Za platnosť osvedčení z overovania profesijných kompetencií

Kontaktujte autora petície

Poďakovanie

2017-07-25 08:51:22

Milí priatelia, 

ďakujem za podporu tejto petície. Dnešným dňom sme ju okončili. Podpísalo ju 1377 ľudí. 

Petícia s 1000 podpismi bola odovzdaná na ministerstvo. Odpoveď MŠVVaŠ SR je zverejnená:  http://zssintava.edu.sk/dokumenty/odpoved_zo_dna_14_6_17_edu.pdf

Dňa 27.6.2017 sme sa obrátili na Ing. Ľubomíra Petráka, CSc. – predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Mgr. Evu Smolíkovú – podpredsedníčku Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport o zákonodarnú iniciatívu – prijatie prechodného ustanovenia v rámci novely zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s tým, že budú dobiehajúce akreditácie pred 1.11.2013 riadne overovať profesijné kompetencie, zamestnanci budú mať možnosť prihlásiť sa na overenie profesijných kompetencií a riaditeľ školy bude mať možnosť takto získané kredity uznať.

 

Ale aspoň niečo sa podarilo- čítajte v Usmernení MŠVVaŠ SR: 

http://zssintava.edu.sk/dokumenty/usmernenie_07_17_2017.pdf

Držím vám palce vo všetkom. Veľa šťastria. 

S úctou Martin Bodis

 

 

 


PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Prosba

2017-05-22 17:48:44

Pekný večer, prosím všetkých podporovateĺov o šírenie petície. Potrebujeme 1000 hlasov, aby to malo vážnosť. V stredu mám prijatie na ministerstve, kde by bolo dobré už predložiť podpisy. Podpisovať môžu všetci - nielen učitelia. 

 

S úctou a vďakou Martin Bodis


PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.Zdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.