Najnovšie petície

Petícia za zachovanie a ďalšiu prevádzku tenisového areálu na Karpatskej ulici v Žiline

My, dolu podpísaní občania, vyjadrujeme svoj nesúhlas s realizáciou zámeru vybudovať športovú halu v tenisovom areáli na Karpatskej ulici na Vlčincoch a prístupovú cestu k nej. Žiadame primátora mesta Žilina a poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline, aby tenisový areál zachovali v prevádzke a investičné zámery s ním spojené sústredili na jeho vylepšenie, nie likvidáciu. Žiadame tiež o definitívne stavebné utíšenie v tomto areáli a jeho bezprostrednom okolí tak, aby sa v súlade s Územným plán

517 Vytvorené: 2022-04-01 Štatistiky

Petícia za zrušenie povinnosti nosiť respirátory alebo rúška

Žiadame, aby kompetentné orgány na Slovensku s okamžitou platnosťou rozhodli o zrušení povinnosti používať rúška alebo respirátory, či už v exteriéri alebo interiéri. Nakoľko už boli zrušené takmer všetky ostatné protiepidemické opatrenia a v súčasnosti už ochorenie covid 19 nepredstavuje zásadné nebezpečenstvo pre ľudský život, povinnosť nosiť rúška alebo respitárory už ničím nie je odôvodnená. Prekrytie úst a nosa prináša celý rad negatív, najmä zvýšený kožný a respiračný diskomfort, nemožnosť

187 Vytvorené: 2022-03-30 Štatistiky

Petície za zachovanie CVČ v Sabinove

Vážení spoluobčania,   žiadame Vás o podporu petície smerom k vedeniu Mesta Sabinov, aby zvážili svoje rozhodnutie zrušiť Centrum voľného času v Sabinove ku dňu 30.6.2022.   CVČ je totiž inštitúcia, ktorá má pevné miesto v našom meste už viac ako polstoročie. Venuje sa vyše 500 deťom a mládeži do 30 rokov.   V našom CVČ si môže prísť na svoje každý, je synonymom zaujímavých akcií, prázdninových  činností (jarné a letné tábory), ktoré budú s určitosťou chýbať nielen deťom, ale aj rodičom.   CVČ a

422 Vytvorené: 2022-03-29 Štatistiky

List ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi

Vážený pán minister Gröhling, píšem vám ohľadom tohtoročnej maturitnej skúšky. Najprv by som chcela podotknúť, že úplne rozumiem rozhodnutiu, že sa aj napriek dištančnej výučbe konať bude. Čelili ste veľkému nátlaku zo strany spoločnosti a zároveň by som sama bola smutná, keby nás o túto takzvanú skúšku dospelosti pripravíte. Ako ľudia sme sa posunuli opäť ďalej vďaka tomu, že sme sa naučili ako zvládať obrovský nápor povinností a stresu. Avšak, aj napriek všetkému porozumeniu sa mi nedá nevyjad

190 Vytvorené: 2022-03-29 Štatistiky

Okamžité odmrazenie minimálnych dôchodkov.

Petícia o okamžitom odmrazenì minimálnych dôchodkov.Občania SR , ktorí súhlasíte ,aby dôchodcovia na okraji chudoby , ktorí pracovali celý život ,mali právo na zvyšovanie dôchodku ako ostatní dôchodcovia.Aby vláda SR začala riešiť čím skôr občanov SR, ktorí to nevyhnutne potrebujú pri aktuálnom zvyšovaní cien.                                 Prosím o podpísanie petícii,zákon o peticnom práve.85/1990zb.

243 Vytvorené: 2022-03-29 Štatistiky

PETÍCIA - NECHCEME LNG TERMINÁL V KOMÁRNE !

Vážení obyvatelia a obyvateľky Slovenska,  vyjadrite spolu s nami nesúhlas s výstavbou LNG terminálu na skvapalnený zemný plyn priamo v Komárne! V blízkosti studní s pitnou vodou na Alžbetinom ostrove, iba kúsok od obľúbenej cyklohrádze, záhradkárskej oblasti a obytnej zóny. Akákoľvek nová fosílna infraštruktúra je nezlúčiteľná s cieľmi Parížskej dohody a uhlíkovej neutrality, zabraňuje riešeniam klimatickej krízy a povoliť ju je nezodpovedné voči budúcim generáciám. LNG terminál je jednoducho r

254 Vytvorené: 2022-03-27 Štatistiky

Odvolanie Ministra Obrany z Funkcie

 Vyhasujem Peticiu za odvolanie Ministra Obrany Pana Jaroslava Nada.  Za jeho vyroky  ktore ohrozuju OBCANOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY  Keď sa Rusko stiahne, Slovensko systém S-300 Ukrajine nedodá, vyhlásil minister Naď Zdroj: https://tvnoviny.sk/?campaignsrc=tn_clipboard Tym to vyrokom vazne ohrozil nasu bezpecnost a zatahuje nas do vojny proti Ruskej Federacii 

49 Vytvorené: 2022-03-23 Štatistiky

Zachráňme naše národné bohatstvo-pitnú vodu -posledný vodohospodársky zdroj pitnej vody Šamorín

„Využitie zdrojov pitnej vody a efektívne zabezpečenie ich ochrany vo vyhlásených ochranných pásmach zdrojov pitnej vody musí mať prioritu pred hospodárskym využitím územia developermi." Týmto žiadame vládu,Ministerstvo životného prostredia a ostatné príslušné zodpovedné orgány,aby zabránilo novej výstavbe,ktorá sa rozbieha v druhom ochrannom pásme v blizkosti nášho posledného vodárenského zdroju Šamorín spoločnosťou Profinex building s.r.o,ktorá v tejto oblasti chce vybudovať stovky nových byto

54 Vytvorené: 2022-03-22 Štatistiky

Petícia za zrušenie nájomnej zmluvy (kultúrny dom Zaľa).

Petícia za zrušenie  nájomnej zmluvi (kultúrny dom v Lendaku Zaľa), z dôvodu: - žiadna realizácia kultúrnych podujatí pre občanov Lendaku - dlhodobo zatvorený  bar pre občanov Lendaku - nerealizujú sa žiadne akcie: disko, oslavy atď. Žiadame o zrušenie nájomnej zmluvi a poskytnutie  záujemcom ktorí vedia zabezpečiť kultúrno-zábavné podujatia, disko oslavy večierky a akcie podobne tomu.    

190 Vytvorené: 2022-03-22 Štatistiky

Petícia za okamžité vyhostenie agentov GRU a FSB z ruskej ambasády v Bratislave.

Žiadame okamžité vyhostenie a zaroveň súhlasime s textom zaslaným do zahraničia ! Vážená česká , slovinská a poľská vláda a EÚ a média v Európe Chcem Vás oboznámiť že na Slovensku v Bratislave máme 75 zamestnancov na ruskej ambasáde . Z toho je 23 až 27 agentov FSB a GRU s diplomatickým krytím. Títo ľudia robia na Slovensku záškodnícku činnosť v oblasti korony, národnostnej neznášanlivosti, pro ruskej propagandy. Okrem toho sme mali 3 honorárne konzuláty v Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach

6 Vytvorené: 2022-03-20 Štatistiky