ZNÍŽENIE počtu žiakov na 1. stupni ZŠ na 20

My občania, učitelia, rodičia žiadame ministerstvo školstva, aby aktualizovalo školský zákon tak, aby limit na triedu na 1. stupni ZŠ bol vo všetkých štyroch ročníkoch ROVNAKÝ a to maximálne 20 žiakov na triedu.

Odôvodnenie:

1. Rôzne limity vytvárajú problém pri prechode do vyššieho ročníka. Spájanie tried je pre prvostupniarov psychologicky nie najvhodnejšie riešenie.

2. Súčasné vysoké limity sú nevhodné z pohľadu psychohygieny, zvýšenej hlasitosti a v neposlednom rade i zvýšené riziko prenosu chorôb.

 

Poznámka:
Aktualny a planovany stav pozri v clankoch:
https://www.dolezite.sk/clanky/znizenie-poctu-ziakov-na-1-stupni-zs-na-20

https://bertova.blog.sme.sk/c/555043/znizenie-poctu-ziakov-na-1-stupni-zs-na-20.html

https://dennikn.sk/blog/2269572/znizenie-poctu-ziakov-na-1-stupni-zs-na-20/

(všetky sú rovnaké, šírte ďalej ten, ktorý je Vášmu srdcu milší)


Mgr. Petra Bertová Polovková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Mgr. Petra Bertová Polovková na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...