 2022, keď: 1. Rusko vykonalo ničím nevyprovokovaný akt vojnovej agresie a dopustilo sa vojnových zločinov, vrátane zverstiev na civilnom obyvateľstve voči našim susedom na Ukraine.  2. Zaradilo našu krajinu na zoznam nepriateľských krajín.  3. Dlhodobo podkopáva a destabilizuje naše demokratické zriadenie, za čo bolo vyhostených mnoho jeho diplomatov z našej krajiny.  Už viac nechceme pod štátnym znakom Slovenska trikolóru r

8 Vytvorené: 2022-04-03 Štatistiky

Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie - hromadná pripomienka LP/2022/138

*Po podpísaní hromadnej pripomienky vám príde potvrdzovací mail, ktorým je nutné POTVRDIŤ SVOJ PODPIS. Ďakujeme. https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/138 Oceňujeme zvyšovanie finančných príspevkov na osobnú asistenciu a opatrovanie, aj to, že sa to deje včas, ale žiadame a vyzývame zodpovedné inštitúcie, aby súčasne so zvyšovaním finančného príspevku na jednu hodinu osobnej asistencie a so zvyšovaním príspevku na opatrovanie riešili aj sociálne poistenie 1. ľudí vykonávajúcich

699 Vytvorené: 2022-04-01 Štatistiky

Za teplú zimu 2022/2023

Sme za mier a ak boh dá teplú zimu 2022/2023 aby sme sa v zdraví dožili volieb 2024.

15 Vytvorené: 2022-04-01 Štatistiky

Petícia za zachovanie a ďalšiu prevádzku tenisového areálu na Karpatskej ulici v Žiline

My, dolu podpísaní občania, vyjadrujeme svoj nesúhlas s realizáciou zámeru vybudovať športovú halu v tenisovom areáli na Karpatskej ulici na Vlčincoch a prístupovú cestu k nej. Žiadame primátora mesta Žilina a poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline, aby tenisový areál zachovali v prevádzke a investičné zámery s ním spojené sústredili na jeho vylepšenie, nie likvidáciu. Žiadame tiež o definitívne stavebné utíšenie v tomto areáli a jeho bezprostrednom okolí tak, aby sa v súlade s Územným plán

399 Vytvorené: 2022-04-01 Štatistiky

Petícia za zrušenie povinnosti nosiť respirátory alebo rúška

Žiadame, aby kompetentné orgány na Slovensku s okamžitou platnosťou rozhodli o zrušení povinnosti používať rúška alebo respirátory, či už v exteriéri alebo interiéri. Nakoľko už boli zrušené takmer všetky ostatné protiepidemické opatrenia a v súčasnosti už ochorenie covid 19 nepredstavuje zásadné nebezpečenstvo pre ľudský život, povinnosť nosiť rúška alebo respitárory už ničím nie je odôvodnená. Prekrytie úst a nosa prináša celý rad negatív, najmä zvýšený kožný a respiračný diskomfort, nemožnosť

179 Vytvorené: 2022-03-30 Štatistiky