Najnovšie petície

Zachráňme Bardejovské Kúpele pre budúce generácie

METODICKÉ USMERNENIE : Prosíme ctených signatárov petície, aby nezabudli potvrdiť verifikačný mail, ktorý je doručený na Vami zadanú mailovú adresu. Bez tejto verifikácie nebude Váš podpis na petíciu regulérne pridaný. Ďakujeme za Vašu podporu! ------------------------------------------------------------------------------ P E T Í C I A    „ZACHRÁŇME BARDEJOVSKÉ KÚPELE PRE BUDÚCE GENERÁCIE“ 1.      Proti výstavbe apartmánových  a bytových domov v kúpeľnej zóne Bardejovských Kúpeľov. 2.      Pro

1902 Vytvorené: 2022-12-27 Štatistiky

Odovzdanie koženej bundy mojou priateľkou

potrebujem ju je to life/death question, dúfam, že potporíte moju petíciu a dáte mi znovu radosť do života, ľúbim vás

5 Vytvorené: 2022-12-22 Štatistiky

Hromadná pripomienka k zákonu č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci

Hromadnou pripomienkou sa sleduje - uľahčenie podmienok pre uplatnenie nároku na náhradu škody a nemajetkovej ujmy pri škode, za ktorú zodpovedá štát a jeho orgány, - odstránenenie "horného" limitu pri náhrade nemajetkovej ujmy pri škode, za ktorú zodpovedá štát a jeho orgány, - zlepšenie postavenia poškodeného tým, že sa mu prizná postavenie slabšej strany sporu v sporoch proti štátu a jeho orgánom, - zmena príslušnosti súdu na prejednanie sporu tak, aby o náhrade škody a nemajetkovej ujmy 

2266 Vytvorené: 2022-12-21 Štatistiky

Vyvodenie dôsledkov a trest pre tvorcov a schvaľovateľov nového grafikonu železničnej dopravy

Žiadame, aby minister dopravy vyvodil dôsledky a udelil tresty pre tvorcov a schvaľovateľov grafikonu železničnej dopravy 2022/2023 z dôvodu, že nereflektuje potreby občanov predovšetkým na dochádzanie do práce a škôl v taker všetkých regiónoch SR. Tvorcovia prihliadali na ekonomickú stránku a nie na reálne potreby ľudí využívajúcich železničnú dopravu. Ak tvorcovia zabudli, chceme im pripomenúť že štátnu kasu z ktorej sú platení, plnia práve ľudia zo svojich daní. Práve títo ľudia nemajú inú mo

348 Vytvorené: 2022-12-21 Štatistiky

Peticia za vyvodenie zodpovednosti/odvolanie T. Kratochvilovej

  My podpisani žiadame vyvodenie zodpovednosti/odvolanie  Tatiane Kratochvilovej za -        Vyber stavitela Petržalskej električkovej trate -        Kontrolu stavitela električkovej trate v Petržalke -        Nesplnenie konečneho terminu stavby električkovej trate -        Ohrozenie financovania cez Eurofondy električkovej trate -        Za podobnu situaciu pri stavbe DK Radialy, prebranie nekvalitne postavenej a zdraviu ohrozujucej trate DK Radialy, a jej pokusu o legalizaciu -        Za zruše

7 Vytvorené: 2022-12-20 Štatistiky

Obnova vlakového spojenia Košice - Stará Ľubovňa s odchodom 14,36 hod., ktorý bol zrušený

Petícia za obnovenie vlakového spojenia Košice - Stará Ľubovňa s odchodom 14,36 hod., ktorý bol nezmyselne zrušený od 12.12.2022. Tento spoj bol vždy naplno využívaný a preplnený najmä študentmi, ktorí sa vracali z internátov a zo škôl na víkend domov. ŽIADAME O OBNOVU SPOJENIA: Odchod 14,36 hod. z Košíc do Starej Ľubovne s 1 prestupom (Plaveč, resp. Lipany) Celkový čas 2 hod 18 min, vzdialenosť 104 km Os 8520 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 14:36 Košice 16:29 Plaveč Os 8

452 Vytvorené: 2022-12-16 Štatistiky

Petícia za zachovanie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina v III. úrovni kategorizácie v rámci optimalizácie siete nemocníc

My, obyvatelia regiónu Žilina a občania Slovenskej republiky žiadame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: 1. Zachovať Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Žilina s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci optimalizácie siete nemocníc v súčasnej kategórií III. úrovne. 2. Zásadne nesúhlasíme so zaradením Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina do nižšej II. úrovne. Zaradenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline medzi nemocnice nižšej úrovne, ako to navrhuje Ministerstvo zdr

31 Vytvorené: 2022-12-12 Štatistiky

Stabilizačný príspevok neznamená vyšší plat, som za adekvátne zvýšenie platov zdravotníckych pracovníkov !

Stabilizačný príspevok neznamená zvýšenie platov zdravotných sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov . Neznamená ani stabilizované zdravotníctvo. Znamená stabilizované platy po dobu 3 rokov. Svojím podpisom vyjadrujem nesúhlas so stabilizačným príspevkom 5000e brutto.  Žiadam vládu Slovenskej republiky o prerokovanie otázky v odmeňovaní a platov zdravotníckych pracovníkov. 

145 Vytvorené: 2022-12-12 Štatistiky

Za predĺženie autobusovej linky a opätovné zavedenie autobusových liniek

My občania Slovenskej republiky žiadame kompetentné orgány o -Predĺženie autobusovej linky 606 428  Lučenec – Banská Bystrica s odchodom z Lučenca o 16:50 do Rimavskej Soboty -O opätovné zavedenie autobusových liniek vedúcich cez Rimavskú Sobotu, ktoré boli zrušené počas protipandemických opatrení a po  uvoľnení protipandemických opatrení neboli opätovne obnovené. Po zavedení protipandemických opatrení boli zrušené autobusové linky vedúce cez Rimavskú Sobotu. V súčasnej dobe sú  protipandemické

656 Vytvorené: 2022-12-11 Štatistiky

Peticia za bezodkladne udelenie cestneho obcianstva Mesta Nitra Panovi Trenerovi ANTONINOVI STAVJANOVI !

Súhlasíte s tým, aby bolo Pánovi Trénerovi ANTONÍNOVI STAVJAŇOVI za jeho neoceniteľný prínos pre ľadový hokej v klube HK Nitra bez zbytočného odkladu udelené čestné občianstvo Mesta Nitra ? Ak súhlasíte, prosím hlasujte a podporte túto petíciu. Ďakujeme.

57 Vytvorené: 2022-12-09 Štatistiky

Petícia za zachovanie a podporu Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu.

Touto petíciou reagujeme na udalosti, ktoré priamo ohrozujú ďalšiu existenciu Čiernohronskej železnice. Nejasné zámery s pozemkom bývalej píly, ktorým prechádza trať ČHŽ, výrazným spôsobom narúšajú fungovanie a ďalšie zachovanie národnej kultúrnej pamiatky. Preto naliehavo žiadame predstaviteľov dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávu obce Čierny Balog o: 1. Zachovanie trate Čiernohronskej železnice v úseku Čierny Balog – Dobroč, ktorá sa v súčasnosti radí medzi svetové rarity. 2. Pomoc a

5111 Vytvorené: 2022-12-09 Štatistiky

Petícia: Posilnenie mestskej hromadnej dopravy v Trnave

Žiadame mesto, v ktorom sa nachádza približne 12 tisíc študentov, aby posilnilo mestskú hromadnú dopravu, nakoľko presuny z jednotlivých fakúlt zahŕňajú niekoľko tisíc krokov. MHD v krajskom meste Trnava premáva každú hodinu, čo ani zďaleka nevyhovuje podmienkam študentom a vzhľadom na vzdialenosti fakúlt a rozmiestnenie vyučovania po meste je náročné riadiť sa podľa dopravy, ktorá premáva raz za hodinu. Považujeme za neadekvátne, aby krajské mesto nemalo prepojené jednotlivé linky a študenti a

195 Vytvorené: 2022-12-09 Štatistiky

Vypnutie svetelného vizuálneho smogu

My občania Dubnice nad Váhom z ulíc Kolárova CII a okolia žiadame Mgr. et Mgr. Petra  Wolfa aby zakročil a zabezpečil vypnutie neónového modrého svietiaceho loga DCATHERM. Toto svetlo je enormne zdraviu  škodlivé.Dlhodobé ožarovanie modrým svetlom spôsobuje  poškodenie oči bolesť hlavy šedý zákal, poruchy spánku poruchy biorytmu neplodnosť rakovinu mozgu oči zubou poškodzuje duševne zdravie u deti, a môže viesť k mnohým iným zdravotným problémom.A to tým že dlhodobo svieti ľudom do okien modrým

8 Vytvorené: 2022-12-09 Štatistiky

Verejná výzva Danny Kollárovi na predloženie maturitného vysvedčenia

My fanušíkovia Danny Kollára ťa touto formou verejne vyzívame na predloženie maturitného vysvedčenia. Niekoľko osôb z médií hlavného prúdu sa zmienilo, že Danny má dokončenú iba povinnú školskú dochádzku čo nás jeho základňu fanušíkov veľmi pobúrilo. Danny má rozhľad a odborné znalosti preto neveríme, že nemá ukončené stredoškolské vzdelanie! Veríme, že toto je správna cesta ako dať veci na poriadok. V prípade, že nesplníš našu podmienku do 24.12.2022, tak požadujeme vrátiť všetky vyzbierané fin

11 Vytvorené: 2022-12-07 Štatistiky

Obnovenie vlakových a autobusových spojov v Bánskobystrickom kraji

My, podpísaní občania Slovenskej republiky, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame vládu Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Železničnú spoločnosť a Autobusovú spoločnosť, o prehodnotenie nového cestovného poriadku platného od 11.12. 2022 pre vlakové a autobusové spojenia v Bánskobystrickom kraji. Žiadame vrátit vlakové a autobusové spojenia, aby mohli obyvatelia Bánskobystrického kraja ce

97 Vytvorené: 2022-12-05 Štatistiky

Návrat kráľa Reného na teamspeak

Chýbaš nám René. Nevieme čo robiť bez teba

5 Vytvorené: 2022-12-05 Štatistiky

Zrušenie silvestrovského ohňostroja v obci Zavar

Vážení občania, priatelia, ľudia, ktorým záleží na našom životnom prostredí!   Na základe zverejnenej informácie na webovej stránke obce Zavar a na facebookovom profile (zo dňa 18.11.2022), ktorá sa týka programu počas vianočných sviatkov, sme sa rozhodli predložiť obci Zavar výzvu na zrušenie ohňostroja. Ohňostroj sa má konať dňa 31.12.2022 o 20:00 hod. Žiadosťou apelujeme na vedenie obce Zavar ako aj na poslancov OZ, aby túto aktivitu opätovne prehodnotili a upustili od jej realizácie. Zrušeni

56 Vytvorené: 2022-12-04 Štatistiky

Pripomienky k novele Trestného poriadku

Rozšírenie pôsobnosti ustanovení § 10 ods. 19 a 117 ods. 1, ods. 12 Agent, § 108 ods. 2 Zadržanie zásielok, 114 ods. 2 Vyhotovovanie obrazových/zvukových/obrazovozvukových záznamov, 115 ods. 1 Odpočúvanie a záznam telek.prev., nad rámec doterajšieho vymedzenia – zločin, trestné činy uvedené v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 a 234 Tr. zákona   r

7278 Vytvorené: 2022-12-03 Štatistiky

Petícia za zachovanie nemocnice Liptovský Mikuláš a za jej kategorizáciu v II. úrovni v rámci optimalizácie siete nemocníc 

My, obyvatelia regiónu Liptov a občania Slovenskej republiky žiadame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: 1. Zachovať nemocnicu Liptovský Mikuláš s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci optimalizácie siete nemocníc v kategórií II. úrovne. 2. Novelizovať Zákon 540/2021, predĺžiť lehotu do 31.12.2023 paragrafu 45 odsek 7 predloženia zoznamu kategorizácie nemocníc, a to z dôvodov schválenia Zákona 540/2021 bez spracovania kvalitnej analýzy ekonomických a sociálnych dopadov prip

7672 Vytvorené: 2022-12-02 Štatistiky

Petícia za zrušenie zimy na Slovensku

My, dolupodpísaní občania týmto žiadame Národnú radu Slovenskej republiky ako zákonodarný orgán Slovenskej republiky o zrušenie zimy na celom území Slovenskej republiky. Tento návrh vieme v rámci slovenskej pobočky organizácie Black lives matter v spolupráci s pánom Georgeom Sorosom a jeho systémom HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) realizovať, a to tak, že bude prostredníctvom systému HAARP na celé územie SR vháňaný teplý vzduch v minimálnej teplote 22,7 °C.    Túto petíciu

33 Vytvorené: 2022-12-02 Štatistiky