Zmena odchodu vlaku OS 8822 z Čiernej nad Tisou do Košíc

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s., aby iniciovala zmenu cestovného poriadku tak, aby mal vlak OS 8822, ktorý smeruje z Čiernej nad Tisou do Košíc, skorší odchod, a to cca. o 10 - 15 minút. 
 
Veľa cestujúcich pokračuje z Košíc ďalej na západ Slovenska, do Bratislavy - vlakom R 800 Poľana so zakúpenými miestenkami a lôžkami. 
 
Podľa aktuálneho grafikonu máme v Košiciach v prípade, že OS 8822 nemešká, iba 9 minút na prestup na vlak R 800 Poľana a tento čas považujeme za nedostatočný. 

Silvia Popovičová    Kontaktujte autora petície
Facebook