Peticia proti Priemyselnému parku ASTRUM

My obyvatelia dotknutých obcí nesúhlasíme so zámerom výstavby priemyselného objektu ASTRUM v katastrálnom území obce Hviezdoslavov.

 

 

 

Predmetné pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Hviezdoslavova sú v právoplatnom Územnom pláne a jeho Zmenách a doplnkoch označené ako rozvojové plochy.

V právoplatnom územnom pláne obce Hviezdoslavov bolo stanovené spracovanie urbanistickej štúdie pre tieto lokality. Podľa stavebného zákona a vyhlášky 55/2001 musí byť pred spracovaním urbanistickej štúdie najskôr spracované Zadanie urbanistickej štúdie, ktoré určí najmä obsah a rozsah štúdie. Platný Územný plán hovorí, že Zadanie schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov.

 

Viac na https://www.hviezdoslavov.sk/sprava/7845/urbanisticka-studia-priemyselny-park-astrum.html

 

 


Vojtech Škorec    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Vojtech Škorec na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...