Najnovšie petície

Petícia za urýchlenú sanáciu toxickej skládky po bývalom CHZJD v Bratislavskej Vrakuni

https://www.peticie.com/peticia_za_urychlen_sanaciu_toxickej_skladky_po_byvalom_chzjd_v_bratislavskej_vrakuni?u=4588514&s=96600889&utm_source=whatsappŽiadame Ministerstvo životného prostredia, aby bezodkladne pokračovalo v riešení odstránenia toxickej skládky po bývalých závodoch CHZJD v Bratislavskej Vrakuni. Navrhovaná enkapsulácia kontaminovaného územia bola pozastavená a nemáme žiadne nové riešenie, ktoré by túto nebezpečnú situáciu riešilo. Každý deň, ktorý je táto skládka ponechaná

2463 Vytvorené: 2022-07-28 Štatistiky

Zrušenie nového dopravného značenia v trnavskej štvrti ŠPÍGLSÁL.

Dole podpísaní obyvatelia Trnavy žiadame primátora Mesta Trnava Petra Bročku o bezodkladné zrušenie nového dopravného značenia v trnavskej štvrti ŠPÍGLSÁL a uvedenie prejazdu a možností parkovania v jednotlivých uliciach tejto časti do pôvodného stavu ako bolo pred júlom 2022. V pokojnej v trnavskej štvrti ŠPÍGLSÁL sú postavené a skolaudované domy už niekoľko desaťročí. Pôvodní majitelia týchto domov navrhovali vlastné bývanie s ohľadom na jestvujúcu dopravnú infraštruktúru. Mnohí nemajú vytvore

445 Vytvorené: 2022-07-27 Štatistiky

Petícia za zachovanie zastávok rýchlikov na železničných staniciach v Leopoldove a v Piešťanoch

Petícia Združenia miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice za zmenu nového plánovaného Grafikonu vlakovej dopravy 2023, ktorou sa od decembra 2022 plánuje zrušiť zastavovanie väčšiny diaľkových vlakov osobnej prepravy v železničných staniciach Leopoldov a Piešťany. Navrhované zmeny sú z dielne Ministerstva financií SR a Ministerstva dopravy a výstavby SR. My, podpísaní občania žiadame o úpravu Cestovného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko pre rok 2023, ktorou sa od decembra 2022 má zru

6897 Vytvorené: 2022-07-26 Štatistiky

Petícia za bezodkladnú opravu kežmarského mosta pri autobusovej stanici

My, dolupodpísaní obyvatelia žiadame, aby bol bezodkladne vyriešený havarijný stav mosta priľahlej cesty I/66 (cesty vedenej na LV č. 2987 ako ostatná plocha, parc. E-KN č. 6605/1 v k.ú. Kežmarok) vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý je v správe Slovenskej správy ciest, Kukučínova 20, Poprad. V súčasnosti využívané dva provizórne mosty podstatne obmedzujú plynulosť cestnej premávky. Ich nedostatočná údržba spôsobuje riziko vzniku škody na majetku účastníkov cestnej premávky. Dlhodobé u

684 Vytvorené: 2022-07-20 Štatistiky

Zrušenie malých kompostérov v Novej Dubnici a zriadenie veľkého kompostoviska mimo obytnej zóny.

Zrušenie malých kompostovísk v Novej Dubnici nakoľko sa zvýšilo premnoženie múch, osí a iného hmyzu, ktoré roznášajú bacily a v okolí ktorých sa šíri neznesiteľný zápach. Tieto kompostviská boli rozmiestnené pod oknami občanov, detských ihrísk a iných miest.

69 Vytvorené: 2022-07-20 Štatistiky

Petícia proti zrušeniu Večierky a občerstvenia v budove CVČ /Kultúrny dom/

Petícia proti zrušeniu Večierky a občerstvenia v budove CVČ /Kultúrny dom/   „My, dolupodpísaní občania z dôvodov oprávnenej obavy, že sa zatvorí Večierka a občerstvenie v obci Záhorská Ves v priestoroch CVČ a na terase, vyjadrujeme svoj nesúhlas, nakoľko Obecné zastupiteľstvo presadzuje názor dať prenájom predmetného objektu do novej OVS s iným podnikateľským zámerom. Vraj obec večierku nepotrebuje skôr obci chýba luxusná reštaurácia. Zrušenie prevádzky zapríčiní zhoršenie služieb v obci, zruší

209 Vytvorené: 2022-07-18 Štatistiky

Petícia za uznanie Luhanskej ludovej republiky a Doneckej ludovej republiky

Luhanská a Dobecká republika vyhlasili dňa 22.2.2022 nezávislosť, a oficialne sa osamostatnili... Aj vašim podpisom, podporíte, nezávislosť dvoch republík, ktoré majú právo sa osamostatniť, tak ako Kosovo.....

48 Vytvorené: 2022-07-18 Štatistiky

Obmedzenie svojprávnosti osobe Jozef Klányi

My, slušní, pracujúci, vzdelaní a socializovaní občania týmto žiadame štátne orgány, aby z úradnej moci “ex offo” preskúmali dôvody začatia konania vo veci obmedzenia právnej spôsobilosti Jozefa Klányiho z Prievidze, člena Občianského tribunálu a zároveň dôvody opätovného nariadenia ústavnej psychiatrickej liečby. V minulosti bol Jozef Klányi na základe súdnych znalcov a následne na základe právoplatného rozhodnutia súdu uznaný za nepríčetného a bola mu nariadená aj ústavná psychiatrická liečba

720 Vytvorené: 2022-07-15 Štatistiky

STOP výstavbe na Sekčove!

Vážení Sekčovčania, nedávno v tichosti začali prvé kroky k bezohľadnému zastavaniu okolia ulíc Vihorlatská a Magurská, teda poslednej súvislej zelenej plochy tzv. severného sídliska Sekčov v lokalite, kde bolo zriadené posledné kvalitné detské ihrisko a ktoré padne za obeť plánovanej výstavbe. Máme šancu to zastaviť! My, podpísaní občania, vyjadrujeme prostredníctvom tejto petície nesúhlas so zámerom spoločnosti Ekoprim s.r.o. zrealizovať v bezprostrednej blízkosti ulíc Magurská a Vihorlatsk

236 Vytvorené: 2022-07-14 Štatistiky

Zachráňme polikliniku Tehelná

Žiadame o zrušenie súťaže na predaj polikliniky Tehelna a o jej zachovanie ako zdravotníckeho zariadenia s jestvujúcimi všeobecnými a odbornými ambulanciami poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť širokej verejnosti, najmä obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.  

3669 Vytvorené: 2022-07-12 Štatistiky