Najnovšie petície

Petícia za umiestnenie dopravného zariadenia riadeného radarom (svetelnej signalizácie - semaforu) v obci Pernek z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v obci Pernek.

 Obyvatelia obce Pernek a občania Slovenskej republiky prostredníctvom tejto petície žiadajú Obecné zastupiteľstvo obce Pernek o umiestnenie dopravného zariadenia riadeného radarom (pozn. svetelnej signalizácie - semafor) na území obce Pernek. Účelom osadenia dopravného zariadenia riadeného radarom je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Dopravné zariadenie, riadené radarom, bude slúžiť ako preventívne opatrenie najmä v súvislosti s dodržiavaním najvyššej povolenej rýchlosti na úz

Vytvorené: 2020-02-19

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 61 61

Petícia za vybudovanie stien na ochranu pred hlukom z diaľnice D1 a zo železnice v meste Svit

My, dolupodpísaní občania žiadame, aby v katastri mesta Svit, na všetkých úsekoch, kde hluk z dopravy na diaľnici D1 a hluk z dopravy na železnici prekračuje povolené limitné hodnoty, boli vybudované protihlukové steny.  Žiadame, aby vedenie Mesta Svit túto našu požiadavku presadzovalo nekompromisne, dôsledne a trvale až do jej úplného splnenia. Žiadame,  aby správcovia pozemných komunikácií (NDS, a.s. a ŽSR) v súlade s § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného z

Vytvorené: 2020-02-18

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 224 223

Vybudobanie spomaľovačov pred vchody ZŠ. E. Lániho v Bytči

My, dole podpísaní,týmto žiadame o vybudovanie spomaľovačov na Ul. Eliáša Lániho a Štefánikova , keďže nenachádzame iný spôsob nápravy na umravnenie závodníkov na týchto uliciach. Vzhľadom na to, že je v blízkosti škola a súčastné prehustenie dopravy na vyššie uvedených uliciach, žiadame Mesto Bytča o zabezpečenie bezpečného prechodu chodcov cez danú komunikáciu . V ranných hodinách je síce na priechode pre chodcov príslušník mestskej polície, lenže cez cestu prechádzajú deti aj v popoludňajších

Vytvorené: 2020-02-18

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 13 13

Vyjadrenie evanjelikov k Osloveniu členov ECAV pred parlamentnými voľbami

Mlčať o fašistoch je nebezpečné My nižšie podpísaní evanjelici a.v. na Slovensku síce súhlasíme s vyjadrením GBU o zotrvaní na modlitbe a vytváraní mieru a rovnako nechceme nabádať veriacich, ktorú stranu majú voliť, no sme presvedčení, že nesmieme ostať mlčať pri strane Kotlebovci-ĽSNS. Je mnoho dôvodov, pre ktoré ju musíme označiť za neonacistockú a odmietnuť. Či už kvôli jej histórii alebo jej súčasnosti. Vyhlasuje síce ako sa hlási ku kresťanským hodnotám. V skutočnosti ich však popiera. Str

Vytvorené: 2020-02-15

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 34 33

Výzva premiérovi Pellegrinimu

Svojím podpisom súhlasím s výzvou predsedovi vlády SR, ktorá žiada, aby sa ospravedlnil za svoje urážky Slovákom žíjúcim v Bratislave a v zahraničí. V opačnom prípade žiadame, aby sa odsťahoval zo svojho luxusného sídla v Bratislave.

Vytvorené: 2020-02-12

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 76 63

Petícia za presun Úradu vlády Slovenskej republiky na stredné Slovensko

Dňa 10. februára 2020 sa predseda vlády Slovenskej republiky pre médiá vyjadril, že „Život v Bratislave je ale úplne iný ako na zbytku Slovenska“ a že „Bratislava je jedna bublina a mnohí, ktorí tu žijú, ani netušia, ako sa reálne žije za priemerný plat alebo minimálnu mzdu...“ Keďže Úrad vlády SR má svoje sídlo v Bratislave, teda v bubline, domnievame sa, že ani členovia vlády SR nedokážu primerane zhodnotiť, ako sa reálne žije v iných častiach Slovenska. Z uvedeného dôvodu žiadame, aby sa sídl

Vytvorené: 2020-02-12

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 10 9

Petícia za mimoriadne referendum v roku 2020

Pozdravujem a verím, že sa naladíte na spoločný cieľ, ktorý by rád prostredníctvom týchto riadkov prezentoval. Som toho názoru, že stačilo "politickej špiny" prezentovanej v predvolebnej kampani. Spoločne si záväzne, vysvetlime si pojem "Dobré mravy" a zároveň definujeme, kto my "mladý" Slovenský národ sme, a čo chce vlastne väčšina občanov SR podľa jej vedomia a svedomia.  Urobme si referendum o povahe a vlastnostiach slovenského národa. Vyrieši sa tým skoro všetko. Budeme vedieť ako a čo si ľu

Vytvorené: 2020-02-12

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 6 6

Okamžité prekrytie "umelého kopca" v Petržalke.

Žiadame o bezodkladné, bezpečné prekrytie a uzatvorenie - dočasnú konzerváciu,  otvorenej skládky "umelého kopca" /návažkový val Petržalka/. Nebezpečné látky, ktoré sa nachádzajú v umelom kopci sa môžu vplyvom poveternostných podmienok uvoľňovať do ovzdušia, čím môže byť vážne a trvalo ohrozené poškodenie zdravie obyvateľstva - najmä uvoľňovaním nebezpečných látok, akým je AZBEST, ktorý je podľa Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC), zaradený do skupiny dokázaných karcinogénov pre ľu

Vytvorené: 2020-02-12

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 412 409

Odvolanie primátora Petra Bročka

Žiadame občanov Mesta Trnava o podpísanie tejto petície, na odvolanie Primátora Petra Bročku. Nižšie uvádzam pár dôvodov. 1-Neriešenie dopravnej situácie v meste. 2- Zadlžovanie trnavy čerpaním eurofondov na nepodstatné veci. 3- Ohrozenie občanov Trnavy pri mítingu strany LSNS povolil dalšie zhromaždenie na tom istom mieste a preto je zodpovedný za udalosti ktoré nasledovali.  

Vytvorené: 2020-02-11

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 12 12

My, Slováci v zahraničí a žijúci na Slovensku žiadame, aby ministerka vnútra Denisa Saková odstúpila z postu ministerky vnútra SR

Ministerka Saková sa vyjadrila, že tieto voľby budú zvláštnejšie tým, že je okolo 60.000 žiadostí ľudí, ktorí žijú v zahraničí a ktorí si vypýtali volebné lístky a chcú prostredníctvom pošty voliť. Čo presne povedala Saková: "Ja skutočne apelujem na vás, nedovoľme možno takýmto ľuďom, ktorí žijú v zahraničí...," Video nahrávka je k dispozícii pod linkou nižšie. https://www.topky.sk/cl/100535/1859599/VIDEO-Sakova-vysvetlovala-slova-o-volicoch-zo-zahranicia--O-Slovensku-by-nemala-rozhodovat-len-Br

Vytvorené: 2020-02-09

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 207 91Facebook