Najnovšie petície

Petícia za zachovanie prezenčnej formy výučby na Trnavskej univerzite v Trnave

Nesúhlasíme so zmenou formy výučby na Trnavskej univerzite v Trnave (TRUNI) z prezenčnej na dištančnú. V súčasnosti na TRUNI funguje prezenčná forma výučby s maximálnym dodržiavaním všetkých protipandemických opatrení. Univerzita funguje v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní Covidu). Žiadame o zachovanie súčasného stavu, nakoľko je v súlade so všetkými opatreniami vlády a pandemickej komisie, vrátane Covid automatu. Petícia proti zachovaniu prezenčnej výučby odsudzuje teóriu OTP, ktorá

84 Vytvorené: 2021-10-15 Štatistiky

Tuning a legálne úpravy vozidiel niesu zločin.

Zdravim,  Viem, že veľa z nás má rado keď si môžu vozidlo nejako upraviť, či už sa rozprávame o brzdách, športovým no licensovanym vyfukom, softwarom alebo body kitom. Som za to aby tieto úpravy nemuseli byť písané v technickom preukaze, ale aby bolo dokázateľne, že dané produkty sú licensovane a určené na dané vozidlo. Taktiež ak sú tieto úpravy robené v servise tak preukázať to, že boli robené legálne. Na našich cestach jazdia vraky, ktoré tam nemajú čo robiť a toto nikto nerieši... Tiež auta

15 Vytvorené: 2021-10-15 Štatistiky

Petícia proti uskutočneniu prezenčnej výučby v zimnom semestri AR 2021/2022 na Trnavskej univerzite v Trnave

My, nižšie podpísaní študenti prípadne aj zamestnanci Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len TRUNI), požadujeme, aby sa v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 neuskutočnila prezenčná výučba, ale aby sa uskutočnila ONLINE formou. Medzi hlavné dôvody radíme následovné: 1. Problematika OTP - pre neočkovaných je nutné hradiť si testovanie z vlastného vrecka viac nižšie v podrobnejšom popise, 2. Karanténa pre celú triedu v prípade výskytu pozitívneho študenta, 3. Kombinovaný spôsob výučby v

494 Vytvorené: 2021-10-15 Štatistiky

PETÍCIA za výstavbu úseku R3 Martin – Rakovo.

My, obyvatelia Turca, zamestnávatelia, zamestnanci a slovenskí motoristi denne stojaci v dopravných zápchach na juh od mesta Martin, svojim podpisom tejto petície žiadame kompetentných o urýchlenie začatie výstavby úseku rýchlostnej cesty R3 Martin – Rakovo a zaradenie tohoto úseku medzi najvyššie priority Ministerstva dopravy v pláne výstavby ciest na Slovensku. Momentálne stanovený termín dokončenia na rok 2042 je omylom a nezmyslom a treba ho ihneď zmeniť. Osemkilometrová cesta medzi Martinom

589 Vytvorené: 2021-10-15 Štatistiky

Petícia za zachovanie prezenčnej výučby na UKF v Nitre

Nič iné, len reakcia na: https://www.peticie.com/peticia_proti_realizacii_prezennej_vyuby_v_zimnom_semestri_ar_20212022_na_univerzite_kontantina_filozofa_v_nitre#:~:text=2021/2022%20na-,Univerzite,-Kon%C5%A1tant%C3%ADna%20filozofa%20v

53 Vytvorené: 2021-10-14 Štatistiky

Petícia na zachovanie prezenčnej formy výučby na Žilinskej univerzite v Žiline.

My, dolupodpísaní študenti a zamestnanci Žilinskej univerzity v Žiline žiadame, aby sa výučba realizovala aj naďalej prezenčnou formou, ktorá je nevyhnutná pre kvalitu nášho vzdelania. Vzdelávanie sa na univerzite nie je o sedení za monitorom od rána do večera 5 dní v týždni. Nie je ani o zapnutej výuke na pozadí monitora a vykonávaní domácich prác či spaní počas výučby. Azda ani netreba pripomínať, že proces výučby je úzko spojený s cvičeniami, ktoré v mnohých prípadoch jednoducho nie je možné

531 Vytvorené: 2021-10-13 Štatistiky

PROTI ZRUŠENIU OKRESU VRANOV NAD TOPĽOU

   Vládna koalícia a Vláda SR nenápadne a potichu pripravuje rušenie okresov. Najprv zrušia nemocnice,súdy,okresné úrady... a potom celé okresy, ktoré imnevyhovujú.    My obyvatelia okresu Vranov nad Topľou sme dôrazne proti zrušeniu Vranovskej nemocnice, proti zrušeniu Okresného súdu vo Vranove nad Topľou a proti nenápadnemu a tichému zrušeniu celého okresu Vranov nad Topľou. Vranov nad Topľou je tretím najväčším okresom v Prešovskom samosprávnom kraji.

6 Vytvorené: 2021-10-13 Štatistiky

Zásadná pripomienka verejnosti k novele zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Ministerstvo financií SR zverenilo 12. októbra 2021 na pripomienkové konanie návrh novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorá je svojim obsahom zásadná pre domovarníkov a domovaričstvo na Slovensku.  Návrh zákona je zverejnený na adrese https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/576 a hromadnú pripomienku je možné uplatniť najneskôr do 20. októbra 2021. Ďakujem za podpísanie tejto pripomienky: Verejnosť oceňuje návrh zákona, najmä z dôvodu zakotvenia postavenia d

328 Vytvorené: 2021-10-13 Štatistiky

Online vyúčba - Košice

Touto petíciou by sme chceli prejsť na dištančné vyučovanie, z dôvodu šírenia sa covid-19, a tým by sme chceli zabrániť zbytočnému šíreniu ochorenia.

7 Vytvorené: 2021-10-13 Štatistiky

Žiadame o preverenie učebných praktík a celkového správania profesora matematiky RNDr. Miroslava Telepovského

Žiadame o preverenie učebných praktík a celkového správania profesora fyziky a matematiky RNDr. Miroslava Telepovského na základe výpovedí žiakov. Niektorí žiaci tvrdia, že dotyčný profesor neposkytuje dostatočné materiály k učivu, ak vôbec a správa sa k žiakom neúctivo. 

6 Vytvorené: 2021-10-12 Štatistiky