Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej


Hosť

/ #6

2013-10-18 19:37

poslat ju do Tramtarie za velvyslankynu..........