Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej

Kontaktujte autora petície

Táto diskusná téma bola automaticky vytvorená k petícií Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej.


Hosť

#876

2015-03-17 12:28

Dcéra Satanova,Pietruchová odstúp!!!!!!!!!!!

 

                                                       Dosť bolo Pietruchovej !


Hosť

#877 Re:

2015-03-18 17:00

#876: -  

 Nie, pani Pietruchová je Božia dcéra, len zblúdila... Raz, skôr či neskôr spozná Lásku, a bude si sama vyčítať, že proti Nej tak bojovala. Ak sme praví kresťania, namiesto odsudzovania sa budeme za ňu modliť - za našu sestru ..

Odsudzujme skutky, ale nie človeka, čo ich koná. Tak to robí aj Boh. On aj tomu najväčšiemu hriešnikovi neprestáva dávať stále nové a nové šance.


Hosť

#878 Ziadam odvolat krestanov z verejnych funkcii

2015-03-23 06:01

Ak sa mam stotoznit s touto peticiou tak ziadam odvolat krestanov najma clenov katolickej cirkvi zo vsetkych verejnych funkcii. Z rovnakych dovodov ako boli vyssie vymenovane!

Oľga Pietruchová

#879 Zákon o prevencii a eliminácii násilia

2015-04-03 14:54

Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pripravuje návrh Zákona o prevencii a eliminácii násilia na ženách, deťoch a domáceho násilia.


Hosť

#880 Re: Zákon o prevencii a eliminácii násilia

2015-04-07 11:29

#879: Oľga Pietruchová - Satanova družka!!

 

 

 

                           O    D    S   T  Ú   P !      Z M I Z NI   !     O D S T Ú  P  !!    !!!!!!!!!!!!!

Orga Pietruchová

#881 2 000 000 €

2015-04-12 16:29

Číslo programu: SK09 Číslo Projektu: DGVPP001 Číslo Zmluvy: 1253/2014 1 PROJEKTOVÁ ZMLUVA č. 1253/2014 na realizáciu projektu v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=603&doc=1722861&text=1


Hosť

#882 Re: Re: Zákon o prevencii a eliminácii násilia

2015-04-13 10:34

#880: 

 Ak máte aspoň trošku svedomia a ludskosti vsebe odstúpte!

 

Oľga Pietruchová

#883 Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie

2015-05-02 16:46


Hosť

#884

2015-05-07 10:31

#883: Oľga Pietruchová ,

 odstúp už konečne a nevypisuj sem svoje bludy!

Nech ťa  ............... ............... ..................... ..................... .......................... .......   a zmizni!

Oľga Pietruchová

#885 Radikálne feministky uznávajú bojovný postoj.

2015-05-26 19:42

Posledným cieľom, ktorý sa má uskutočniť v konečnej revolúcii je „sloboda všetkých žien a všetkých detí robiť to, čo sa im v oblasti sexuality páči“

sunar

#886 Re: Radikálne feministky uznávajú bojovný postoj.

2015-06-02 06:27

Ing. Oľga Pietruchová, M.A.

#887 Pozvanka na verejnu diskusiu k navrhu zakona o rodovo podmienenom a domacom nasili na 7. jula 2015

2015-07-02 09:55

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí si Vás dovoľuje pozvať na verejnú diskusiu k návrhu zákona o rodovo podmienenom a domácom násilí. Verejná diskusia sa bude konať dňa 7. júla 2015 (utorok) v sále Kino Lumiére v Bratislave, Špitálska č. 4, kinosála K2, so začiatkom od 9:30 hod. s predpokladaným ukončením o 13:30 hod.. V prípade Vášho záujmu sa prosím zaregistrujte


Hosť

#888 Re: Pozvanka na verejnu diskusiu k navrhu zakona o rodovo podmienenom a domacom nasili na 7. jula 20

2015-07-05 20:16

Ing. Oľga Pietruchová, M.A.

#889 V prípade Vášho záujmu sa prosím zaregistrujte na adrese:

2015-07-06 08:03

Ing. Oľga Pietruchová, M.A.

riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

816 43 Špitálska 4-8, Bratislava

tel. +421 2 2046 1812

mobil +421 905 472 440

fax +421 2 5292 1271

olga.pietruchova@employment.gov.sk

www.gender.gov.sk

až kam vedie "právo" ženy

#890

2015-08-20 21:53

Šokujúce odhalenie najväčšej potratárskej siete: Telá detí po interrupcii rozoberajú a predávajú ako na súčiastky! (Nie je vhodné pre slabšie povahy)

Dňa 14. júla, zverejnilo Centrum pre medicínsky pokrok video, v ktorom sa riaditeľka celosvetovej potratárskej organizácie Spoločnosť pre plánované rodičovstvo priznáva, že táto spoločnosť okrem profitu z potratov ako takých profituje tiež z predaja neporušených orgánov detí po potrate. Cena jedného orgánu sa pohybuje od 30 do 100 dolárov. Riaditeľka, Dr. Deborah Nucatolová, je v tejto pozícii od roka 2009 a pre Spoločnosť pracuje už viac než desaťročie. Ona sama vykonáva potraty v Los Angeles, a to až do 24.týždňa tehotenstva.

Deborah Nucatolová si dohodla stretnutie v reštaurácii s investigatívnymi novinármi z Centra pre medicínsky pokrok, ktorí v utajení monitorujú medicínsku etiku lekárov. Novinári hrali rolu zamestnancov istej spoločnosti a predstierali záujem o kúpu orgánov. Na videu Nucatolová odpíja z vína a pojedá šalát a pomedzi to detailne vysvetľuje metódy, akými lekári počas vykonávania potratu získavajú orgány z telíčok nenarodených detí tak, aby boli schopné predaja. Počas tejto procedúry si “pomáhajú ultrazvukom, aby vedeli, kde presne majú zasiahnuť svojimi nástrojmi”.

Ako pokračuje ďalej, “obmedzení sme, čo sa týka hlavy, lebo tá je najväčšou časťou tela. Väčšina ďalších častí sa vie dostať von aj neporušene. Len veľmi zriedka je dilatácia (rozšírenie, pozn. red.) kŕčka maternice nedostatočná natoľko, že by nebolo možné dostať aj ostatné časti. Preto, ak dávate pozor pri narábaní s nástrojmi, tak viete ísť nad, alebo pod hrudník; a nám sa veľmi dobre darí získať srdce, pľúca, pečeň. Jednoducho vieme, že v tej časti nebudeme mliaždiť, ale budeme mliaždiť pod alebo nad, a tak vidím, či viem všetko dostať neporušené.

Čo sa týka hlavy, niektorí lekári sa snažia zmeniť pozíciu dieťaťa tak, aby nebolo otočené hlavou dole, lebo nikdy na začiatku nemáte dostatočne rozšírený kŕčok maternice. Preto ak začnete nohami, tak sa postupne kŕčok rozšíri viac a neskôr viete dostať von aj neporušenú hlavu.” V rozhovore priznala, že na najväčší odbyt ide pečeň…

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo prehlasuje, že jej aktivity sú zamerané predovšetkým na osvetu. Jej najväčší výnos však tvoria potraty, ktorých zamestnanci tejto spoločnosti vykonajú viac než 300 tisíc ročne, čím sa spoločnosť stala ich najväčším poskytovateľom. Okrem výnosu zo samotnej procedúry získava na daniach ľudí ročne takmer pol miliardy dolárov.

Na nasledujúcom obrázku sú zdokumentované niektoré objednávky jednotlivých častí tiel nenarodených detí.

Po tejto kauze bude pro-choice spektrum už len ťažko tvrdiť, že sa pri potrate vyoperúva zhluk buniek a nezabíja ľudský život.

www.hlavnespravy.sk

 

4. augusta bolo Centrom pre medicínsky pokrok (CMP) zverejnené v poradí už piate video, a to s Melissou Farellovou, riaditeľkou výskumu Spoločnosti pre plánované rodičovstvo (Planned Parenthood). 

„Toto je už piaty zamestnanec Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, ktorý dohaduje cenu za časti tiel nenarodených detí. Uvedené čiastky však nemajú nič spoločné s reálnymi poplatkami za tzv. darovanie tkanív,“ uviedol hlavný predstaviteľ projektu CMP, David Daleiden. „Celosystémová konšpirácia Spoločnosti pre plánované rodičovstvo - ktorej cieľom bolo obísť zákon a vyťažiť z tkanív detí po potrate - sa teraz nedá poprieť.“

Zamestnankyňa Spoločnosti pre plánované rodičovstvo povedala, že ich schopnosť dostať von neporušené telá bábätiek závisí od toho, „ako pacientka počas zákroku spolupracuje,“ a najlepšie je, keď „z jej tolerancie (bolesti) dokážu vyťažiť čo najviac.“

Daleiden sa nechal počuť, že jeho organizácia disponuje hodinami videozáznamov a na zverejnenie je určených osem, možno aj viac videí, ktoré nahrali počas tridsaťmesačného vyšetrovania. Daleiden dodáva, že už prvých päť videí verejnosť dostatočne poučilo o neúprosných praktikách predaja orgánov nenarodených detí.

„Ktokoľvek si tie videá pozrie, vidí, že Spoločnosť pre plánované rodičovstvo má prsty v barbarských praktikách a v porušení ľudských práv, ktoré musia skončiť,“ povedal Daleiden. „Ak nejaká organizácia uplatňuje nelegálne interrupčné postupy nato, aby mohla predávať časti tiel bábätiek a dopúšťa sa takýchto zverstiev proti ľudskosti, nevidím dôvod, aby dostávala viac než 500 miliónov dolárov ročne od daňových poplatníkov.“

Oľga Pietruchová

#891 podporený sumou 97.455 eur

2015-08-25 08:44

http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2014/11/AnalyzaMVO_MV_web.pdf

Mimovládne organizácie pracujúce v oblasti násilia páchaného na ženách úzko spolupracujú s Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti, a to najmä v poslednom období. Túto skutočnosť ovplyvňuje aj fakt, že riaditeľkou odboru je od roku 2011 O. Pietruchová, ktorá predtým dlhodobo pôsobila v mimovládnych organizáciách pôsobiacich v téme rodovej rovnosti.

Reakciou na túto informáciu bolo vystúpenie tajomníčky Výboru pre rodovú rovnosť Oľgy Pietruchovej, ktorá pripomenula dopoludňajšie schválenie Národného akčného plánu, v ktorom je definovaná úloha ratifikovať Istanbulský dohovor do roku 2024 a zdôraznila, že táto úloha bola do materiálu konsenzuálne vložená v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti.

dohovor

#892

2015-09-01 19:22

Možnosť voľby - organizácia presadzujúca potraty a LGBTI agendu dostala z  grantu európskeho hospodárskeho spoločenstva 97 455,00 eur na propagáciu Istanbulského dohovoru. 
Dohovor  zneužíva problém týraných žien na presadzovanie rodovej ideológie, ale o týrané ženy vôbec nejde. Napríklad úradníci sa neštítili vylúčiť zo súťaží o granty na pomoc týraným ženám práve  organizácie, ktoré už reálne desaťročia pomáhajú týraným ženám čo predložili najlepšie projekty a získali pri hodnotení prvé miesta. Len preto, lebo podpísali petíciu proti prijatiu Istanbulskému dohovoru. Takto začína diktatúra.  
 
Čo môžeme urobiť?
* podpísať petíciu proti Istanbulskému dohovoru na stránke www.podpisem.sk

 

Vážený pán predseda vlády SR Robert Fico,

my, občania SR,  podporujeme  odstraňovanie násilia na ženách bez diskriminácie obetí, a preto Vás žiadame, aby ste odmietli diskriminačný a rodovo-ideologický Istanbulský dohovor (Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu – ďalej Dohovor). Zároveň žiadame, aby bol Ministerstvom spravodlivosti SR čím skôr predložený zákon o obetiach trestných činov, ktorým sa nebudú diskriminovať obete násilia na základe motívov páchateľa ako to robí čl. 3 písm. d Dohovoru. Každá obeť násilia si zaslúži rovnakú ochranu! Odmietame rodovú ideológiu, ktorú chce vnútiť Istanbulský dohovor  do škôl. Experimenty na deťoch sú neprípustné! Rod si nevyberám podľa toho, ako sa cítim. Ideológia, ktorá sa tvári, že pohlavie môžem mať opačné ako rod, je vedecky nezmyselná pretože rod nie je len „súbor rolí“, či „sociálny konštrukt“, ktorý nemá súvis s biologickým pohlavím (tvrdenie z čl.3 písm. c Dohovoru), a preto:

  • odmietame, aby sa naše deti na všetkých stupňoch škôl učili tzv. „nestereotypným“ rolám a odmietame snahu vykoreniť tzv. „stereotypné“ roly; (čl. 14, bod 1 Dohovoru),
  • odmietame, aby zopár tzv. nezávislých expertov vo  výbore GREVIO dostalo právo vykladať čo bude „stereotyp“ (čl. 66 až 70 Dohovoru),
  • odmietame cieľ Dohovoru: odstraňovať tradície založené na stereotypných rolách mužov a žien. (čl. 12, bod 1 Dohovoru). Stereotyp nie je vždy niečo zlé. Ľudové tradície, veľkonočné zvyky či ľudové tance, ktoré sú založené na stereotypných rolách mužov a žien, spolutvoria naše historické bohatstvo a národnú identitu,
  • odmietame zavádzanie tzv. „rodovej identity“ nezávislej od pohlavia do legislatívy SR (čl. 4 bod 3 Dohovoru).

Viac ako 105 inštitúcií a organizácií žiadalo neschváliť v Národnej rade SR Istanbulský dohovor a vyzývalo k celospoločenskej diskusii. Viac ako 340 lekárov, psychológov, sociológov a ďalších odborníkov protestovalo proti zavádzaniu  “rodového scitlivovania” detí do škôl. Experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa je neprípustné!

Žiadame Vás, aby ste sa zasadili o to, aby neboli organizácie pomáhajúce týraným ženám diskriminované len preto, lebo povedia svoj názor, ako sa to deje v súčasnosti. Sme presvedčení, že potrebujeme maximálne dodržiavanie a uplatňovanie súčasnej legislatívy a podporu štátu vynaloženú nie na „kampane“, ale na reálnu pomoc týraným ženám ako aj všetkým ostatným obetiam násilia.


 Viac o Istanbulskom dohovore nájdete v článku na www bodka podpisem.sk lomítko posvatnakrava


Hosť

#893

2015-09-11 20:05

..pretože Pietruchová je priamym dôkazom toho, ako arogantný a vo všeobecnosti zlý a nenávistný "človek" môže šíriť svoje zvrátené a choré myšlienky mimo stien bezpečnej cely na psychiatrii, kde by mal byť po zvyšok svojho života.
Oľga Pietruchová

#894 28.11.2015 Nürnberg DEUTSCHER GENDER KONGRESS

2015-09-27 17:41

http://www.genderkongress.org/

Anmeldung erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei.

už je to tu

#895

2015-10-18 20:46

13.10.2015

Hromadné pripomienky k Akčnému plánu LGBTI - Výzva ALIANCIE ZA RODINU, aby SMER upustil od plánov na registrované partnerstvá

Milí priatelia,

Smer prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti SR predložil do
pripomienkového konania  Akčný plán pre LGBTI ľudí, kde skryto predkladá
plán na zavedenie registrovaných partnerstiev vrátane adopcií detí
rodičom partnera. Okrem plánovania, koľko budú stáť sociálne dávky v prípade uznania párov rovnakého pohlavia sa Smer prihlásil k najradikálnejšiemu manifestu LGBTI lobby k Jogjakartským princípom, ktoré žiadajú aj právne uznanie aj adopcie, či asistovanú reprodukciu pre tieto páry.

Plánuje sa zaviesť trestnosť ústnych prejavov z dôvodu tzv. homofóbie,
či transfóbie. Cenzúru tlače prostredníctvom etického kódexu, kde Výbor
LGBTI má odporúčať, ako sa má o LGBTI písať, plánuje zaviesť aj
preventívnu cenzúru médií. Výbor LGBTI sa má stať cenzorským úradom
preverujúcim všetky učebné osnovy a navrhovať, čo sa má o LGBTI učiť.

Priatelia, ale deti potrebujú otca a mamu, toto nemá byť trestná
myšlienka. Ani nemá byť trestné, keď poviem, že manželstvo patrí mužovi
a žene. Kto bude určovať, ktorý názor je trestný a ktorý nie? Výbor
LGBTI odmietol novelu Ústavy SR o manželstve muža a ženy. 102 poslancov
bolo za prijatie novely navrhnutých na cenu homofóba roka.

Čo môžeme urobiť?

1. Prosím podpíšte hromadné pripomienky na www bodka podpisem bodka sk  

2. Napíšte osobný list alebo mail pánovi Robertovi Ficovi a 

ministrovi spravodlivosti SR:

info zavináč vlada.gov.sk


3. Prepošlite tento mail všetkým svojim priateľom, aby podpísali
pripomienku.

4. Ak máte organizáciu či ako osoba určite podajte aj samostatne vlastné
pripomienky na vládnom portále. Link na materiál nájdete v našich
hromadných pripomienkach na web stránke www. podpisem. sk 

4. Ak sa stretnete s akýmikoľvek politikmi pred voľbami, informujte ich
o svojom názore a žiadajte od nich, aby Vám dali prísľúb, že nebudú
hlasovať za registrované partnerstva a im podobné rodinnoprávne inštitúty.

 
Miroslav
Hosť

#896

2015-11-05 17:07

Pociťujem obavy z následkov činnosti pani Pietruchovej, lebo mám pochybnosti o jej zdravotnom psychickom stave, ktorý môže vážne poškodiť záujmy Slovenskej republiky. Preto som petíciu podpísal a odporúčam všetkým dobromyseľným ľuďom, ktorým záleží na všeobecnom dobre pre všetkých, aby sa svojím podpisom pridali.


Hosť

#897

2016-04-07 17:57

Preto že som za tradičnú rodinu otec + mama + deti

Hosť

#898

2016-04-07 19:32

Schvaľujem a podporujem rodinu a nie bludy.

Hosť

#899

2016-04-08 15:13

Neobjektívnosť riaditeľky odboru
Oľga Pietruchová

#900 POZVÁNKA - Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí 2016

2016-04-21 18:43

Vážené dámy a páni, srdečne Vás pozývame na vyhodnotenie 13. ročníka súťaže „Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí“ spojené s odovzdávaním ocenení zamestnávateľom a panelovou diskusiou na tému zastúpenie žien v ekonomickom rozhodovaní. Záverečné vyhodnotenie sa bude konať dňa 26.4.2016 v priestoroch historickej budovy NR SR na Župnom námestí v Bratislave. Svoju účasť prosíme potvrďte do 21. 4.2016 na adrese sekretariatorrrp@employment.gov.sk. V pozvánke nájdete bližšie informácie spolu s programom podujatia. Tešíme sa na Vašu účasť.

Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Špitálska 4,6,8816 43 Bratislava

+421 (2) 2046 1813

www.gender.gov.sk

www.rovnostiprilezitosti.sk

Pozvánka na vyhodnotenie 13. ročníka súťaže „Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí“ a odovzdávanie ocenení zamestnávateľom, spojené s diskusiou na tému zastúpenie žien v ekonomickom rozhodovaní.

26. apríl 2016, Bratislava, historická budova NR SR, Župné nám.

Program:

9.00-9.30 prezentácia

9.30 otvárací príhovor štátneho tajomníka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR J.Švejnu, odovzdávanie ocenení a prezentácie ocenených zamestnávateľov

11:00 prestávka a občerstvenie

11:30 panelová diskusia „Ženy v rozhodovacích pozíciách“

13:00 obed a networking

Moderuje: Jarmila Lajčáková-Hargašová

Svoju účasť potvrďte do 21.4.2016 na adresu sekretariatorrrp@employment.gov.sk alebo telefonicky na 02 / 2046 1813

Podujatie sa koná v rámci projektu „Podpora vyváženého zastúpenia žien a mužov v riadiacich pozíciách v zamestnávateľských organizáciách na Slovensku“, podporeného z dotačnej schémy Európskej komisie Progress