Podpora slovenskej kandidátky na sudcu ESĽP


Hosť

/ #14

2013-12-23 19:54

Plne súhlasím s vyhlásením OZ Deti patria rodičom a podporujeme kandidatúru JUDr. Marice Pirošíkovej na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Bola som osobným svedkom významnej pomoci JUDr. Marice Pirošíkovej v prípade detí Boorových.
Katarína Luhová
Facebook