Najpopulárnejšie petície v roku 2014 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bezplatné parkovanie pred nemocnicami

P E T Í C I A občanov Slovenskej republiky vo veci zachovania bezplatného parkovania pre verejnosť  na parkoviskách nemocníc vo vlastníctve štátu, VÚC a obce, za účelom poskytovania a zabezpečovania zdravotnej starostlivosti   Petičný výbor: Miroslav Kollár, Moskovská č.25, 811 08 Bratislava Radoslav  Herda,  Astrová  č.56, 82 101 Bratislava Tatiana Mikušová, Budatínska č.19, 851 05 Bratislava Soňa Holíková, Na medzi 3A, 831 06 Bratislava   My občania Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniam

Vytvorené: 2014-02-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 51 51
2014 42 42

Za zachovanie parkov pri Justičnom paláci

Petícia občanov  Za zachovanie parkov pri Justičnom paláci Chceme zamedziť výstavbe podzemnej garáže na verejných plochách zelene pri Justičnom paláci   Verejné plochy zelene s parkovou úpravou, stromami a fontánami, ktoré roky slúžia občanom žijúcim v mestskej štvrti v okolí Justičného paláca považujeme za hodnotu, ktorú treba chrániť a zveľaďovať. Plánovaná realizácia stavby hromadnej podzemnej garáže by bola v rozpore so záujmami ochrany životného prostredia a mestskej zelene, ako aj so záu

Vytvorené: 2014-10-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 106 105
2014 41 41

Petícia za oddlzenie Slovenska

Petícia za oddĺženie Slovenska: Politici pokračujú v zadlžovaní našej krajiny. Kým v roku 1995 bol verejný dlh 3 300 000 000,-€ v roku 2013 presiahol dlh sumu 40 000 000 000,-€ čo je 12,5 krát viac. Najviac začal dlh rásť od roku 2006 a vláda pokračuje aj naďalej v zadlžovaní nás a našich detí. Len v minulom roku politici vyrobili sekeru za 2 570 000 000,-€ a rovnakú sekeru plánujú zaťať aj tento rok. Vláda neváha financovať nehorázne straty zahraničných súkromných bánk z našich daní a pokračuje

Vytvorené: 2014-02-14

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 43 43
2014 41 41

chceme priamu trestnú zodpovednosť politických strán a ich členov

Stop korupcii na Slovensku!!! Týmto žiadame vyvodenie majetkovej trestnej zodpovednosti politických strán a ich konrétnych členov ako zvolených zástupcov vo všetkých oblastiach štátnej správy bez zvýhodnenia akejkolvek formy poslaneckej imunity. To znamená: niesť priamu majetkovú zodpovednosť za potvrdenú korupciu, klientelizmus, spreneveru štátnych financií doživotným zákazom akejkoľvek politickej a podnikateľskej činnosti !!! Viesť výlučne verejné trestné konania obvinených politických strán a

Vytvorené: 2014-11-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 41 40
2014 40 39

Petícia vláde SR za splnenie šiestich požiadaviek

1. zákaz schránkových firiem vo verejných obstarávaniach, 2. okamžité odvolanie vedúceho služobného úradu ministerstva zdravotníctva Martina Senčáka a riaditeľky Nemocnice A. Wintera v Piešťanoch Márie Domčekovej pre ich priamu účasť na nákupe predraženého CT prístroja v piešťanskej nemocnici, 3. schválenie zákona o hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov, 4. vytvorenie osobitnej komisie na dohľad nad vyšetrovaním kauzy Gorila, ktorá bude mať paritné zastúpenie vládnej väčšiny a opozície,

Vytvorené: 2014-11-26

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 41 40
2014 38 37

K60 MO SRZ Martin

Petícia za účelom vytvorenia najvyššej lovnej miery kapra v MO SRZ Martin a to 60cm. V našich vodách sa nachádza už veľmi málo trofejných rýb a preto treba začať niečo podnikať, aby sme si uchovali nejaké skvosty v našich vodách. Dokážme sa spojiť tak ako to funguje aj v iných organizáciach ako napríklad v Seredi alebo Turčianských Tepliciach

Vytvorené: 2014-09-28

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 41 41
2014 38 38

One Direction na slovensku

Všetky slovenské directionerky majú sen !!

Vytvorené: 2013-05-27

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 61 61
2014 38 38

Pasport zelene mesta Topoľčany - cesta k ochrane zelených plôch.

Pasport zelene tvorí základ prehľadne vedenej evidencie zelene. Poskytuje základný prehľad o stave všetkých plôch zelene, obsahuje zásady ich údržby vrátene rekonštrukcie, zásahov do zelene a jej obnovy. Slúži pre potreby vydávania stanovísk k stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej je alebo môže byť dotknutá verejná zeleň – teda najmä pri náhradnej výsadbe pri výruboch drevín. Tiež je dôležitý pri návrhoch rozvoja a zachovania zelených plôch v jednotlivých častiach, čím napomáha k udržovaniu

Vytvorené: 2014-05-24

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 39 36
2014 37 34

Zastavme výstavbu v CHKO Malé Karpaty

Odvolávame sa proti novým Zmenám a doplnkom č.5 územného plánu obce Lozorno, ktoré sú v rozpore so zadaním Územného plánu obce Lozorno 2002, a ktoré výrazne narušia ráz tejto obce a okolitej krajiny. Nesúhlasíme s výstavbou v okolí priehrady, oblasť Rusniaky a Hrubej Lintavy, ktorá podľa hlavného Územného plánu obce Lozorno má byť výlučne využitá na športovo rekreačné a oddychové aktivity viazané na atraktivitu vodnej plochy a aktívneho využitia okolitého prostredia okraja lesného masívu Malých

Vytvorené: 2013-10-24

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 774 767
2014 36 35

Nechceme v školách menej cudzích jazykov a voliteľných predmetov

Minister Čaplovič chystá zmeny v štátnom vzdelávacom programe pre základné školy, ktoré na roky dopredu ovplyvnia obsah vzdelávania detí na Slovensku. Štátny vzdelávací program určuje napríklad počty hodín, ktoré školy musia venovať jednotlivým predmetom, ako aj obsah vzdelania. Musí sa ním riadiť každá škola a zmeny sa preto od budúceho septembra dotknú každého žiaka bez ohľadu na to, či chodí do verejnej, cirkevnej či súkromnej školy. Návrh obsahuje niekoľko veľmi škodlivých myšlienok, ktoré

Vytvorené: 2013-10-24

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1372 1355
2014 36 36