Za ďalšie dotovanie ZSSK prostredníctvom MF SR a MDV SR, a nerušenie vlakových spojov na Západnom, Východnom, Strednom Slovensku


  • Milý občania SR, chcem Vás poprosiť o podpísanie petície za dotovanie ZSSK pomocou MF SR a MDV SR a za to aby sa vlakové spojenia na Východnom, Strednom, Západnom Slovensku nerušili.

Jozef Sorokáč    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Jozef Sorokáč na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...