Najnovšie petície

PRÁVO VOĽBY - O NÁS BEZ NÁS !!!

   PETÍCIA   / Proti návrhu zákona  MUDr. Anny Záborskej v zmysle zákona  č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti   a proti  opatreniam  nasvedčujúcim o zásahu do reprodukčného zdravia a práva žien a proti opatreniam limitujúcich slobodný prístup k informáciám i odborný výkon a prístup v súvislosti s umelým prerušením tehotenstva/                                         §                          Všetky ženy  bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, etnický pôvod, triedu, ako aj náboženské presve

43 Vytvorené: 2021-10-12 Štatistiky

Hromadná pripomienka k návrhu mediálneho zákona

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky predložilo dňa 7.10.2021 do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového mediálneho zákona, ktorý má nahradiť doterajší zákon o vysielaní a retransmisii a tzv. zákon o digitálnom vysielaní. Predložený návrh mediálneho zákona bez odôvodnenia zrušuje povinnosť dodržiavania kvót na slovenskú hudbu zo strany súkromnoprávnych vysielateľov od 1.4.2022. V tejto hromadnej pripomienke preto žiadame, aby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prehodnoti

2126 Vytvorené: 2021-10-12 Štatistiky

Petícia proti realizácii prezenčnej výučby v zimnom semestri AR 2021/2022 na Prešovskej univerzite v Prešove

My, nižšie podpísaní študenti a zamestnanci Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej len UNIPO) žiadame, aby sme v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 prešli na dištančnú formu výučby.  Ako hlavný dôvod uvádzame fakt, že UNIPO navštevuje množstvo študentov a zamestnancov z rôznych okresov celého Slovenska, ktorí sú ubytovaní na spoločných internátoch. Z tohto dôvodu hrozí zvyšovanie rizika nákazy, ktorému sa týmto chceme vyhnúť. Ďalším dôvodom je aj cestovanie a presúvanie študentov z okre

1009 Vytvorené: 2021-10-11 Štatistiky

Petícia aby Kristina držala piču

Kristine jebe na hlavu    egeegrhtjthdhdhdhdhxnsidnjsbshdjdjdjjdjdjfjdjfjfjfjfjfufhffjf

8 Vytvorené: 2021-10-11 Štatistiky

Petícia za zatvorenie všetkých stredných škôl na území SR a prechod na dištančnú výučbu

My, nižšie podpísaní žiadame aby bolo na všetkých stredných školách zavedené dištančné vyučovanie pre všetkcýh žiakov vo všetkých okresoch  (aj pre OTP) Na stredných školách sa stretávajú študenti z celého Slovenska a preplnené autobusy a vlaky každý piatok a nedeľu momentálnej situácii určite nepomáhajú . Očkovanosť žiakov stredných škôl je taktiež vo väčšine škôl nízka a nedostačujúca a ani  očkovanie na 100%  nezabráni samotnej nákaze .Preto je ponechanie stredných škôl otvorených naozaj veľk

1044 Vytvorené: 2021-10-10 Štatistiky

Petícia za zrušenie prezenčnej výučby na UPJŠ Fakulta Verejnej Správy

My, nižšie podpísaní študenti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika fakulty Verejnej správy  ďalej len „UPJŠFVS“ žiadame, aby sme v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 prešli na dištančnú formu výučby.  Ako hlavný dôvod uvádzame fakt, že „UPJŠ FVS“ navštevuje množstvo študentov a  zamestnancov z rôznych okresov celého Slovenska, ktorí sú ubytovaní na spoločných internátoch. Z tohto dôvodu hrozí zvyšovanie rizika nákazy, ktorému sa týmto chceme vyhnúť. Ďalším dôvodom je aj cestovanie a presúva

151 Vytvorené: 2021-10-09 Štatistiky

Petícia na realizáciu dištančnej formy v zimnom semestri AR 2021/2022 na Žilinskej univerzite v Žiline

My, nižšie podpísaní študenti a zamestnanci Žilinskej univerzity v  Žiline (ďalej len UNIZA) žiadame, aby sme v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 prešli na dištančnú formu výučby.  Ako hlavný dôvod uvádzame fakt, že UNIZU navštevuje množstvo študentov a  zamestnancov z rôznych okresov celého Slovenska, ktorí sú ubytovaní na spoločných internátoch. Z tohto dôvodu hrozí zvyšovanie rizika nákazy, ktorému sa týmto chceme vyhnúť. Ďalším dôvodom je aj cestovanie a presúvanie študentov z  okr

1150 Vytvorené: 2021-10-07 Štatistiky

Petícia za zvýšenie HDP na výstavbu cestnej infraštruktúry (diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I.triedy) z 0,8 % na 1,3 % HDP

My, občania Slovenskej republiky, vyzývame Vládu Slovenskej republiky a následne aj poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby pri návrhu rozpočtu na rok 2022 a jej následnom schvaľovaní odsúhlasili zvýšenie limitu výdavkov štátu na výstavbu cestnej infraštruktúry (diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I.triedy), ktorý je aktuálne nastavený na 0,8 percenta, na limit vo výške 1,1 – 1,3 percent HDP.   Odôvodnenie: My, občania Slovenskej republiky, vyzývame Vládu Slovenskej republiky a násled

6 Vytvorené: 2021-10-06 Štatistiky

Petícia za nezaradenie Kratomu (Mitragyna Speciosa) medzi omamné a psychotropné látky

Sme zástupcovia Kratom komunity na Slovensku.   Kratom nie je droga, Kratom nie je opiát, Kratom nie je syntetická látka. Prirodzene sa vyskytujúci Kratom je bezpečný bylinný doplnok, ktorý sa správa ako čiastočný agonista mu-opioidného receptora a používa sa na liečbu bolesti, dodáva energiu, dokonca potláča depresie a úzkosti, ktoré sú v Českej a Slovenskej repubike dosť bežné.   Kratom neobsahuje žiadne opiáty, ale viaže sa na rovnaké receptorové miesta v mozgu ako sú čokoláda, káva, cvičenie

708 Vytvorené: 2021-10-06 Štatistiky

Petícia za zrušenie prezenčnej výučby na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

My, nižšie podpísaní študenti a zamestnanci Prírodovedeckej fakulty (ďalej len UPJŠ), požadujeme, aby sa v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 uskutočnila dištančná výučba. Prezenčnej výučby sa zúčastňujú študenti z mnohých okresov SR, ktoré sú v rámci COVID Automatu sfarbené tmavšími farbami. Takéto cestovanie a miešanie okresov zapríčiní vyššiu úroveň nákazy nielen v rámci univerzity, ale i v rámci okresu Košíc. Rovnako nie každý zo študentov či zamestnancov je očkovaný či po prekonaní

27 Vytvorené: 2021-10-05 Štatistiky