Hromadná pripomienka verejnosti (Asociácia policajtov vo výslužbe) k návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme

Komentáre

#4010

Šimunič

Peter Šiminič (Martin, 2020-12-04)

#4011

Marek

Peter Marek (Banka, 2020-12-04)

#4015

Podpisujem.

Stanislav Filo (Bratislava, 2020-12-04)

#4022

existencia súčasného osobitného systému výsluhového zabezpečenia bola garantovaná tak ako sa k tomu zaviazala vláda SR vo svojom Programovom vyhlásení vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024,
predkladaný návrh neumožňoval a nepredpokladal jeho zrušenie, ale ani zúženie jeho vecnej pôsobnosti alebo osobnej pôsobnosti tak, aby to malo negatívny vplyv na súčasné výsluhové nároky a
primerane k tomu zmeniť aj dôvodovú správu.

Martin Roš (Hôrka . Primovce, 2020-12-04)

#4028

Dochádza k porušeniu práv a k zmene podmienok s ktorými samozrejme nesúhlasím. Týmto krokom by som bol oklamaný a bola by mi spôsobená úmyselným konaním veľká škoda.

Silvester Starych (Senica, 2020-12-04)

#4031

Som za zachovanie výsluhových dôchodkov a sociálneho zabezpečenia u bezpečnostných a ozbrojených zložiek SR, nakoľko ich zrušením by bola vážne ohrozená bezpečnostná situácia v SR tým, že by vznikol hlboký podstav u týchto zložiek tým, že by sa vytratila atraktivita týchto zamestnaní. Uvedený návrh je navyše v rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR na obdobie rokov 2020 až 2024.

Ľuboš Moravčík (Východná, 2020-12-04)

#4032

Myslím si, že je to správné

Ivo Milata (Žilina, 2020-12-04)

#4033

Podpisujem

Peter Kubjatko (Čadca, 2020-12-04)

#4034

GARANCIA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

Ján KAVUĽA (Nižná Polianka, 2020-12-04)

#4035

Klobušník Ján

Ján Klobušník (Vlachovo, 2020-12-04)

#4041

Podpisujem, lebo ide o našu budúcnosť...

Jozef Krasuľa (Zamarovce, 2020-12-04)

#4047

JUDr. Ľubomír Brestovanský

Ľubomír Brestovanský (Bratislava, 2020-12-04)

#4049

Podpisujem, pretože si myslím, že by sa nemali meniť podmienky aké boli doteraz nastavené a za ktorých ľudia nastupovali do štátnej služby.

Igor Mentel (Nové Zámky, 2020-12-04)

#4052

Podpisujem túto peticiu za účelom zachovania garancie socialneho zabezpečenia vojakov a policajtov podla zákona č.328/2002 Z.z.

Ján Imrich (Stará Ľubovňa, 2020-12-04)

#4060

podpisujem

Erika Fišterová (Nové Zámky, 2020-12-04)

#4068

podpisujem

karol gaib (štúrovo, 2020-12-04)

#4077

Podpisujem

Jozef Hodál (Sered, 2020-12-04)

#4078

Podpisujem a súhlasím

Roman Kozáčik (Trenčín , 2020-12-04)

#4081

Som za zachovanie sociálneho zabezpečenia

Michal Jančo (Veľké Kozmalovce , 2020-12-04)

#4082

Nakoľko si myslím ,že práca policajta tak fyzický, psychický špecifický náročná, že je opodstatnené zachovať tento systém finančného ohodnotenia.

Jan Holič (Stupava, 2020-12-04)

#4083

Podpisujem za správnu vec.

Pavol Gucký (Martin, 2020-12-04)

#4084

xxx

Vladimír Vadrna (Beluša, 2020-12-04)

#4085

Podpisujem, lebo sa zastávam rovnaký názor ako OZP.

Jozef Pazúr (Štiavnik, 2020-12-04)

#4093

Canecky Ján

Ján Canecky (Skalité , 2020-12-04)

#4096

súhlasím s petíciou

Mária Škvareková (Ružomberok, 2020-12-04)

#4098

TZ

Zdenek Tejzr (Nedašovce, 2020-12-04)

#4106

Podpisuje.

Ján Aust (Martin, 2020-12-04)

#4108

Podporujem hromadnú pripomienku

Elemír Mikušík (Bratislava, 2020-12-04)

#4110

Attila Lengyel

Attila Lengyel (Tornaľa, 2020-12-04)

#4114

Podpisujem, lebo som za zachovanie súčasnej právnej platnej úpravy .

Slavko Miček (Nové Mesto nad Váhom, 2020-12-04)

#4115

Podpisujem peticiu v uvedenom znení.

Roland Vörös (Štúrovo, 2020-12-04)

#4116

Podpisujem tento dokument a podporujem prezidenta APVV.

Milan ŠTULER (Košice, 2020-12-04)

#4120

Podpisujem

Joxef Biros (Spišska Novš Ves, 2020-12-04)

#4130

Ján Falťan

Ján Falťan (Uhorské, 2020-12-04)

#4136

Podpisujem, lebo súhlasím s Hromadnou pripomienkou APVV k návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme.

Ivana Čuchtová (Košice, 2020-12-04)

#4137

Salaj Jozef

Jozef Salaj (Bratislava, 2020-12-04)

#4139

Podpisujem

Miroslav Šrenkel (Banská Bystrica, 2020-12-04)

#4144

Som poberateľom výsluhového dôchodku a chcem mať istotu, že mi bude vyplácaný v plnej výške.

Alexander Sucháň (Liptovský Mikuláš, 2020-12-04)

#4145

Podpisujem

Štefan Žurav (Bratislava, 2020-12-04)

#4150

Podpisujem

Soňa Kufová (Bratislava, 2020-12-04)

#4157

Ciganik

Peter Ciganik (Petrovice okres bytca, 2020-12-05)

#4158

Mendel

František Mendel (Moravský Svätý Ján, 2020-12-05)