Najpopulárnejšie petície v roku 2013 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za zrušenie odvodov z dohôd

Žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, aby novelizovala zákon  číslo 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zákon číslo 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov tak, aby príjem fyzických osôb v právnom vzťahu na základe  dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nezakladal povinnosť odvodov na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti ani zdravotné poistenie a to ako na strane zamestnanca, tak aj na st

Vytvorené: 2012-11-21 Štatistiky

Petícia proti "kriváctvu" verejných činiteľov

Občania Slovenskej republiky, ktorí sa prihlásili k tejto petícii, podávajú Národnej rade Slovenskej republiky túto petíciu proti "kriváctvu" (nečestnosti) verejných činiteľov a ich chránencov - sponzorov a prisluhovačov. Na Slovensku došlo k zníženiu životnej úrovne občanov. Došlo tiež k zníženiu kvality ich života. Pokles životnej úrovne a pokles kvality života na Slovensku spôsobili doterajší verejní činitelia tým, že prijímali zákony a rozhodnutia v rozpore s našou Ústavou a medzinárodnými d

Vytvorené: 2012-10-25 Štatistiky

Za odluku cirkvi od statu

Ziadame NRSR, aby schvalila zakon, ktorym sa cirkevne spolocenstva a nabozenske hnutia prestanu financovat zo statneho rozpoctu.

Vytvorené: 2013-01-13 Štatistiky

PETÍCIA ZA ZAPOJENIE MESTA LEVICE DO PROJEKTU ODKAZ PRE STAROSTU

Týmto žiadame primátora a poslancov mestského zastupiteľstva v Leviciach, aby v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve vzali pri rozhodovaní ohľadne projektu „Odkaz pre starostu“ túto petíciu do úvahy. Petíciu zostavila a podáva: Petra Števková, Kvetná 1540/56, 93401 Levice Osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy: Petra Števková, Kvetná 1540/56, 93401 Levice Podporovatelia petície sú oboznámení s tým, že: Svojim podpisom v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve podp

Vytvorené: 2013-09-17 Štatistiky

Správa ciest a verejných komunikacií "SLANEC"

My, podpísaní obyvatelia , mestskej časťi Bratislava-Nové Mesto na základe petičného práva zaručeného čl. 27 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame Magistrát Hlavného Mesta SR a Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto aby v lokalite “Slanec”: prebral pod správu cesty, chodníky a verejné priestranstvá udržiaval pozemnú komunikáciu v stave zodpovednom účelu, na ktorý sú určené vykonával p

Vytvorené: 2013-02-21 Štatistiky

Petícia za podanie návrhu na odvolanie Ľ. Chripka člena VV SŠZ

Týmto žiadame VV SŠZ, aby sa dištancoval od vyjadrení člena Výkonného výboru Slovenského šachového zväzu Ľ. Chripka a aby VV SŠZ bezodkladne podal návrh na jeho odvolanie Rade SŠZ za zneužitie svojich právomocí. Veľmajster Mrva si dovolil natočiť na kameru člena Výkonného výboru Ľubomíra Chripka, ktorý sa v právnických bulletinoch sám chvastá, že je najúspešnejší korešpondenčný šachista Slovenska (http://www.paragraf.sk/data/casopis/sak/1.5.2009.pdf). Veľmajster Mrva si ho dovolil natočiť pri pa

Vytvorené: 2013-09-07 Štatistiky

MHD-SLANEC

My, podpísaní obyvatelia , mestskej časťi Bratislava-Nové Mesto na základe petičného práva zaručeného čl. 27 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame Magistrát Hlavného Mesta SR a Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto aby lokalita “Slanec”: Bola zahrnutá do systému verejnej hromadnej dopravy minimálne v rozsahu ktorý bol už pôvodne schválený (konečná zastávka MHD Horská-Pekná cesta.) Bola

Vytvorené: 2013-02-21 Štatistiky

Petícia za prepustenie Milana Juhásza na slobodu!

Žiadame o okamžité a bezodkladné prepustenie pána Milana Juhásza na slobodu, nakoľko sa nedopustil žiadneho trestného činu a vykonal len to, čo by vykonal každý svedomitý občan, ktorý sa nemôže domôcť spravodlivosti.

Vytvorené: 2013-03-27 Štatistiky

Petícia za vybudovanie Detského parku - Rozkvet 2

My dolepodpísaní obyvatelia sídliska Rozkvet podporujeme Žiadosť na vybudovanie detského ihriska na sídlisku Rozkvet ( bloky H ) a stotožňujeme sa s navrhovateľkou žiadosti, a budeme bojovať za pestrý život našich detí.

Vytvorené: 2013-10-21 Štatistiky

Petícia proti poliakom na LOL EAST

Serú vás neustále poliaci? tak sa podpíš a nerozprávaj o tom.

Vytvorené: 2013-11-14 Štatistiky