Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej

otvorený list

/ #155 Re: výzva

2013-10-21 20:30

#152: vysokoškolský pedagog - výzva

vážený pán profesor sociálnej práce alebo politológie (česť výnimkám),

ad1 vo Vašom prípade spojenie vysokoškolský pedagóg je oxymoron, nakoľko zaiste môžete byť síce vysokoškolský - ale rozhodne nie padagóg - šup - šup si to doštudovať, alebo boli problémy s pochopením zmyslu písaného slova?

ad2 a práva komunity LBGT nepatria do komunitnej sféry, ale do verejného priestoru?