Otvorený list prezidentovi, vláde a poslancom NR SR

 

 

Vážený pán prezident, vážení predstavitelia slovenskej vlády, vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

dovoľte nám v mene nezdravotného personálu a zamestnancov NsP Myjava vyjadriť protest proti forme Vami prijatého garantovaného zákona o oddmenách lekárov a sestier, ktorý je nespravodlivý pre ostatných zamestnancov, ktorí sa starajú o chod budov a ošetrovanie pacientov. Na jednej strane ste prijali zákon, ktorý odmenil lekárov desaťnásobkom minimálnej mzdy a na druhej strane ste nedali žiadne finančné prostriedky ošetrovateľom, ktorí sa starajú o pacientov, rovnako tak i ľudom ako sú upratovačky, kuchárky, údržbári, pracovníci kotolní, skladov a aj ďalšie zdravotnícke a nezdravotnícke profesie, bez ktorých by práca lekárov v nemocniciach nebola možná. Finančné nároky sestier ste prehlásili rozhodnutím Ústavného súdu Slovenskej republiky za neústavné a v rozpore so zákonom. Pre týchto všetkých zamestnancov máte iba jedinú odpoveď, a to, že "nemáme peniaze".

Platy veľkej časti týchto zamestnancov sa v súčasnosti v primeranom priemere pohybujú od 280 do 350 EUR. To je čistá mzda, ktorá sa často nachádza pod úrovňou alebo na úrovni minimálnej mzdy. Táto čiastka nie je dôstojná pracujúceho človeka, ktorý vytvára spoločenské hodnoty. Vôbec nekopíruje životné náklady a neumožnuje dôstojný ľudský život.

Preto požadujeme, aby vláda a poslanci NR SR prijali také opatrenia na navýšenie finančných prostriedkov vkladaných do systému, aaby minimálnaa mzda každého pracujúceho človeka na Slovensku, bez ohľadu na jeho profesíjne zaradenie, bola garantovaná základným čistým príjmom vo výške 600 EUR. Od tohto základu nech je následne mzda navýšená podľa taríf odbornosti a náročnosti. Minimálna mzda musí kopírovať vývoj inflácie.

Náš protest sa však netýka iba zamestnancov pracujúcich v zdravotníctve, ale týka sa aj ostatných nízkopríjmových skupín pracujúcich v iných priemyselných odvetviach, v školstve alebo komunálnych službách. Rovnaké problémy majú aj nezamestnaní, ktorí vzhľadom k svojmu sociálnemu postaveniu napríklad samoživitelov rodín, veku, zdraviu alebo menšej zručnosti prišli o prácu.

Uvedomte si prosím, že sme tiež ľudia a potrebujeme zaplatiť chod našich domácností. V tomto okamihu to už nie je celkom možné a niektorí zo zamestnancov sa dostávajú do dlhov, pretože im takéto nízke platy neumožňujú zaplatiť základné životné potreby.

Nepotrebujeme charitu s ružovými balónikmi a charitatívnymi behmi paničiek v ružových lodičkách, ale požadujeme prácu, ktorá bude slušne a spravodlivo finančne ohodnotená. Čím viac ľudí bude na Slovensku pracovať a bude za svoju prácu dostávať poctivú mzdu, tým viac štát vyberie na daniach  tým viac bude finančných prostriedkov na sociálne programy, na školstvo, na dôchodky aj na zdravotníctvo.

V mene nezdravotného personálu a zamestnancov NsP Myjava, v mene ľudí zarábajúcich minimálnu mzdu a v mene nezamestnaných

Ďakujeme za Vašu pozornosť

Zdeněk Rajchl - člen občiaanského združenia VZDOR - hnutie práce Myjava

Katarína Holanová - predsedníčka ZO SOZZ a SS NsP Myjava

Ivan Gaľa - tajomník občianského združenia VZDOR - hnutie práce Košice

 

 


Zdeněk Rajchl    Kontaktujte autora petície