Petícia proti výrubu stromov na kalvárii v centre obce Drahovce

Kontaktujte autora petície

Správa z neoficiálneho stretnutia 17.1.2022

2023-01-22 22:12:42

Účastníci: Ing. Denis Bechera, Peter Marek, Miroslav Ledecký, Michal Bednár + kontrola z plošiny  

Diskusia prebehla v napätej atmosfére, bolo náročné vôbec dopovedať myšlienku.

V podstate sa riešili dve témy. Jedna téma bola bezpečnosť a preberanie zodpovednosti za dreviny a za súčasný stav a druhá vec bola otázka financií a financovania dendrologického posudku s meraním airbosonicom a ďalšími dendrometrickými meraniami a financiami okolo náhradnej výsadby, ktorá by bola realizovaná v prípade etapových výrubov, prípadne v iných prípadoch. Celkovo, koľko je momentálne vyčlenených peňazí na náhradnú výsadbu v obci.

Ku prvej téme:

Dreviny naozaj nie sú v dobrom kondičnom stave, ale nie všetky sú súce na odpis. Niektoré jedince je nutné odstrániť hneď, odhadom sedem kusov. Najlepšie by bolo, keby toto určí posudok. Ostatné by sa ošetrili. Toto je v zmysle, v akom sme sa dosiaľ 4 roky v komisii bavili.

Pokiaľ by petícia prešla a poslanci by ju schválili, tak podľa starostu petičný výbor vraj preberá zodpovednosť za stromy, čo logicky nikto nechce. Starosta má zodpovednosť za dreviny, ktoré tam sú a ktoré nie sú v dobrom stave a pozerajú hlavne na bezpečnostne hľadisko. Chceli by dať dole všetky stromy, aby mohli nanovo vysadiť nové a vytvoriť bezpečnú zónu.

Starosta sa chce kryť rovnako ako poslanci, čo je pochopiteľné.

Stanovisko P. Becheru: pokiaľ sa neschváli poslancami dendrologický posudok firmou z Nitry alebo odinakiaľ, ktorý by stál zhruba 1500-2000€, a pokiaľ to nebude opečiatkované a obec a my týmto posudkom nebudeme krytí, tak odmietam, aby sme my preberali zodpovednosť. Navrhujem to potom prenechať obci a tá nech naloží podľa svojho uváženia.

Druhá téma – financie

Zisťovali od starostu, či sú peniaze na tento posudok. Bolo povedané, že je to blbosť, vraj žiaden posudok netreba a treba dať stromy dole hneď okamžite. Obec na to nemá peniaze, vraj sú pozastavené nejaké platby (zrejme kvôli kanalizácii). Zo strany OÚ nie je vôľa do posudku ísť. Ale otázka je, čo na to poslanci. Keď to poslanci odsúhlasia, že chcú ísť cestou posudku, tak sa urobia merania, nastaví sa etapizácia a ďalšie kroky. Ak to poslanci neodsúhlasia, tak nám bude chýbať papier, ktorý by hovoril, v akom stave stromy. Tak by bol Čierny Peter, ktorý by mala v rukách obec alebo vraj my. Petícia by mala prioritne slúžiť na vyvolanie diskusie

Čo sa týka náhradnej výsadby, ak by sa urobil tento kompletný výrub,  padla otázka, či je obec pripravená nájsť odhadom 20-25.000€ na výsadbu veľkých vzrastlých stromov, v obvode 14-16 alebo i väčšie, s výškou 4,5-5,5 metrov s požadovanými druhovými a kvalitatívnymi znakmi. Starosta na to povedal, že na to peniaze momentálne nie sú, nevedeli by to zabezpečiť.

Zjednodušene – ak by teraz vyrúbali celú alej, je otázne, či by ju vedeli spraviť tak, ako celý čas starosta hovorí – urobiť peknú novú dvojradovú lipovú alej.  Vyzerá to, že peniaze nie sú, lebo išli na kanalizáciu a iné. Celá energia sa sústreďuje na kanalizáciu, vodovod a iné. Vyzerá to tak, že zo strany starostu záujem o etapizáciu nie je. Chcú to vyrúbať celé, ale náhradná výsadba je viac ako otázna.

Pokiaľ nie je vôľa , nie je ani cesta.


Ing. Jana MichálkováZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...