Proti zmene územného plánu v lokalite Veľká lúka v Dúbravke

Quoted post

lameničan

#21 Re:

2013-06-18 13:33

#20: -

Ak by mali pôvodní obyvatelia Dúbravky "možnosť jednostranne sledovať" svoje záujmy pred 50 rokmi, tak dnes by väčšina signatárov petície bývala v nádhernom životnom prostredí, zväčša však v dedinách mimo Bratislavy - najmä na východe. Bolševik sa už 2x postaral o "rozvoj" Dúbravky. Najprv zabral ornú pôdu pre JRD (kto nechcel, bol o pár rokov v rámci akcie B vyťahovaný aj s rodinou 50 alebo až 100 km z Dúbravky). Druhý raz vzali (vyvlastnili) túto pôdu v 60. rokoch na výstavbu 35 tisícového sídliska za 0,40 Kčs za m2. Väčšina radšej podpísala - majúc na pamäti nedávny osud svojich príbuzných alebo susedov. V tých časoch bola cena 1m2 štvorcového kancelárskeho papiera o čosi vyššia ako cena 1m2 vyvlastnenej pôdy. Nemyslím si preto, že záujem súčasných vlastníkov pôdy v tejto oblasti je nelegálny alebo "ničil kultúru života". Táto petícia má to skutočne zvláštnu príchuť - tí, ktorí vo väčšíne (okrem tých čo si ich už kúpili za trhovú cenu) dostali družstevné alebo štátne byty od bolševika za šesták a za druhý si ich odkúpili do vlastníctva, dnes sa prostredníctvom petície domáhajú, aby im pôvodní majitelia pôdy (viac krát pred tým už okradnutí) zabezpečili na nej rekreáciu. A čo už je vonkoncom nestráviteľné, ak tento icjh "záujem" presadzujú ľudia z uskupenia SDKU - ktorým zato organnizátori petície potom nebudú vyhadzovať na oči zástavbu na Lamenici - v Národnej prírodnej rezervácií Devínska Kobyla. Pekný deal! PS: pán Mgr. Matej Nagy bol pri poslednom rokovaní MsZ k územnému plánu prihlásený do diskusie ako prvý ( za občanov) - len sa ho primátor nemohol dovolať. Prečo asi?

Replies

jj

#24 Re: Re:

2013-06-18 21:34:38

#21: lameničan - Re:

Suhlasim mate pravdu
kysytään!-- Large modal -->