Zachráňme ŠAFKO!


Hosť

/ #68

2015-01-13 13:45

Šafko a kontajnery vnímam ako pozitívny precedens, ktorý posunie tvorbu koloritu mesta bližšie k rukám kreatívnych a proaktívnych obyvateľov (ľudí, čo v danej lokalite naozaj žijú). Títo, tvoriac tak organické komunity, majú potom perspektívu (narozdiel od developerov) reálne zvyšovať kvalitu života v danej časti mesta i atraktivitu pre návštevníkov.
Jednoznačne podporujem!