Hromadná pripomienka k návrhu mediálneho zákona

Kontaktujte autora petície

Slovenskú hudbu bude počuť aj naďalej

2021-10-18 19:24:22

Vážení signatári petície,

petícia so všetkými podpismi bola dnes formou hromadnej pripomienky zaslaná Ministerstvu kúltúry v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu Mediálneho zákona.

Radi by sme Vám oznámili, že aj na základe tejto intervencie Ministerstvo kultúry ustúpilo od zámeru zrušenia kvót a ministerka kultúry vyhlásila, že ponechá kvóty v ich nezmenej podobe, tak ako je to v terajšom zákone.  

Ďakujeme, že ste sa podpísali pod túto hromadnú pripomienku a pomohli naďalej slovenskej hudbe znieť rozhlasovým éterom. 

S pozdravom,

Matúš Jakabčic


Matúš Jakabčic



Zdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.