Zákon o odškodnení zaočkovaných občanov proti COVID-19 v prípade odloženia ústavnej zdravotnej starostlivosti (ÚZS) z dôvodu prednostného poskytnutia ÚZS neočkovaným COVID-19 pozitívnym pacientom.

My, zaočkovaní občania Slovenskej Republiky si uvedomujeme, že nepriaznivá epidemiologická situácia z dôvodu nedostatočnej zaočkovanosti populácie, môže v blízkej budúcnosti znehodnotiť naše racionálne a spoločensky zodpovedné rozhodnutie o očkovaní proti COVID-19 takým spôsobom, že nám nebude poskytnutá plánovaná operácia alebo hospitalizácia z dôvodu preplnenia nemocníc COVID-19 pozitívnymi nezaočkovanými pacientmi. Súčasne si nezaočkovaní spoluobčania dnes nárokujú organizovaným spôsobom neprimeranú pozornosť a neprimerané verejné výdavky. 

 

Žiadame Vládu SR, aby predložila v zrýchlenom legislatívnom konaní návrh legislatívnej úpravy právneho nároku zaočkovaného pacienta na náhradu nemajetkovej ujmy v prípade odloženej ÚZS za každý kalendárny mesiac takého odkladu a náhradu pre prípad smrti z dôvodu odloženej ÚZS pre zaočkovaného pacienta. Uznávame, že pre nespochybniteľnosť dôvodu neposkytnutia plánovanej ÚZS v súvislosti s nepriaznivou epidemiologickou situáciou, musí byť stanovený rozhodujúci pomer očkovaných a neočkovaných hospitalizovaných COVID-19 pozitívnych pacientov na Slovensku v dobe odloženia plánovanej ÚZS, aby sa  preukázala príčinná súvislosť poškodenia práv zaočkovaného spoluobčana a nevyhovujúcej zaočkovanosti celkovej polpulácie SR proti COVID-19, a tým nárok poškodeného očkovaného na odškodnenie. Touto našou požiadavkou nikoho nediskriminujeme, nerobíme z očkovania politický problém, len žiadame o rovnaké právo na zdravotnú starostlivosť ako odporcovia očkovania a odvolávame sa na spoločné občianske práva.


MUDr.Pavol Štec, všeobecný lekár pre dospelých, www.promeda.sk    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem MUDr.Pavol Štec, všeobecný lekár pre dospelých, www.promeda.sk na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...