PETÍCIA NA OCHRANU DETÍ PRED ZNEUŽITÍM SOCIÁLNYM SYSTÉMOM ŠTÁTU


Hosť

#201 Slavik

2013-08-30 20:51

Táto PETÍCIA cez net nie je platná, nie je v súlade so zákonom o Petičnom práve. Fajn, že si uvedomíme, že to, čo sa pripravuje nie je dobré a fajn, ze sa tu vykecame. Vyborna je modlitba. Chcela by som vsak vedieť, kto je vlastne za touto elektronickou petíciou. Denisa existuješ? Pod č. 186 je link na papierové hárky, ktorý je neaktívny. Môžete mi niekto poslať skutočnú petíciu? Tu je môj email, na ktory prosim peticiu poslat: Skslavka7@gmail.com. Dnes je udajne o juvenilnej justicii aj relacia na Slobodnom vysielaci - odporucam vypocut z archivu (www.slobodnyvyslielac.sk). Vdaka

Hosť

#202

2013-08-30 21:16

Aj my máme možnosť priamo ovplyvňovať a meniť podobu budúcej európskej legislatívy. A tým pádom nesieme svoj diel zodpovednosti za to, ako bude vyzerať Európa a Slovensko už v blízkej budúcnosti. Nedajme si vnútiť všelijaké BLUDY. My nie sme žiadne opice, aby sme museli robiť to, čo vyspelé európske krajiny.
"Európa buď bude kresťanská alebo nebude" (Ján Pavol II.)

Dajte sem už tie papier-hárky.
Anton

#203 Kde?

2013-08-31 08:26

Kde sa dajú stiahnuť petičné hárky k tejto petícií? Ale myslím, že treba vyjsť do ulíc, nie len kvôli tomu, ale kvôli celému systému a všetkým politikom, ktorý už dávno neslúžia tejto krajine a občanovi, ale cudzím skupinám, záujmom!

Hosť

#204

2013-08-31 08:58

VYBORNY NAPAD, V JEDNOTE JE SILA NA OBRANU PRED ZNEUZIVANIM A FASISTICKYM NATLAKOM ZO STRANY VLAD A STATOV A EU PROTI RODINE A SPOLOCNOSTI TAKEJ AKU JU POZNAME Z HLADISKA NASICH TRADICNYCH HODNOT - KRESTANSTVA !

Hosť

#205

2013-08-31 13:58

to nepotrebuje komentár ale viac podpisov

Hosť

#206

2013-08-31 18:55

Súhlasím

Hosť

#207

2013-09-01 08:02

Je to neludské a hotová tragédia... toto je demokracia...

Hosť

#208

2013-09-01 08:08

Nemám slov. Ak sa to deje, tak to treba čo najskôr zastaviť. Dnes rodina nemá hodnotu. Satan sa rehoce a mädlí si paprče...
Miloš

#209 Na okraj petície.

2013-09-02 08:42

S petíciou súhlasím okrem otázky pôrodnosti, ktorú je podľa môjho názoru nutné regulovať v oblastiach ako India, subsaharská Afrika. Človek je premnožený druh a už sa to nedá ignorovať. Tiež Slovensko nemá zdroje a ešte nedávno nemalo ani 3 milióny obyvateľov.

Slobodnú voľbu v očkovaní podporujem,ale očkovanie považujem za vymoženosť. Alternatívna medicína - nemá ju kto platiť, hlavne homeopatiu, ktorá v racionálnej farmakoterapii naozaj nemá miesto. Tlačila s k nám, lebo vedeli, že tu štát platil lieky, ale žiaden nádor sa ňou nezvládne.

V petícii je niekoľko pravopisných chýb v predložkách a pri písaní veľkých písmen, napríklad slovenské deti, britský systém nemá byť s veľkými písmenami. V slovenčine by boli gejovia nie geyovia.
Petícia sa nedá ignorovať pre rôzne možné právne kľučky, pretože v tom prípade by sme všetci vedeli, že už je 5 minút po dvanástej. V texte petície nejde o skupinový záujem, ale má humanistický obsah s výrazne tradičnými kresťanskými postojmi.
Skoro mi prišlo zle z názoru, že sa máme inšpirovať britským sociálnym modelom, ktorý u nás nemá absolútne žiadnu tradíciu a považujem ho za dehumanizovaný. Rovno môžeme zrušiť metrickú sústavu, inče, stopy, libry, volant na pravej strane ... aj to je nadstavba britského systému.

Hosť

#210

2013-09-03 05:13

Deti sú počaté väčšinou z lásky a s láskou, preto by s láskou aj mali vyrastať. Ak im od mala dáme príklad, že je možné všetko, čo budú robiť ak vyrastú??? Ja sama si neviem predstaviť, čo by som urobila, keby mi chceli odobrať deti iba kvôli tomu, že syn, alebo dcéra dostane občas na zadok. Veľakrát je to pre ich dobro. Už sa mi stalo, že potom prišli za mnou a ospravedlnili sa za to čo vyviedli a potom sa takých situácií chránili. Treba rozlišovať hranice!!! Ako ich to chceme naučiť, keď im dáme príklad, že je možné všetko??? Som rada, že sa organizuje takáto petícia, pretože toto je o podpore zdravého vývoja detí a zachovania tradičnej rodiny. A o to by nám predovšetkým všetkým malo ísť. M.B.

Hosť

#211

2013-09-04 16:17

ano podporujem to...uz ked sa toto povoli thak ziadne dieta nie je v bezpeci

Hosť

#212

2013-09-05 06:02

prosim, riadte sa srdcom

Hosť

#213

2013-09-05 06:11

deti su odoberane od svojich rodičov, cielene prechovavane v niekolkych cudzich rodinach aby sa stratila identita,no- potom.............obchod s bie. mä. alebo na org...........čo je za tým?
DiabetiIvo

#214 Pár poznámok k pripomienkovaniu na Portáli právnych predpisov:

2013-09-05 11:31

V posledných informáciách o petíci píšete, citujem:

"Po tom, ako bude zverejnený návrh novely zákona o jj na pripomienkovanie, musíme všetci písať na stránku kde sa zverejnujú zákony alebo písať listy. Každý sa ale už dopredu musí zaregistrovať na tomto portáli!!! Registrujte sa teraz!

Budeme mať na to len 10-15 dní, dúfam že nie menej. Petíciu mi pošlite pred ukončením pripomienkového konania. Ked bude novela zverejnená napíšem Vám presný dátum. Sledujte to so mnou TU: https://lt.justice.gov.sk/Default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1"

K tomuto mám pár poznámok, ktoré Vám dúfam trochu ozrejmia ako to v pripomienkovaní cez Portál právnych predpisov funguje:

1.) Nie je pravda, že treba byť dopredu zaregistrovaný na Portáli právnych predpisov.

Je dobré keď tam človek už má vytvorené svoje užívateľské konto, ale ináč úplne stačí sa zaregistrovať v deň keď chcete využiť služby tohto portálu!

Pri registrácii je NUTNOU PODMIENKOU využívania služieb portálu vyplnenie osobného pofilu. Osobný profil vypĺňajte prosím Vás pravdivo, pretože predstavuje Vás ako občana tejto republiky a umožňuje Vám zasahovať do legislatívneho procesu schvaľovania zákonov a právnych predpisov. A preto by ste k tomuto mali pristupovať ako zodpovední jedinci. (S mojim názorom nemusíte súhlasiť, ale keĎ tam popíšete blbosti, napríklad namiesto mena iba nejakú svoj internetový NICK, tak sa kľudne môže stať, že Váš hlas pri hlasovaní cez Portál právnych prdpisov nebude akceptovaný... A to snáď nechcete, keď idete svojim hlasom niečo podporovať...).

2.) Môžete všetci písať na stránku kde sa píšu pripomienky k návrhom zákonov, ale musíte si uvedomiť jednu zásadnú vec a to, že individuálne pripomienky majú iba status "vecná pripomienka" a nič viac. S vecnými pripomienkami legislatíva počíta, ale vecné pripomienky nemusia byť v legislatívnom procese brané do úvahy!

Pri tvorbe právnych predpisov sú podľa Legislatívnych pravidiel vlády (http://www.vlada.gov.sk/data/files/3095_legpravidla2013.rtf) do legislatívneho procesu brané IBA HROMADNÉ pripomienky, ktoré podporilo minimálne 500 občanov Slovenskej republiky.

Pokiaľ hromadná pripomienka podaná cez Portál právnych predpisov splní vyššie uvedené kritériá, po ukončení medzirezortného pripomienkového konania musí predkladateľ návrhu právneho predpisu (ministerstvo a pod.) urobiť tzv. rozporové konanie a s predkladateľom hromadnej pripomienky (teda zástupcom občanov, ktorí svojim podpisom, ak sú poporujúce hlasy k pripomienke zbierané na papierových hárkoch, potvrdzujú súhlas s textom hromadnej pripomienky, alebo cez prihlásenie sa na svoje konto na Portáli právnych predpisov a odoslatie podporujúceho hlasu elektronickou formou).

Hromadná pripomienka ako je vyššie napísané sa môže podporiť ako cez porál, tak aj na papierových hárkoch. Hárok by mal mať v hlavičke napísané niečo takéto:

"Podpora Hromadnej pripomienky [špecifikácia kto podáva pripomienku, napr. OZ Spravodlivosť pre všetkých a pod.] k návrhu zákona [vyhlášky, nariadenia a pod.] č. [číslo právneho predpisu ku ktorému je podaná hromadná pripomienka] podanej dňa dd.mm.yyyy [deň, mesiac a rok, kedy bola hromadná priopomienka podaná cez Portál právnych predpisov] na Portáli právnych predpisov Ministerstva spravodlivosti."

A pod tým by mala byť už nariadkovaná tabuľka pre podpisy. V stĺpcoch tabuľky treba mať uvedené tieto údaje:

dátum [kedy podpisujúci(a) svojim podpisom podporil(a) danú hromadnú pripomienku] meno, priezvisko, bydlisko (stačí mesto/obec, nemusí sa písať plná adresa) a vlastnoručný podpis. Také údaje ako je rodné číslo, presná adresa bydliska, číslo občianskeho preukazu, pasu, vodičáku a pod. by tam nemali byť, lebo to by už mohlo byť v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov.

Dobré je mať riadky do ktorých sa podporujúci ľudia podpisujú očíslované, pomôže to pri spočítavaní hlasov. Stačí keď sú hárky číslované rovnako napr. od 1 do 30, alebo 40 na hárku formátu A4.

3.) Hromadnú pripomienku okrem podania cez Portál právnych predpisov je dobré poslať vo formáte PDF aj predkladateľovi materiálu ku ktorému je hromadná pripomienka podaná. A v sprievodnom liste treba napísať aby sa v prípadnom rozporovom konaní používal iba Vami zaslaný dokument. Tpo preto, lebo keď na Portáli právnych predpisov podávate hromadnú, či individuálnu pripomienku musíte použiť webovské rozhranie na zadávanie textu pripomienky. Toto rozhranie má však takú zlú vlastnosť , že kď do neho vložíte štruktúrovaný text (odstavce, odsadenie od okraja strany, zvýraznený text, širšie písmo, idexy, kurzívou písaný text apod.) na stránke síce pri zadávaní štruktúrovanie textu ostane, zvýraznené časti a písmo budú iba v tvare jednoduchého písma, ale ČO JE HORŠIE, po odoslaní textu pripomienky sa stratí aj štrukturovanie text a celý text pripomienky je jednoliaty blok znakov, kde sú slová oddelené jednou medzerou a týmto Vaša hromadná pripomienka stráca čitateľnosť... Verejnosť nemá nijakú možnosť vložiť pripomienku ako dokument PDF, či aspoň rtf. :-( :-( :-(

V sprievodnom liste k mailu, v ktorom bude hromadná pripomienka odoslaná, treba napísať kedy bola podaná cez Portál právnych predpisov a treba v sprievodnom texte uviesť aj to, že rovnaký text pripomienky s DOPLNENÝM počtom podporujúcich hlasov a s podpisovými hárkami v samostatnej prílohe pošlete po skončení pripomienkového konania.

K vyššie uvedenému na vysvetlenie asi toľko, že do celkového počtu sa samozrejme rátajú hlasy získané elektronicky cez Portál právnych predpisov a hlasy získané na podpisových hárkoch.

ALE POZOR! V súčasnej dobe Vami rozbehnutú akciu na podpis petičných hárkov, nemôžete brať ako podporu budúcej hromadnej pripomienky, pretože pripomienku môžete podať až vtedy, keď návrh novely zákona bude uverejnený na Portáli právnych predpisov a nie skôr!
Túto už rozbehnutú podpisovú akciu robte ako nezávislú iniciatívu od hromadnej pripomienky. A hlasy na podporu hromadnej pripomienky získavajte po jej podaní samostatne.

Pozor na zrátavanie hlasov na hárkoch. Čas pripomienkového konania je limitovaný a podporujúce hlasy sa môžu zbierať do 24:00hod. posledného dňa pripomienkového konania. Dátum začatia a konca pripomienkového konania je uvedený pri konkrétnom materiáli na Portáli právnych predpisov.

Po ukončení pripomienkového konania musíte čo najrýchlejšie zrátať všetky podporujúce hlasy (teda tie ktoré boli získané na podpisových hárkoch a aj získané cez portál Právnych predpisov. Eketronicky podané hlasy sú uvedené pri hromadnej pripomienke a na ich zapracovanie do definitívneho tvaru textu hromadnej pripomienky stačí rátať s týmto počtom a ako dôkaz dať do textu screenshot obrazovky portálu na ktorej je hlavička hromadnej pripomienky a vidieť počet podporujúcich hlasov.

Zakomponovanie hlasov z papierových formulárov je ťažšie už aj z toho dôvodu, že tabuľku (ktorá by mala byť opäť v podobe neprepisovateľného PDF súboru) si ľudia stiahnu, vytlačia a podpisy na podporu pripomienky do nej zháňajú v okolí svojho bydliska, resp. miesta kde sa práve nachádzajú. A dostať na jedno miesto niekoľko desiatok (stovák, či tisícov (bodaj by to boli tisíce)) vyplnených podpisových hárkov v rozumnej dobe je pri prakticky nerealizovateľné...

Schodným východiskom je keď ľudia, ktorí získavajú podporujúce hlasy po vyplnení podpisových hárkov (aj tých neúplne (napr. hárok má na podpisy 40 riadkov a podpisy sú iba na 14)) po ukončení pripomienkového konania, alebo ešte počas neho keď sami ukončia svoju aktivitu na získavanie podporujúcich hlasov, oskenujú všetky podpisové hárky a zašlú ich mailom podávateľovi hromadnej pripomienky (na to je vhodné vytvoriť samostatné mailové konto, na ktoré sa dá poslať v maili aj objemnejšia príloha - napr. Google mail, pretože niekoľko dobre a hlavne čitateľne oskenovaných stránok A4 môže mať aj niekoľko megabajtov a väčšina mailových servrov nedovolí prijímať väčší objem mailu ako cca 5 MByte (záleží od konkrétneho servra)).

Pripomienky zo zoskenovaných hárkov je potom dobré prekonvertovať do neprepisovateľných PDf súborov a z nich potom urobiť buď jeden kde budú všetky hárky, alebo viacero po určitých počtoch hárkov, tak, aby veľkosť jedného súboru neprekročila cca 5Mbyte. Vhodnú veľkosť ľahko zistíte ak pošlete jeden súbor so všetkými hárkami a dostanete odpoveď o nedoručiteľnosti pošty kvôli veľkej prílohe... Potom rozdeľte súbor na menšie časti a pošlite ich osobitne a do sprievodnej správy dopíšte, že ide o časť xy podpisových hárkov...

Do popisov správ vždy píšte jasne a konkrétne čo k čomu patrí,jednak uľahčí to orientáciu v súboroch ako Vám, tak aj prijímateľovi Vašej hromadnej pripomienky, ktorý na druhej strane uvidí aj určitý systém a to môže pomôcť k tomu, že Vás bude brať vážnejšie, ako keby ste posielali prílohy bez jasného sprievodného popisu.

Keď som robil hromadné pripomienky, tak som do definitívnej podoby zaslanej navrhovateľovi právneho predpisu ku ktorému bola napísaná, do prílohy dal už vyššie spomínaný screenshot obrazovky Portálu právnych predpisov s počtom hlasov a potom aj miniatúry všetkých podpisových hárkov, očíslovaných v poradí podľa počtu hlasov na hárku. A do záveru hromadnej pripomeinky som napísal niečo také, že v prílohe sú náhľady papierových zoskenovaných hárkov s podporujúcimi podpismi a vysvetlil som aj spôsob číslovania miniatúrnych náhľadov týchto hárkov... A k tomu som ešte napísal, že oskenované hárky vo formáte strán o vľkosti A4 zasielam v samostatnej(ných) prílohe (ách)... Je to síce iba detail, ale poukazuje na to, že máte v pripomienke všetko podchytené, jasné a máte v nej určitý systém a poriadok.

Zrátanie hlasov na papierových hárkoch, urobenie defnitívnej verzie textu hromadnej pripomienky a jeho zaslanie aj prílohami (aj s tými oskenovanými hárkami na listoch formátu A4) je dobré urobiť čo najskôr...

To sú moje skúsenosti z podávania hromadných pripomienok cez Portál právnych predpisov, ktorých som v rokoch 2009 až 2011 podal 10 a všetky získali viac ako minimálny požadovaný počet podporujúcich hlasov a dostali sa na rozporové konanie. Verím, že moje skúsenosti môžu pomôcť aj Vám.

Držím Vám palce.

Hosť

#215

2013-09-05 14:42

Je mi veľmi smutno z toho čo sa chystá. Chráňme si svoje deti, vnúčatá(máme ich 10), sú úžasné, je to najdrahšie čo máme.

Hosť

#216

2013-09-06 04:11

Úplne súhlasím so znením petície a som za odvrátenie tejto hrozby a hnusu.

Hosť

#218

2013-09-06 21:30

Je neuveriteľné, čo dokážu urobiť ľudia pre peniaze..

Hosť

#219 Re: Pár poznámok k pripomienkovaniu na Portáli právnych predpisov:

2013-09-07 20:54


Hosť

#220

2013-09-09 04:11

Smer, ktorý na tomto svete určujú niektoré skupiny mocných, nás vedie ku skaze a sebazničeniu.

Hosť

#221

2013-09-09 12:49

súhlasím

Hosť

#222

2013-09-09 19:35

nemam slov co sa tu deje, nemozem uverit tomu, co chcu schvalit

Hosť

#223

2013-09-09 19:37

nedovolme schvalit takuto absurditu
Anton

#224 Nedajme sa!

2013-09-11 13:24

Zbierajme podpisy, nie len 10 alebo 20, ale každý čo najviac, nech vedia, že túto bitku už dopredu prehrali, tak ako ten ich celý prehnitý systém, ktorý s ľudskosťou nemá už dávno nič dočinenia. Teda vyjdeme do ulíc a zbierajme, oslovujme ľudí, to právo si nedajme vziať, spravodlivosť je opäť na našej strane, tak neváhajme a pripojme sa, nech sa to pohne poriadne dopredu!

Hosť

#225 neuveritelny nezmysel

2013-09-14 16:08

fakt som neveril, ze niekto vymysli takuto nezmyselnu peticiu a dokaze oblbnut tolko ludi...