Najpopulárnejšie petície za posledných 12 mesiacov

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Sme proti vojenskemu vyzbrojovaniu ukrajiny

Ako občania slovenskej republiky podpísaním tejto peticie NESÚHLASÍME s tým aby vláda slovenskej republiky na čele s predsedom vlády Eduardom Hegerom nadalej vojenský pomáhala ukrajine a s tym aby sme im posielali dodávky zbraní a tym ohrozovali nasu bezpečnosť, pretoze nechceme aby bolo Slovensko zatiahnuté do konfliktu a nesúhlasíme s tym aby sme sa vmiešavali do konfliktu medzi RF (Ruská federácia) a UK (Ukrajina). Pretoze aj samotní predstavitelia Ruskej federácie hovoria o možných dôsledkoc

Vytvorené: 2022-05-06 Štatistiky

Memorandum študentov Praf UK za prezenčnú výučbu

Milé kolegyne, milí kolegovia, obraciame sa na Vás s cieľom poznať Váš názor.  My sme totiž názoru, že nastal najvyšší čas vystúpiť z komfortnej zóny a naučiť sa žiť s covidom a vrátiť sa v rámci možností do normálneho života, života podobného tomu, ktorý sme poznali pred pandémiou. Naši rodičia, ako aj predchádzajúce generácie zvládali študovať na vysokej škole a vkročili do dospelého života, ku ktorému nepochybne patria každodenné študentské strasti i radosti. Štúdium na vysokej škole je preds

Vytvorené: 2022-01-10 Štatistiky

ODVOLANIE PREZIDENTKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

My občania, ktorým záleží na očiste Slovenska od Korupcie, Mafie a jeho budovaní, vyzývame Prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby okamžite prestala zasahovať do riadenia štátu až do momentu jej odstúpenia. Vyzývame taktiež, aby sa okamžite vzdala postu Prezidentky Slovenskej republiky. Dôvody:1. Protiústavné zasahovanie do riadenia štátu.2. Svojím prístupom a komunikáciou neodsúdila a tak podporila protesty, ktoré spôsobili šírenie sa smrteľného vírusu, následný nárast nakazených  a rast úmrtí.3. Pres

Vytvorené: 2021-03-23 Štatistiky

Petícia za zabezpečenie osobnej železničnej dopravy na trati ŽSR č. 141 Zlaté Moravce - Kozárovce.

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame o zabezpečenie dopravy vo verejnom záujme na úseku trate ŽSR č. 141, medzi stanicami Zlaté Moravce a Kozárovce a to pravidelne každý kalendárny deň v roku, tak aby vlaky vytvárali jednoduchý, časovo prijateľný prestup v stanici Kozárovce na vlaky kategórie "R" zo smeru/smer Bratislava a Zvolen.

Vytvorené: 2022-10-21 Štatistiky

Dekriminalizácia konope na Slovensku

My, dolupodpísaní občania Slovenskej Republiky,  So znepokojením sledujeme, ako slovenské súdy udeľujú dlhoročné tresty odňatia slobody za prechovávanie konopných produktov pre vlastnú spotrebu. Prípad Košičana Róberta Dž., ktorého v septembri košický okresný súd poslal do väzenia na 12 a pol roka za držanie 7,76 gramu marihuany, vzbudzuje naše oprávnené rozhorčenie. Tento trest je vyšší, než sa bežne udeľuje za nebezpečné trestné činy, ako napríklad podvod či zabitie.  Užívatelia marihuany nep

Vytvorené: 2020-09-19 Štatistiky

Dajme Holíču nové street-workoutové ihrisko!

My dolu podpísaní obyvatelia mesta Holíč a jeho priľahlého okolia, žiadame vedenie mesta o výstavbu nového vonkajšieho Workoutového ihriska v našom meste. Toto ihrisko ponúkne zmysluplné využitie pre širokú verejnosť, ktorá bude mať možnosť športovať a stretávať sa na bezpečnom mieste a aktívne pracovať na svojom zdraví.

Vytvorené: 2022-05-09 Štatistiky

Petícia za opravu chodníkov v mestskej časti Martin - Priekopa

My, dolu podpísaní občania mestskej časti Martin - Priekopa, požadujeme, aby bol bezodkladne vyriešený havarijný stav všetkých chodníkov v našej mestskej časti, a to odborným zmapovaním a obhliadkou týchto chodníkov a ich následným zaradením do čo najskoršieho termínu plánu opráv. Zároveň žiadame, aby sa pri opravách zohľadnila bezbariérovosť týchto chodníkov a obrubníkov.

Vytvorené: 2022-04-04 Štatistiky

Petícia na zmenu územného plánu lokality Žabí majer

Petícia na zmenu územného plánu lokality Žabí majer cca 1700ha, v katastrálnom území Rača číslo 805866, vymedzenú železničnými traťami na Žilinu a Galantu z doterajšieho stavu na funkčnú plochu:“Územia mestskej zelene - 1130 – Ochranná a izolačná zeleň, v ktorej sú „Záhradkárske osady a lokality“ prípustné v obmedzenom rozsahu. ​Doterajší územný plán je tým v rozpore s existujúcou skutočnosťou a stavom,  preto je potrebné vzhľadom na existujúce zastavanie zmeniť súčasný územný plán danej lokalit

Vytvorené: 2022-06-18 Štatistiky

Stop facebooku na Slovensku

Nakoľko spoločnosť META, prevadzkovateľ facebooku na Slovensku, porušuje európske predpisy (Sloboda slova, presadzovanie natlakom liberálny extremizmus) žiadame zablokovať spoločnosti Meta facebook na území Slovenskej republiky...

Vytvorené: 2022-07-01 Štatistiky

Vypísanie referenda o vystúpení Slovenskej republiky z Európskej únie

Vážení spoluobčania, dovoľujem si Vás požiadať o podporu a vyjadrenie súhlasu s tým, aby bolo vypísané referendum občanov Slovenskej republiky s jedinou a jednoduchou otázkou a to: Súhlasíte s tým aby Slovenská republika vystúpila z Európskej únie? Verím, že všetkým občanom sú zrejmé dôvody a podporia túto petíciu, aby bolo možné začať oficiálne zbierať podpisy a predložiť predźidentskému úradu na jeho vyhlásenie.    

Vytvorené: 2022-06-15 Štatistiky

Petícia za obmedzenie tranzitnej dopravy na časti Mickiewiczovej ulice

My, dole podpísaní občania, vlastníci bytov a prevádzok a/alebo obyvatelia na Mickiewiczovej a Ul. 29. augusta, ako aj spoluobčania zo širokého okolia hlavného mesta Bratislava, ktorí využívajú Mickiewiczovu ako miesto pre bývanie, prácu či podnikanie, v zmysle petičného práva žiadame primátora a Magistrát hlavného mesta o obmedzenie tranzitnej automobilovej dopravy na Mickiewiczovej ulici, v časti od Kollárovho námestia po Ulicu 29. augusta z nasledovných dôvodov: Podstatnú časť ulice zaberá dy

Vytvorené: 2022-04-20 Štatistiky

Žiadosť o opravu chodníka pre chodcov na sklápacom moste v Komárne.

My, dulupodpísaní obyvatelia mesta Komárno a okolitých obcí žiadame Slovenskú správu ciest o vyriešenie alarmujúcej situácie v súvislosti so sklápacím mostom v Komárne. Žiadame SSC o vykonanie opravy cca.100 metrov chodníka, nakoľko hrozí odpadnutie kusov asfaltu a tým by mohlo dôjsť k úrazom chodcov.   Chodník v tomto stave môže znamenať riziko pre chodcov a je nevyhnutná jeho rekonštrukcia. Na Vašom podpise záleží. Ďakujeme.   (Podpisom prehlasujem, že mám minimálne 16 rokov a súhlasím so spra

Vytvorené: 2022-08-18 Štatistiky

Obnovenie vlakových a autobusových spojov v Bánskobystrickom kraji

My, podpísaní občania Slovenskej republiky, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame vládu Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Železničnú spoločnosť a Autobusovú spoločnosť, o prehodnotenie nového cestovného poriadku platného od 11.12. 2022 pre vlakové a autobusové spojenia v Bánskobystrickom kraji. Žiadame vrátit vlakové a autobusové spojenia, aby mohli obyvatelia Bánskobystrického kraja ce

Vytvorené: 2022-12-05 Štatistiky

Otvorený list ministrovi zdravotníctva

Vážený pane ministře, již dlouho se nekontrolovaně šíří hoax o neúčinnosti mRNA vakcin proti COVID-19. Jelikož jsou k dispozici četné medicinské důkazy o účinku těchto moderních a drahých přípravků, navrhuji Vám doplnění vakcinační kampaně: osobní příklad je nade vše pochyby nejpřesvědčivější, proto byste se měli Vy a Vaši podřízení veřejně pod mediálním dohledem dát vakcinovat a revakcinovat všemi posilovacími dávkami , bylo by také jistě účinnější, kdyby to udělali rovněž zaměstnanci ostatní

Vytvorené: 2022-10-15 Štatistiky

Otvorme športoviská: "Verejná podpora výzvy rodičov mládežníckych športovcov"

Výzva verejnej podpory: "Sťažnosť proti prijatým COVID 19 pandemickým opatreniam vyhlášky 307/2021, vydanej ÚVZ, ktoré porušujú práva našich detí podľa Dohovoru o právach dieťaťa" adresovaná na kanceláriu verejnej ochrankyne práv My dolupodpísaní, podávame sťažnosť na konanie Úradu pre verejné zdravotníctvo, ktorý svojím konaním porušuje zásady rovnakého zaobchádza medzi deťmi v zmysle medzinárodného Dohovoru o právach dieťa (ďalej len "Dohovor") prijatého 20.novembra v New Yorku, ktorý v mene b

Vytvorené: 2022-01-03 Štatistiky

Stop segregácii občanov a občianskej nenávisti

Vážení spoluobčania,  to čo sa deje na Slovensku presahuje všetky zákony, normy a morálku, vláda SR na čele s predsedom vlády Eduardom Hegerom segreguje občanov SR a porušuje ich občianske práva a slobody neustálym pritvrdzovaním nariadení ohľadne falošnej pandémii proti COVID 19, ktorú používajú iba na presadzovanie moci a tlaku na neočkovaných spoluobčanov so záujmom presadzovať záujmy úzkej skupiny ľudí pod vplyvom cudzej moci. Ak to tak nie je nech Eduard Heger zverejní zmluvy s predajcami v

Vytvorené: 2021-11-18 Štatistiky

Výzva na odstúpenie bieleho Kočnerovho koňa Richarda Sulíka, EŠTE VäČŠÍ KROK PRE SLOVENSKO

Vážený Kočnerov koník, Richard Sulík, láskavo Vás vyzývame na Vaše okamžité odstúpenie z Vašej funkcie, lebo včera bolo neskoro. Vy, ako kontroverzný politik, ktorého museli aj Nemecké média vyhnať z EP, ktorého riadia oligarchovia, musíte v záujme dobra pre Slovenskú republiku, okamžite podať demisiu a stiahnuť sa úplne z politiky. Už ste povalili dve vlády a chystáte sa povaliť tretiu ! Umelci typu starenky pani Studenkovej, ktorá ani netuśí, kto bol Janko Kuciak a iní pseudo umelci, ktorí ani

Vytvorené: 2022-08-17 Štatistiky

Petícia „proti zámeru výstavby a prevádzky skládky odpadu v k. ú. Komárno – Nová Stráž

Obyvatelia mestskej časti Komárno-Nová Stráž podľa Zákona 85/1990 Zb. o petičnom práve touto petíciou vyjadrujeme svoj nesúhlas návrhom MZ v Komárne na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno, ktorá sa týka  Lokality 19 – Návrh MsÚ: pozemok parc.č. 1730/13 a susediaca časť pozemku 1730/1, ( UO 26- Nová Stráž- Vadaš). Jedná sa o zmenu funkcie časti RB 26.08 (určené pre obytné územie s prevahou bývania v rodinných domoch) na územie výrobno-obslužných aktivít priemyselnej výroby,

Vytvorené: 2022-02-18 Štatistiky

Na podporu dobrovoľných hasičov a za dofinancovanie DPO SR.

Vážené sestry hasičky, bratia hasiči, ctení spoluobčania !      Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej Republiky (ďalej iba DPO  SR) má po desaťročiach podpory zo strany štátu v tomto roku výpadok financiií vo forme dotácie z Ministerstva vnútra SR na svoju činnosť v takom objeme, že je nútená predávať vlastný majetok a podľa všetkého bude nútená prepúšťať svojich zamestnancov, ktorí sa starajú o jej chod. DPO SR je tu už skoro 100 rokov. Je strašné písať tieto slová v dobe, keď vám štátne špič

Vytvorené: 2021-11-14 Štatistiky

Petícia za zrušenie povinnosti mať prekryté horné dýchacie cesty na Právnickej fakulte UK v Bratislave

       Vážené vedenie Právnickej fakulty UK v Bratislave, vážený pán dekan Burda, milé kolegyne, milí kolegovia,      prišiel čas, kedy sa celý svet a s ním aj Slovensko konečne zbavuje rúšok a respirátorov. Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest nie je vyžadovaná nikde v interiéroch (okrem, pochopiteľne, zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb). Preto je prinajmenšom zvláštne, že naša fakulta na rozdiel od iných, túto povinnosť pre svojich študentov a zamestnancov naďalej u

Vytvorené: 2022-04-23 Štatistiky