PETÍCIA - JUDr. Adriana Krajníková: IGOR MATOVIČ, strana SLOVENSKO a Trestné oznámenie

 

Politické hnutie, ktorého predsedom je Igor Matovič, zmenilo dňa 25.10.2023 názov z OĽANO na   SLOVENSKO, a takto bolo zapísané do registra politických strán a politických hnutí vedenom na Ministerstve vnútra SR.  

Názov strany SLOVENSKO vzbudzuje klamlivú predstavu, že ide o štátny útvar Slovensko, že Igor Matovič, ako predseda SLOVENSKA, je predsedom vlády, t. j. premiérom Slovenska, že ideológia strany je ideológiou Slovenska, že vyhlásenia, záväzky, verejné prísľuby a pod. strany sú vyhlásenia, záväzky, verejné prísľuby Slovenskej republiky, a pod.  

Igor Matovič, za pomoci úradníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, zneužil názov Slovenskej republiky pre vlastné účely, a spoločne tak uvádzajú tretie osoby do predmetného omylu

matovic.png

SLOVENSKÁ REPUBLIKA je štátnym útvarom, ktorého názov je právne aj fakticky zapísaný v čl. 1 ods. 1 Ústavy SR.  

SLOVENSKO je skrátená oficiálna podoba názvu štátu Slovenská republika.  

S poukazom na čl. 1 ods. 1 Ústavy SR, názov štátu zapísaný v ústave, to aj v jeho skrátenej podobe, náleží štátu a je chránený týmto zápisom. Preto názov štátu nie je možné použiť ako názov alebo meno iného subjektu. Názov štátu možno zahrnúť do názvu alebo mena iných subjektov, nemožno ním však nazvať iný subjekt.  

S poukazom na čl. 2 ods. 3 Ústavy SR, per analogiam podľa § 6 ods. 4 zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov, § 10 Obchodného zákonníka  je  zakázané  použiť ako názov politickej strany také označenie, ktoré je zameniteľné s názvom štátneho útvaru, teda aj so štátnym útvarom samotným, a ktoré vzbudzuje klamlivú predstavu o predsedovi strany, ako o ústavnej funkcii predsedu vlády. 

Podľa § 375 ods. 1 písm. a) ods. 3 písm. a) Trestného zákona, kto inému spôsobí vážnu ujmu na právach tým, že uvedie niekoho do omylu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.  

Podľa 259 ods. 1 písm. g), ods. 3 Trestného zákona, kto uvedie nepravdivé alebo hrubo skresľujúce údaje o závažných skutočnostiach v príslušných podkladoch slúžiacich na zápis do registra podľa osobitného predpisu, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

 

 

My, podpísaní občania Slovenskej republiky,

vyzývame generálneho prokurátora Slovenskej republiky,  
aby v rámci svojho ústavného postavenia podľa čl. 149 Ústavy SR
dohliadal nad zákonnosťou
prijatia a vybavenia trestného oznámenia na Igora Matoviča
a neznámu osobu, ako zamestnanca Ministerstva vnútra SR,
pre podozrenie zo spáchania trestných činov
poškodzovania cudzích práv podľa § 375 ods. 1 písm. a) ods. 3 písm. a) TZ 

podpis_cerveny_(1).jpg

Občianske združenie OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD,
JUDr. Adriana Krajníková - predseda   

   

Ak chcete podporiť moju činnosť smerujúcu k vyvodeniu trestnej zodpovednosti politikov a štátnych úradníkov, môžete prispieť ľubovoľným finančným darom na účet označeného občianskeho združenia: IBAN: SK19 8330 0000 0026 0194 1622

Trestné oznámenie je pripojené v článku na portáli zalobyvocistatu.sk
Link na článok: https://zalobyvocistatu.sk/informacie-advokata/ja-som-slovensko-povedal-si-matovic-a-slovensko-podava-trestne-oznamenie/

 

 

 


JUDr. Adriana Krajníková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že JUDr. Adriana Krajníková bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...