Najnovšie petície

Petícia proti diskriminácii pracujúceho ľudu

Podpisom petície chcem ukončiť dlhodobú diskrimináciu pracujúcich ľudí, podporu ľudí v hmotnej núdzi,  ktorí nemajú záujem o zamestnanie a priživujú sa dlhodobo na daniach pracujúcich. Chcem, aby bola finančná podpora štátu viazaná na zamestnanie alebo ochotu uchádzať sa o zamestnanie teda pracovať. Taktiež žiadam ODOBRATIE jednorázovej dávky na dieťa 333 eur občanom,  ktorí pred pandémiou nepracovali a žiadam o podporu iba pracujúcich ľudí s nižším príjmom 

Vytvorené: 2021-05-12

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 85 85

Petícia proti zrušeniu Úradu práce vo Vrábľoch

Vážení občania svojim podpisom bojujte proti zrušeniu  úradu prace vo Vrábľoch.  Na koľko po zrušení úradu bude musieť každý občan ktorý je evidovaný na úrade prace dochádzať do Nitry. Z môjho hľadiska je to nepohodlne a výrazne sa s tým zvýšia náklady každého jedného nezamestnaného a niektorý si to ani nebudú môcť dovoliť cestovať do Nitry nakoľko to je od ruky a zbytočne zdĺhavá cesta. Podporte svojim podpisom úrad prace vo Vrábľoch aby ostal i naďalej v našom meste . 

Vytvorené: 2021-05-12

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 164 164

Petícia za vysporiadanie pozemkov vo verejnom záujme

Petícia za vysporiadanie pozemkov a prijatie legislatívy podporujúcej vysporiadavanie a vyplácanie pozemkov pod existujúcimi verejnými stavbami, verejnou zeleňou a dielami vybudovanými vo verejnom záujme štátom     „My,  občania,  žiadame o -  prijatie legislatívy, ktorá by vlastníkom pozemkov pod už existujúcimi verejnými stavbami, najmä cestami, chodníkmi, parkmi, verejnou zeleňou, parkoviskami, školskými či účelovými zariadeniami,  budovami verejných inštitúcií, postavenými vo verejnom záuj

Vytvorené: 2021-05-08

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 427 423

Petícia za zachovanie Múzea SNP v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

Múzeum SNP v Banskej Bystrici je konsolidovaná a medzinárodne uznávaná vedecká a múzejná inštitúcia s partnerskými múzeami, univerzitami a vedeckými inštitúciami v mnohých krajinách sveta. Múzeum SNP sa venuje dejinám Slovenska v rokoch 1938 až 1945 s presahmi pred aj za toto obdobie. Nie sme v žiadnom prípade múzeom vojenského charakteru a odmietame vnucovanie výlučne vojenskej orientácie vo vede, výskume, prezentácií a zbierkotvornej činnosti. Chceme skúmať dejiny tejto významnej etapy našej v

Vytvorené: 2021-05-07

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 5182 5064

Peticia za predlzenie platnosti konciacej zmluvy o nájme Quadraton klubu v Zlatých Moravciach

My, nižšie podpísaní občania sa prostredníctvom tejto petície obraciame na primátora mesta Zlaté Moravcea poslancov mestského zastupiteľstva Zlaté Moravce so žiadosťou o predĺženie platnosti končiacej zmluvyo nájme nebytových priestorov - tzv. “ESPRESSO štadión“ (súčasný názov “QUADRATON KLUB“),uzatvorenou medzi Mestským strediskom kultúry a športu, p. o. ako prenajímateľom a p. Dávidom KUKLOM- konateľom spoločnosti DJ DAVIS, s.r.o. ako nájomcom týchto nebytových priestorov a prevádzkovateľomklu

Vytvorené: 2021-05-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1353 1308

osobna asistencia HPP

My Osobný asistenti  Slovenskej republiky žiadame Bc. Milana Krajniaka  aby osobná asistencia bola prehodnotená a pretransformovaná na riadny pracovný pomer riadna zmluva s USPVAR  náhradný zdravotný asistent  a nie prijem ktorý nie je živnosťou ani podnikaním respektíve príspevok ani dohoda o vykonaný prace ale zaradená do kategórie zdravotníctvo a sociálna starostlivosť aby mohol/la osobnú asistenciu vykonávať rodič alebo náhradný rodič dieťaťa s ŤZP do 18 rokov plnom rozsahu  nie len max 4 ho

Vytvorené: 2021-05-05

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 108 106

Stop the prosecuting of Mrs. Päivi Räsänen!

To the hand of Prosecutor General of Finland: Dear Raija Toiviainen, with disappointment we had received the information about your decission that leads to accusate Mrs. Päivi Räsänen on the base of vague subjective view  taken from the side of LGBT supporters on her statement that is essentially just different from LGBT line but not hateful at all.  Above mentioned reality forced us to call for immediate stop of the prosecution that is unbalanced, unsubstantiated and attacks, undermines the bas

Vytvorené: 2021-05-05

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 33 33

Achatova ul., BA - zakaz vjazdu naklad. vozidiel (s vynimkou Tranzit), obmedzenie rychlosti 30 km/h, instalacia spomalovacov

Dole podpisany obyvatelia ulice Achatova (a okolia) ziadame o instalaciu dopravneho znacenia na ulici Achatova, Bratislava (Podunajske Biskupice) tak ako je graficky oznacene v prilohe*: zakaz vjazdu nakladnych vozidiel (s vynimkou Tranzit**) obmedzenie rychlosti 30 km/h instalacia spomalovacov - 2 ks _______________________ * priloha - graficky navrh/ mapa ** Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou o zákaze vjazdu umožňuje vjazda) vozidlom, ktorého cieľ jazdy je dosiahnuteľný len cestou, na k

Vytvorené: 2021-05-05

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 36 36

Petícia za cyklotrasu Nová Dubnica - Trenčianske Teplice

PetíciaCyklotrasa  Nová Dubnica – Trenčianske Teplice         Záľuba v bicyklovaní Slovákov stále rastie. Cyklistika je šport takmer pre každého. Zvládnu ju ľudia aj so zdravotnými problémami, ktoré im neumožňujú vykonávať iný šport. Cyklistika priaznivo pôsobí na rôzne zdravotné ukazovatele. Nemusíte byť vrcholový športovec, aby ste na dvoch kolesách spoznávali našu krásnu krajinu a pritom urobíte aj niečo pre svoje zdravie.      Aby bola cyklotrasa funkčná, treba ešte spevniť 412m komunikácie,

Vytvorené: 2021-05-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 311 310

Petícia za zachovanie MC Kvietok a žiadosť o poskytnutie priestoru

My, podpísaní občania, žiadame Obec Rohožník o zachovanie činnosti materského centra Kvietok v doterajšom rozsahu a žiadame o poskytnutie priestoru na jeho činnosť.  Materské centrum Kvietok už 14 rokov poskytuje príjemné a zmysluplné trávenie voľného času komunite rodičov a detí. Je dostupné 5 dni v týždni pre najmenšie deti do 3. roku života a ich rodičom na materskej a rodičovskej dovolenke, ponúka aktivity pre deti a rodičov a záujemcov z radov dospelých, organizuje a spolupracuje s inými OZ

Vytvorené: 2021-05-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 163 162