Otvorený list s výzvou najvyšším ústavným činiteľom k sláveniu štátneho sviatku Deň vzniku Slovenskej republiky.

Kontaktujte autora petície

Ďakujeme!

2021-01-27 12:53:02

Milí priatelia,

k napísaniu otvoreného listu čelným predstaviteľom štátu nás priviedli samotní najvyšší ústavní činitelia tým, ako oslávili, resp. si ani nepripomenuli náš najvýznamnejší štátny sviatok - Deň vzniku Slovenskej republiky.

Zhodli sme sa, že popri riešení dôležitých každodenných vecí je potrebné, aby sa nezabúdalo na základné rámce našej existencie, na odkazy našich dejín a s tým spojené upevňovanie národnej identity. Cítili sme, že je potrebné tento postoj zdieľať s najvyššími štátnymi predstaviteľmi, keďže sa nazdávame, že od nich majú prísť smerom k občanom impulzy takého druhu.

Za myšlienkou spojiť otvorený list s petíciou – i keď sú to dve nezávislé formy prejavenia postoja – stál doplňujúci úmysel dať šancu vyjadriť sa k problematike aj verejnosti. Podpisy pod otvoreným listom berieme s vďakou na vedomie s tým, že ide o spontánnych podporovateľov získaných bez osobitnej kampane, či mediálnej podpory. Naším cieľom bolo vyslať signál, vyjadriť občiansky postoj a to sa udialo. Predseda parlamentu sa ozval s konštruktívnou odpoveďou, možno budú aj ďalšie reakcie, čo nám dáva určitú nádej do budúcnosti.

 


Miloš SečkárZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.