Za mňa nehovoria

Vyhlásenie kresťanov k iniciatíve „Za Boha a za národ?“ – ZA MŇA NEHOVORIA:

My kresťania, spolu so všetkými ľuďmi dobrej vôle, chceme vyhlásiť, že odmietame spájanie kresťanstva a Božieho mena s fašistickými a extrémnymi nacionalistickými silami na Slovensku. Vnímame potrebu jasne oddeliť zrno od pliev a urobiť čiaru medzi tými, ktorí sa chcú riadiť skutočnými Božími princípmi a hodnotami a tými, ktorí šíria nenávisť voči iným ľuďom na akomkoľvek základe.

Ich myslením je pritom antisemitizmus, neznášanlivosť, násilie a vyhrážanie sa ľuďom s inými názormi, či vierovyznaním. Chceme jasne vyjadriť, že títo ľudia, strany a hnutia ZA NÁS NEHOVORIA!

K nášmu vyhláseniu sa môže pripojiť ktokoľvek svojím podpisom, v pokoji aj nekresťania, ak súhlasia s našou iniciatívou. 

Ďakujeme Vám za podporu!

Ako kresťania rôznych denominácií odmietame:

 • zneužívanie Božieho mena a tým spájanie kresťanstva s pojmom „Za Boha a za národ“
 • nenávistné prejavy voči ľuďom s inou farbou pleti, vierovyznaním, zmýšľanímprejavy antisemitizmu, rasizmu a neznášanlivosti
 • vyhrážanie sa ľuďom s iným názorom
 • nekultúrne a násilnícke správanie neonacistov, či už v parlamente alebo mimo neho
 • prenikanie extrémizmu do verejného a politického života

Zároveň chceme v úcte vyzvať:

 • predstaviteľov cirkví združených v Ekumenickej rade cirkví na Slovensku, aby sa nanovo pripojili k našej výzve alebo sa jasne dištancovali od zneužívania kresťanstva na šírenie nenávisti (Viď napr. spoločné vyhlásenie arcibiskupa Zvolenského a predsedu židovskej náboženskej obce Igora Rintela z roku 2016 alebo vyhlásenie ECAV k 70. výročiu deportácií Židov z roku 2012)
 • kresťanov, aby sme sa modlili za tých, ktorí nechápu a nevnímajú nebezpečenstvo plynúce z nenávistných a extrémistických strán a hnutí, ako aj za pochopenie Božích princípov u samotných predstaviteľov týchto strán hnutí
 • predstaviteľov ĽSNS, aby prestali zneužívať Božie meno, jasne sa dištancovali od antisemitizmu, nenávisti voči iným ľuďom a dokazovali to aj konkrétnymi činmi
 • predstaviteľov vlády a štátu, aby skončili s toleranciou voči nenávisti a sami ju nešírili
 • predstaviteľov štátu, aby sa zaoberali riešením akútnych problémov Slovenska - korupcia, zdravotníctvo, školstvo a iné, ktorých nakopenie prináša akceptáciu fašistických a nenávistných strán a hnutí v spoločnosti

Pridajte sa k nám aj na Facebooku: #zamnanehovoria

Ďakujeme signatárom, ktorí sa pripojili k našej výzve: 

 1. Ivan Kotúček, YWAM Slovensko a OZ 7 vrchov, tajomník 7 vrchov a pracovník YWAM
 2. Ad deBruin, YWAM Slovensko a OZ 7 vrchov, vedúci organizácie YWAM
 3. Peter Magát, 7 vrchov, člen správnej rady
 4. Ing. Jozef Tuchyňa, Prospekta s.r.o., riaditeľ
 5. Ing. Arch. Erich Stupka, Apoštolská cirkev, hudobník
 6. Mgr. Vanda Tuchyňová, OZ Proti korupcii, predseda
 7. PhDr. Ivan Kamenec CSc., Historický ústav akadémie vied, historik
 8. Marián Lipovský, YFC - Central Europa, Mládež pre Krista Slovensko, riaditeľ a hudobník
 9. Ing. Arch. Augustín Ugróczy, Spoločenstvo Joel, Prievidza, člen vedenia
 10. Juraj Halaška, Spoločenstvo Joel, Prievidza, člen vedenia
 11. Mgr. Martin Lojek, RKC, www.mojakomunita.sk, programátor a administrátor
 12. Ing. Rastislav Bráblik, RKC, Proxenta, SE, manažér
 13. Mgr. Roman Mitala, ECAV, živnostník, presbyter
 14. Mgr. Peter Slobodník, RKC, redemptoristi, kňaz, vedenie rehole, správca farnosti BB Radvaň
 15. Ľubomír Bechný, OZ Proti korupcii, vedenie OZ a poslanec MZ v Žiline
 16. Marek Nikolov
 17. Martin Hanuš, RKC
 18. Martin Ilavský, KC Prielom Bratislava, kazateľ
 19. Pavol Strežo, RKC, Spoločenstvo novej evanjelizácie Dolný Kubín, vedúci
 20. Oto Gróf, RKC, Spoločenstvo Agape Trnava, vedúci
 21. Marek Malina, RKC, spoločenstvo Nový Jeruzalem, Milovať a ctiť OZ, výkonný orgán
 22. Mgr. Peter Lipták, RKC, spoločenstvo Maják, evanjelizátor a teológ
 23. PaedDr. PhD. Róbert Slotka, RKC, Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka Ružomberok kňaz, rektor Kostola sv. Rodiny, riaditeľ UPaC
 24. Mgr. Pavol Forgáč, RKC, farnosť Poprad, kňaz
 25. Mgr. Ľudmila Petrovská, RKC, spoločenstvo Judita vo Vrbove, učiteľka na MD
 26. Daniel Pastirčák, Cirkev bratská, kazateľ
 27. Ľubomír Klieštik, Kamenárstvo Klieštik, majiteľ
 28. Peter Filipčík, RKC, Chvály ZM, Rodinné spoločenstvo Čierne Kľačany, člen organizačného timu
 29. Mgr. Mariela Pavlíková, RKC, Školské sestry sv. Františka z Assisi, Rehoľná sestra a učiteľka
 30. Mgr. Ronald Blaho, spoločenstvo Kresťanské centrum Prielom, spoločnosť ASEKOL SK s.r.o. starší v KC Prielom, riaditeľ a konateľ v spoločnosti
 31. Ing. Vladimír Sochor, YWAM Slovensko, vedúci práce s rodinami (Rodiny s poslaním)
 32. Mgr. Renáta Sochorová, YWAM Slovensko, vedúci práce s rodinami (Rodiny s poslaním)
 33. Alojz Hlina, Kresťanskodemokratické hnutie, predseda
 34. Mgr. Branislav Kožuch, V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, predseda združenia
 35. Peter Kremský, Podnikateľská aliancia Slovenska - PAS, výkonný riaditeľ
 36. MUDr. Marek Krajčí, Kresťania v meste, NÚSCH, a.s., NR SR, predseda správnej rady, lekár, poslanec NR SR
 37. Ján Benčík, ECAV, bloger
 38. Michal Oláh, riaditeľ RESOTY Antona Srholca
 39. Mgr. Miroslav Sopko, gréckokatolícka cirkev, učiteľ, poslanec NR SR
 40. Daniel Kaba, Nezisková organizácia ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, riaditeľ