Za platnosť osvedčení z overovania profesijných kompetencií