Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej

vysokoškolský pedagog

/ #152 výzva

2013-10-21 20:11

Ja, občan Slovenskej republiky, na základe presvedčenia o neexistencii objektivity v tomto svete a o nevyhnutnosti názorových stretov a ich historických striedaní, protestujem proti tejto petícii a vyzývam všetkých predpojatých voči spiritualizmu v štátnej správe ako aj všetkých lobistov za práva komunity LBGT, ale aj zdravého rozumu, napľujte do tváre religiozite, ktorá sa domáha občianskych práv. Náboženstvo patrí do sféry privátnej, komunitnej a nie do verejného priestoru či politiky, médií, škôl a pod.