„Som za zachovanie stravovacích poukážok v súčasnej legislatívnej podobe.“

Iniciatíva za stravovacie poukážky Požiadavka petície:

zachovať súčasnú platnú legislatívu v oblasti stravovacích poukážok, tzn. zachovať znenie § 152 Zákona č. 311 Z.z. (Zákonník práce) a § 19 Zákona č. 595/2003 Z.z. (Zákon o dani z príjmu) a ostatných súvisiacich právnych predpisov so stravovacími poukážkami.

Odôvodnenie: Posledná nezdanená sociálna istota je v ohrození.

Spájame sa preto, aby sme v týchto ťažkých časoch, keď nikto (naozaj nikto) netuší, aké dlhodobé dopady krízy spôsobenej vírusom COVID-19 nás čakajú, dali vedieť zákonodarcom náš názor, že zdobrovoľnenie stravovacích poukážok je len medzikrok k ich zrušeniu, čo je v súčasnej dobe neľudské a nebezpečné.

Neľudské preto, lebo zmenou sa vytratí účel, na ktorý slúžia stravovacie poukážky a je viac ako pravdepodobné, že časom príde k ich úplnému zrušeniu, ktoré najviac postihne ľudí s najnižším príjmom a zanikne tento sociálny benefit.

Nebezpečné preto, lebo pri premene stravovacích poukážok za možnú hotovosť vám na ňu môže siahnuť exekútor. Stravovacie poukážky v súčasnej podobe sú exekúciami nepostihnuteľné.

Nebezpečné preto, lebo mnohým ľuďom sa príspevok v hotovosti stratí v mzde, aj keď bude administratívne uznaný, ale zamestnávatelia mzdu ľuďom nenavýšia. (PRÍKLAD: Aký je váš plat? 1 200 eur. A stravné je navyše? Nie, to už je v tom.)

Nebezpečné preto, lebo ľudia dostávajú stravovacie poukážky v iný termín ako výplatu. Tá je väčšinou 15. deň v mesiaci, kdežto stravovacie poukážky ľudia dostávajú 1. až 5. deň v mesiaci. Ľuďom, ktorí žijú od výplaty do výplaty, pomôžu stravovacie poukážky dôstojne prežiť obdobie do nasledujúcej mzdy.

Nebezpečné preto, že utrpí naša ekonomika. V súčasnej dobe slovenské účelové poukážky platia iba na Slovensku. Pri ich zámene za hotovosť nikto nezabráni, aby si potraviny ľudia z prihraničných oblastí chodili nakupovať do zahraničia, kde sú potraviny lacnejšie z dôvodu zníženej sadzby DPH.

Pomôžte nám.

Aj váš podpis na tejto petícii bude znamenať pre našich zákonodarcov nutnosť vyvolania širokej odbornej diskusie na túto tému.

Váš podpis bude znamenať, že aj Váš hlas a názor konečne niekto vypočuje.

Toto nie je vzbura proti politikom, toto nie je boj proti vláde, toto je len petícia za zdravý rozum a práva pracujúcich.

Rozhodnutie, ktoré ovplyvní takmer všetkých obyvateľov Slovenska sa nesmie robiť „od stola“, ale musia byť vypočuté názory všetkých, ktorých by sa zmena v tejto oblasti mohla dotknúť.

Prosím, nájdite si tú krátku chvíľu na podpísanie tejto petície. Petície za vaše práva, istoty a zdravie.

Ďakujeme.

Iniciatíva za stravovacie poukážky


Ľubomír Sečkár, Iniciatíva za stravovacie poukážky    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Ľubomír Sečkár, Iniciatíva za stravovacie poukážky bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...