Zastavenie stavby zbytočného a škodiaceho umelého ostrova na Oravskej priehrade za 2 milóny eur

POMÔŽTE NÁM ZASTAVIŤ STAVBU ZBYTOČNÉHO A ŠKODIACEHO UMELÉHO OSTROVA NA ORAVSKEJ PRIEHRADE ZA 2 MILÓNY EUR 

POZOR: PO PODPÍSANÍ TEJTO PETÍCIE PROSÍM POTVRĎTE ÚČASŤ V PETÍCII VO SVOJOM EMAILOVOM KONTE. 

My, dolu podpísaní občania, žiadame, aby minister životného prostredia Ján Budaj zabránil stavbe zbytočného umelého ostrova na Oravskej priehrade. Dôvody, ktoré nás vedú k tejto požiadavke, sú nasledovné:

 1. Pre tento obrovský zásah do prírody NEBOLO realizované posudzovanie vplyvu na ŽP (EIA).
 2. Zastavaná plocha ostrova bude cca 12 345 m2 na čo musia nasypať 81 000m3 zeminy a kameňa - NA ORAVE JE KVALITNÉHO KAMEŇA MÁLO. Pieskovec, dolomit aj vápenec rýchlo podliehajú erózii a rozkladu.
 3. Je potrebné navoziť TISÍCE plne naložených nákladných áut (minimálne 2500 a pravdepodobne až 5000, podľa ich kapacity a typu kameňa). Tieto autá vypustia tony a tony CO2 do ovzdušia. 
 4. Plán je toto všetko navoziť za 60 dní. Je to nemožné aj keby týchto 60 dní bolo vždy dokonalé počasie a pracovalo by sa aj počas víkendov. 
 5. Počas stavby sa bude musieť výrazne znížiť hladina priehrady čo ovplyvní už dnes zničený cestovný ruch, ale aj športovcov a rybárov. 
 6. Neexistuje dôvod, prečo by aj tento ostrov nezačal okupovať nepôvodný druh Čajky Bielohlavej, ktorý ničí všetko okolo. 
 7. Výstavbou ostrova dôjde k nenávratnemu zničeniu mokradných biotopov a ekosystémov v okolí priehrady.

Postavením ostrova a minutím 2 miliónov eur prírodu neochránime, ale naopak ešte viac zničíme.

Na hniezdenie rybára riečneho a kalužiaka červenonohého je možné využiť priestor medzi Vtáčím a Slanickým ostrovom navezením kôp inertného materiálu (vytvoriť menšie ostrovčeky, kde čajka bielohlavá nepôjde) alebo využiť menšie plávajúce ostrovy.

Cieľom tejto petície je do konca roka vyzbierať minimálne 10 000 podpisov a vytvoriť verejný tlak na zrušenie tejto nezmyselnej a škodiacej aktivity. Pomôžte nám vytvoriť dostatočný verejný tlak. Ďakujeme. 

V mene občanov, ktorým to nie je jedno: 

 • Vladimír Migra, rybár,
 • František Bolek, poľovník,
 • Matuš Závodný, poľnohospodár,
 • Michal Kozoň, ekologický aktivista,
 • Ján Hrkeľ, cestovný ruch, 
 • Ľubomír Jaššo, aktivista. 

Oravská priehrada pre všetkých    Kontaktujte autora petície