Najnovšie petície

Petícia proti výrubu stromov na kalvárii v centre obce Drahovce

My nižšie podpísaní občania Drahoviec, ale aj iní priatelia stromov v urbanizovanej krajine, touto petíciou žiadame o zastavenie výrubu 23ks stromov v centre obce Drahovce, jej pýche okolia, na kalvárii pred kostolom (jedná sa o všetky veľké a staršie stromy na nej). Týmto výrubom sa zničí posledná väčšia voľne prístupná zelená zatienená plocha v centre obce, ktorá ako pešia zóna s lavičkami je v letných horúčavách s obľubou využívaná mamičkami s deťmi a staršími občanmi v tichej modlitbe. Tiet

105 Vytvorené: 2023-01-15 Štatistiky

STOP propagande v súvislosti s vojnou na Ukrajine

My signatári petície nesúhlasíme s tým, aby sa mestá a obce na Slovensku angažovali v medzinárodnej politike v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Žiadame aby boli z radníc, mestských a iných úradov zvesené Ukrajinské vlajky a aby nebolo dovolené zakladať rôzne spolky a pakty na miestnych úrovniach (dokonca v koordinácii s mestami a obcami iných štátov), ktorých cieľom je pomoc na jednej strane, alebo úplná ignorácia na strane druhej. https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/653281-primatori-bratislavy

13 Vytvorené: 2023-01-12 Štatistiky

VRATIT !BOMBA

LEBO NUDA INAK LEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA INAKLEBO NUDA

14 Vytvorené: 2023-01-11 Štatistiky

ZRUŠENIE TREBIŠOVA

Zdravičko myslím si,žeee k tejto peticii nieje čo dodať,proste Trebišov

12 Vytvorené: 2023-01-11 Štatistiky

Petícia za zakázanie Granadierskeho pochodu

Cieľom tejto petície je zákaz varenia či vyhotovovania "jedla" nazývaného Granadiersky pochod/Granadír. Tento "pokrm" nie je nič iné ako spojenie dvoch príloh, t. j. cestovín a zemiakov. Ak spojíme dve náhodné prílohy, napríklad ryžu a hranolky, nedostaneme nijaké oficiálne jedlo. Cestoviny a zemiaky v kope sú zločinom proti kulinárstvu, nehovoriac o oranžovej farbe a podivnej konzistencii pripomínajúcej zvratky. Je až nepochopiteľné, ako môže existovať "hlavný chod", ktorého jedinou chutnou čas

32 Vytvorené: 2023-01-11 Štatistiky

Petícia proti navrhovanej zonácii Národného parku Veľká Fatra

Žiadame o neschválenie a prehodnotenie navrhovanej zonácie Národného parku Veľká Fatra, nakoľko na základe predloženej zonácie je zrejmé, že nedošlo k úprave existujúcich hraníc národného parku a ten tak aj naďalej nezohľadňuje medzinárodné kritériá IUCN. Je evidentné, že zonáciou sa nesleduje zachovanie najhodnotnejších častí územia, ale ide len o striktné dodržanie ustanovení §30 ods. 4 písm. a) a b) zákona 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane prírody a krajiny, aby tieto zóny

52 Vytvorené: 2023-01-11 Štatistiky

Zachovanie prevádzky pošty Bratislava 56 (Holíčska), Petržalka.

Obyvatelia a návštevníci Petržalky žiadajú petíciou Slovenskú poštu za zachovanie prevádzky pošty Bratislava 56 (Holíčska), Petržalka. Dôvodom je vysoká návštevnosť, blízkosť k veľkému počtu obyvateľov v obytných domoch ako aj dlhoročná tradícia poskytovania poštových a iných služieb.   Autor petície: Ing. Marek Štubniak, PhD., Holíčska 25, 851 05 Bratislava, marek.stubniak@gmail.com

494 Vytvorené: 2023-01-10 Štatistiky

Podpora hromadnej pripomienky k novele zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (LP/2022/852)

Občianske združenie Červený anjel (ďalej len „združenie“), ako prvá organizácia na Slovensku, ktorá háji záujmy hasičských jednotiek miest a obci a ich členov v zastúpení Ing. Dávidom FEKETE prezidentom združenia v zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá túto hromadnú pripomienku k návrhu novele zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a ktorým sa menia a dopĺňajú n

579 Vytvorené: 2023-01-09 Štatistiky

PETÍCIA za zmenu Zákona o priestupkoch a objektívne prešetrenie narazenia autom do ľudí a odignorovaného trestného oznámenia voči trom príslušníkom polície.

Táto petícia sa týka dôvodných podozrení z opakovaného zneužívania právomocí viacerými verejnými činiteľmi a následného vybudovaného akéhosi systému krytia tejto trestnej činnosti. Vzhľadom na to, že podozriví sú stále aktívnymi verejnými činiteľmi, je nielen vo verejnom záujme, ale aj v záujme všetkých slušných policajtov a prokurátorov, aby bola táto vec riadne prešetrená - keďže trestné oznámenie voči podozrivým bolo odignorované. Zároveň je touto petíciou navrhovaná drobná zmena zákona, ktor

118 Vytvorené: 2023-01-09 Štatistiky

Petícia občanov Ráztočna za zriadenie oficiálnej stránky FB ( Face Book ) Obecného úradu v Ráztočne

Petícia  v zmysle zákona 85/1990 Zb. Zákon o petičnom práve My, podpísaní občania obce Ráztočno, žiadame Obecný úrad v Ráztočne o zriadenie oficiálnej Face Book stránky. V súčasnej dobe je to už neodmysliteľný spôsob výmeny informácií medzi úradom a občanom. Zriadený FB obce bude slúžiť nielen tým, ktorí chodia do práce, a nestíhajú osobne na OÚ v úradných hodinách, a oznamy miestnom rozhlase, ale aj ostatným, ktorí vedia pracovať s internetom. Bude šetriť čas občanovi, aj pracovníkovi úradu.  

16 Vytvorené: 2023-01-06 Štatistiky

Petícia za obmedzenie používania pyrotechniky v obci Horná Potôň

Vážené vedenie obce,  my dole podpísaní obyvatelia Hornej Potône, časti Horná, Benkova, Čečínska a bezprostredne susediacej obce Lehnice-Masníkovo Vám touto cestou predkladáme petíciu, ktorou žiadame o zavedenie celoročného zákazu používania zábavnej pyrotechniky kategórie 2 a 3 v intraviláne a extraviláne obce s určenou výlukou zo zákazu. Navrhujeme prijatie všeobecne záväzného nariadenia, ktoré by celoročne zakázalo používanie pyrotechniky kategórií 2 a 3 s výlukou zákazu počas silvestrovskej

74 Vytvorené: 2023-01-05 Štatistiky

Petícia na podporu vybudovania nového Letiska Trnava

Milí občania, My, dolupodpísaní občania, svojim podpisom žiadame mesto Trnava o vybudovanie nového letiska v Trnave a okolie letiska využiť na šport a rekreáciu tak, aby táto plocha mohla slúžiť všetkým Trnavčanom ako aj občanom Slovenskej republiky. Nesúhlasíme, že pôvodné letisko Trnava - Kopánka (LZTRNA) bolo predané v roku 2016 súkromnej firme STABIL spol. s r.o. bez podmienky, aby ostalo letisko aktívne. Firma aktuálne nemá záujem letisko obnoviť. Žiadosťou o podporu mesta Trnava sa rozumi

52 Vytvorené: 2023-01-03 Štatistiky

PETÍCIA za bezplatné parkovanie na verejnom parkovisku na Záhradníckej – Palkovičovej ul. (parc. č. 10800/67 k. ú. Nivy) Bratislava – Ružinov

My, dolu podpísaní občania žiadame o vrátenie nášho parkoviska na parc. č 10800/67 k. ú. Nivy. Žiadame, aby verejné parkovisko slúžilo na bezplatné verejné parkovanie rezidentov a bolo súčasťou celomestskej parkovacej politiky v Bratislave ako je uvedené na stránke www.paas.sk. Žiadame, aby poplatky za parkovanie išli do pokladnice mesta, prípadne Mestskej časti Ružinov a aby na tom nezarábala firma Pro Park Parking Solutions spolu s firmou Zelenka a. s. Bližšie informácie o našom vyše dvadsaťro

82 Vytvorené: 2023-01-03 Štatistiky

Petícia proti používaniu a predaju zábavnej pyrotechniky v celom okrese Partizánske

Pyrotechnika je nebezpečná ako pre ľudí tak aj pre zvieratá. Je to úplne zbytočný "nástroj zábavy" pri ktorom vzniká veľa odpadu, zranení a smrtelných nehôd.  Keď celoročne chránime životné prostredie tak práve pyrotechnikou robíme úplný opak. Zviera tak isto nieje vec a zabitie sa strestá. V partizánskom mestská polícia nemá prostriedky na odchyt zvierat tak vám nikto nepomôže keď vám ujde zviera z dvora. Pyrotechnika porusuje zakony o ochrane životneho prostredia, o ochrane života ako takého K

88 Vytvorené: 2022-12-31 Štatistiky

Petícia za objasnenie vraždy generála Milana Lučanského

My, podpísaní občania v tejto petícii žiadame:1. Stotožniť osobu, ktorá, ako je uvedené v anonymizovanom spise Krajskej prokuratúry v Prešove, mala vo väzení zavraždiť generála Lučanského.2. Vysvetliť, prečo bol generál Lučanský prevážaný, v takom ťažkom zdravotnom stave vyžadujúcom si doprovod lekárky ZVJS, ktorá musela zabezpečovať fungovanie jeho základných vitálnych funkcií, až do UVN v Ružomberku a neboli na jeho záchranu využité kapacity fakultnej nemocnice v Prešove alebo v Košiciach?V Br

612 Vytvorené: 2022-12-30 Štatistiky

Petícia proti výrubu stromov v areáli ZŠ Gorazdova v Púchove.

My, nižšie podpísaní občania mesta Púchov, aj Slovenskej republiky, touto petíciou vyjadrujeme svoj nesúhlas s navrhovaným drastickým zásahom do životného prostredia tým, že sa vyrúbu takmer všetky stromy v areáli ZŠ Gorazdova v Púchove (cca 50 ks drevín), nakoľko ide o zdravé košaté stromy z dôvodu výstavby futbalového ihriska s umelou trávou, umelým osvetlením a taktiež ani z dôvodu, že sa jedná o alergény. Nesúhlasíme s navrhovanou asanáciou – výrubom zdravých košatých drevín na parcele regis

1458 Vytvorené: 2022-12-30 Štatistiky

Prosime o to, aby Nina mohla ist na jej narodeniny a silvestra vonku.

prosime realne sme sa tesili na jej pritomnost.. bude oslavovat svoje 17ste narodeniny a radi by sme pri tom vsetci boli. nevieme, co sa este da spravit, ale prosime.. len tento jeden slavnostny vecer. dakujeme

17 Vytvorené: 2022-12-30 Štatistiky

Peticia za MEGA zdanenie pyrotechniky a zabavnych vybušnych zariadeni

Peticia za MEGA zdanenie pyrotechniky a zabavnych vybušnych zariadeni   My podpisani, žiadame zakonodarcov Narodnej rady, Parlamentov okolitych štatov a Europskeho parlamentu   Za Mega zdanenie pyrotechniky a zabavnych vybušnych zariadeni   Iba tymto sposobom vieme zdecimovat kupu a nasledne použitie tejto NeEkologickej a Nehumannej zabavy,   ktora je uz prežita a sposobuje nemale nebezpečne a neekologicke nasledky, menovane už xy krat, konštatovanie   je už zbytočne.   Treba zriadit Mega daň a

46 Vytvorené: 2022-12-29 Štatistiky

Petícia za zachovanie vlakových spojov v Hornej Strede

Petícia  v zmysle zákona 85/1990 Zb. Zákon o petičnom práve 1. Žiadame, aby boli v Hornej Strede obnovené všetky vlakové spoje a vlaky stáli aj tu. 2. Žiadame, aby bol pridaný nový ranný spoj, ktorý pôjde smerom na Bratislavu o 6:45, aby študenti stíhali prísť včas na stredné školy na 08:00 hodinu. Chceme priniesť spravodlivosť aj k nám do Hornej Stredy a požadujeme teda iba obnovenie starých vlakových spojov + jeden vlakový spoj navyše, ak by bol možný. Ak možný nebude, tak aspoň obnovte staré

160 Vytvorené: 2022-12-28 Štatistiky

Petícia za personálne posilnenie pobočky pošty v Rozhanovciach

Podpisom tejto petície vyjadrujete podporu snahe požiadať vedenie spoločnosti Slovenská pošta, a.s. o personálne posilnenie pobočky Slovenskej pošty v Rozhanovciach. Dôvodom je, že od 01.05.2022 bol počet zamestnankýň pracujúcich na pošte v Rozhanovciach na pozícii zamestnanca priehradky pošty zredukovaný z 2 na 1. Vzhľadom na veľký záujem obyvateľov obce o poštové služby na miestnej pobočke je toto personálne obsadenie nedostatočné. Z uvedeného dôvodu sa pre zákazníkov pošty neúmerne predĺžil o

470 Vytvorené: 2022-12-28 Štatistiky