Petícia za ochranu inštitútu osobnej asistencie

Spájame sa, aby sme v tejto platforme sledovali a obhajovali nástroj osobnej asistencie 

 • na základe Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, podľa ktorého máme mať prístup k celému spektru podporných služieb, vrátane osobnej asistencie ako nevyhnutného nástroja pre nezávislý život v spoločnosti, 
 • na základe princípov definovaných rezolúciou Medzinárodného sympózia osobnej asistencie v Oaklande v roku 1991 a schválených jej účastníkmi a účastníčkami,
 • na základe legislatívy Slovenskej republiky zákonom č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý má v Slovenskej republike viac ako 20-ročnú históriu.

Hovoríme za mnohých ľudí, ktorí sú:

 • užívatelia a užívateľky osobnej asistencie, ktorá vniesla do ich života samostatnosť a dôstojnosť,
 • osobní asistenti a osobné asistentky, ktorí sa rozhodli vykonávať túto zodpovednú prácu, participovať na kvalitnejšom živote užívateľov a užívateliek osobnej asistencie a vykonávajú ju v rôznom rozsahu,
 • rodičia detí a dospelých osôb so zdravotným postihnutím, resp. iné blízke osoby, ktorým osobná asistencia zmenila život k lepšiemu, 
 • ľudia so zdravotným postihnutím, ktorým bola osobná asistencia zamietnutá, 
 • inou skupinou, ktorej tiež záleží na tom, aby mali ľudia so zdravotným postihnutím  vytvorené podmienky pre osobnú asistenciu a nezávislý spôsob života. 

Osobná asistencia je ľudským a občianskym právom. Ľuďom so zdravotným postihnutím umožňuje žiť v prirodzenom domácom prostredí, napomáha v aktívnom spôsobe života, pomáha zachovať si dôstojné podmienky na život a plniť životné roly, začleňuje ich do spoločnosti, umožňuje im vzdelávať sa, pracovať a byť spoločensky aktívni. Vytvára pracovné príležitosti. Odľahčuje inštitucionálne služby a rodinu. Osobná asistencia tu vo forme, v akej ju poznáme, má svoje miesto. Pre mnoho ľudí predstavuje jediný funkčný nástroj k ich nezávislému životu a pomohla zmeniť životy mnohých ľudí na Slovensku. Základným pilierom je deprofesionalizácia a deinšitucionalizácia.

Aj keď úmysel, ktorý má táto vláda s osobnou asistenciou, nie je momentálne jasný, nechceme sa uspokojiť s tvrdením, že zatiaľ sa nič nemení. Naopak, vláda zo svojho rokovania 17.6.2020 vyslala signál, že sa chystá sociálna reforma, kvôli ktorej sa nezvyšuje odmena osobným asistentom a asistentkám od 1.7.2020. Myslíme si, že vzhľadom na porovnateľné opatrenia, ide v prípade osobnej asistencie o zanedbateľnú položku v rozpočte. 

Ponúkame spoluprácu pri tvorbe sociálnej reformy v súvislosti so štatútom osobnej asistencie, ak taký moment nastane. Trváme však na zachovaní osobnej asistencie, vrátane jej termínu, ako vyjadrenia autonómie a práva na sebaurčenie.

V súlade s vyššie uvedeným, žiadame ministra práce, sociálnych vecí a  rodiny SR o nasledovné:

 1. Zvýšenie sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie na pôvodne plánovanú sumu 4,82 €.
 2. Ustanovenie pravidelného a adekvátneho zvyšovania sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie.
 3. Zmena zákona v oblasti sociálneho poistenia osobných asistentov a asistentiek (nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti).
 4. Verejný prísľub, že bude zachovaný inštitút osobnej asistencie.
 5. Verejný prísľub, že prípadné návrhy na zmenu budú prerokované s verejnosťou ešte pred samotným spustením legislatívneho procesu.
 6. Dementovanie vyjadrení o zmenách v osobnej asistencii, ktoré zazneli dňa 17.6.2020 na tlačovej besede ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR s názvom “O sociálnej pomoci”.
 7. Otvorenie diskusie o samostatnom zákone o osobnej asistencii.

____________

* Pre účely splnenia zákonných požiadaviek je nutné uviesť aj adresu trvalého pobytu (tento údaj nebude zverejnený v zozname signatárov petície na webe).
* Po podpísaní petície Vám príde email, v ktorom potvrdíte podpísanie petície.

Petičný výbor:

Mgr. Silvia Shahzad, Štúrova 643/34, 972 13 Nitrianske Pravno (zástupkyňa)
Mgr. Bc. Daniela Komanická, Hlavná 191/12, 076 12 Brezina
Mgr. Ján Podhájecký, Gerlachovská 872/23, 040 01 Košice
Ľudmila Lendvayová, Športová 5, 831 04 Bratislava 
PhDr. Katarína Grichová, Rumunskej armády 3889/6, 036 01 Martin 
Mgr. Veronika Horváthová, SNP 1786/17, 908 51 Holíč
Mgr. Jana Adlerová, Andreja Žarnova 4, 917 02 Trnava


Silvia Shahzad    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Silvia Shahzad na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 1000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook