Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej

Quoted post

vysokoškolský pedagog

#152 výzva

2013-10-21 20:11

Ja, občan Slovenskej republiky, na základe presvedčenia o neexistencii objektivity v tomto svete a o nevyhnutnosti názorových stretov a ich historických striedaní, protestujem proti tejto petícii a vyzývam všetkých predpojatých voči spiritualizmu v štátnej správe ako aj všetkých lobistov za práva komunity LBGT, ale aj zdravého rozumu, napľujte do tváre religiozite, ktorá sa domáha občianskych práv. Náboženstvo patrí do sféry privátnej, komunitnej a nie do verejného priestoru či politiky, médií, škôl a pod.

Replies

otvorený list

#155 Re: výzva

2013-10-21 20:30:04

#152: vysokoškolský pedagog - výzva

vážený pán profesor sociálnej práce alebo politológie (česť výnimkám),

ad1 vo Vašom prípade spojenie vysokoškolský pedagóg je oxymoron, nakoľko zaiste môžete byť síce vysokoškolský - ale rozhodne nie padagóg - šup - šup si to doštudovať, alebo boli problémy s pochopením zmyslu písaného slova?

ad2 a práva komunity LBGT nepatria do komunitnej sféry, ale do verejného priestoru?


Hosť

#169 Re: výzva

2013-10-21 22:49:58

#152: vysokoškolský pedagog - výzva

ja obcan tejto republiky, veriaci clovek mozem slobodne prejaviť svoj názor. a nikto, ani vy nemá právo povedať, že môj názor patrí do súkromnej sféry. ak podľa vás áno, tak to, čo radíte zachovajte aj sám a verejne sa nevyjadrujte. uchovajte svoj názor v súkromnej sfére.


Hosť

#214 Re: výzva

2013-10-22 13:35:51

#152: vysokoškolský pedagog - výzva

Viete čo sa tu chystá? Pochybujem...potom už bude neskoro...