Najpopulárnejšie petície v roku 2013 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za zrušenie odvodov z dohôd

Žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, aby novelizovala zákon  číslo 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zákon číslo 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov tak, aby príjem fyzických osôb v právnom vzťahu na základe  dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nezakladal povinnosť odvodov na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti ani zdravotné poistenie a to ako na strane zamestnanca, tak aj na st

Vytvorené: 2012-11-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 325 323
2013 97 95

Petícia proti "kriváctvu" verejných činiteľov

Občania Slovenskej republiky, ktorí sa prihlásili k tejto petícii, podávajú Národnej rade Slovenskej republiky túto petíciu proti "kriváctvu" (nečestnosti) verejných činiteľov a ich chránencov - sponzorov a prisluhovačov. Na Slovensku došlo k zníženiu životnej úrovne občanov. Došlo tiež k zníženiu kvality ich života. Pokles životnej úrovne a pokles kvality života na Slovensku spôsobili doterajší verejní činitelia tým, že prijímali zákony a rozhodnutia v rozpore s našou Ústavou a medzinárodnými d

Vytvorené: 2012-10-25

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 376 366
2013 92 90

Za odluku cirkvi od statu

Ziadame NRSR, aby schvalila zakon, ktorym sa cirkevne spolocenstva a nabozenske hnutia prestanu financovat zo statneho rozpoctu.

Vytvorené: 2013-01-13

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 2947 2904
2013 91 91

PETÍCIA ZA ZAPOJENIE MESTA LEVICE DO PROJEKTU ODKAZ PRE STAROSTU

Týmto žiadame primátora a poslancov mestského zastupiteľstva v Leviciach, aby v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve vzali pri rozhodovaní ohľadne projektu „Odkaz pre starostu“ túto petíciu do úvahy. Petíciu zostavila a podáva: Petra Števková, Kvetná 1540/56, 93401 Levice Osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy: Petra Števková, Kvetná 1540/56, 93401 Levice Podporovatelia petície sú oboznámení s tým, že: Svojim podpisom v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve podp

Vytvorené: 2013-09-17

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 100 100
2013 90 90

Správa ciest a verejných komunikacií "SLANEC"

My, podpísaní obyvatelia , mestskej časťi Bratislava-Nové Mesto na základe petičného práva zaručeného čl. 27 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame Magistrát Hlavného Mesta SR a Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto aby v lokalite “Slanec”: prebral pod správu cesty, chodníky a verejné priestranstvá udržiaval pozemnú komunikáciu v stave zodpovednom účelu, na ktorý sú určené vykonával p

Vytvorené: 2013-02-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 90 90
2013 88 88

Petícia za podanie návrhu na odvolanie Ľ. Chripka člena VV SŠZ

Týmto žiadame VV SŠZ, aby sa dištancoval od vyjadrení člena Výkonného výboru Slovenského šachového zväzu Ľ. Chripka a aby VV SŠZ bezodkladne podal návrh na jeho odvolanie Rade SŠZ za zneužitie svojich právomocí. Veľmajster Mrva si dovolil natočiť na kameru člena Výkonného výboru Ľubomíra Chripka, ktorý sa v právnických bulletinoch sám chvastá, že je najúspešnejší korešpondenčný šachista Slovenska (http://www.paragraf.sk/data/casopis/sak/1.5.2009.pdf). Veľmajster Mrva si ho dovolil natočiť pri pa

Vytvorené: 2013-09-07

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 77 69
2013 77 69

MHD-SLANEC

My, podpísaní obyvatelia , mestskej časťi Bratislava-Nové Mesto na základe petičného práva zaručeného čl. 27 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame Magistrát Hlavného Mesta SR a Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto aby lokalita “Slanec”: Bola zahrnutá do systému verejnej hromadnej dopravy minimálne v rozsahu ktorý bol už pôvodne schválený (konečná zastávka MHD Horská-Pekná cesta.) Bola

Vytvorené: 2013-02-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 86 86
2013 76 76

Petícia za prepustenie Milana Juhásza na slobodu!

Žiadame o okamžité a bezodkladné prepustenie pána Milana Juhásza na slobodu, nakoľko sa nedopustil žiadneho trestného činu a vykonal len to, čo by vykonal každý svedomitý občan, ktorý sa nemôže domôcť spravodlivosti.

Vytvorené: 2013-03-27

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 85 74
2013 74 63

Petícia za vybudovanie Detského parku - Rozkvet 2

My dolepodpísaní obyvatelia sídliska Rozkvet podporujeme Žiadosť na vybudovanie detského ihriska na sídlisku Rozkvet ( bloky H ) a stotožňujeme sa s navrhovateľkou žiadosti, a budeme bojovať za pestrý život našich detí.

Vytvorené: 2013-10-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 77 76
2013 73 72

Petícia proti poliakom na LOL EAST

Serú vás neustále poliaci? tak sa podpíš a nerozprávaj o tom.

Vytvorené: 2013-11-14

Časové obdobie Všetky krajiny Česká republika
Celkovo 75 38
2013 70 38